Kancolle Việt Wiki

Số.502 Khu trục hạm lớp Ro
駆逐ロ級
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

22

Icon Gun p2.png Hỏa lực

7

Icon Armor p2.png Giáp

6

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

16

Icon Evasion p2.png Né tránh

15

Icon AA p2.png Đối không

7

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

25

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

3

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ Pháo đôi 5inch -
- Trống - -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ro n.png

Số.515 Khu trục hạm lớp Ro Tinh nhuệ
駆逐ロ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

35

Icon Gun p2.png Hỏa lực

20

Icon Armor p2.png Giáp

12

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

32

Icon Evasion p2.png Né tránh

30

Icon AA p2.png Đối không

12

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

35

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

6

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ Pháo đôi 5inch -
Ngư lôi Ngư lôi 21inch Mẫu sau -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ro e.png

Số.552 Khu trục hạm lớp Ro Kì hạm
駆逐ロ級 flagship
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

43

Icon Gun p2.png Hỏa lực

33

Icon Armor p2.png Giáp

24

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

60

Icon Evasion p2.png Né tránh

52

Icon AA p2.png Đối không

20

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

55

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

10

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

20
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ Pháo đôi 5inch -
Ngư lôi Ngư lôi 22inch Mẫu sau -
Bom chống ngầm Bom chống tàu ngầm -
- Khoá - -
Ro f.png

Số.576 Khu trục hạm lớp Ro Mẫu sau
駆逐ロ級後期型
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

37

Icon Gun p2.png Hỏa lực

38

Icon Armor p2.png Giáp

26

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

66

Icon Evasion p2.png Né tránh

52

Icon AA p2.png Đối không

32

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

80

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

20

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

36
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ Pháo đôi 5inch 0
SONAR Abyssal Sonar Mk.II 0
Bom chống ngầm Abyssal Depth Charge 0
- Khoá - 0
576.png

Số.622 Khu trục hạm lớp Ro Mẫu sau Tinh nhuệ
駆逐ロ級後期型elite
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

43

Icon Gun p2.png Hỏa lực

58

Icon Armor p2.png Giáp

36

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

88

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

44

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Twin Gun Mount 0
Pháo hạng nhẹ 5inch Twin Gun Mount 0
SONAR Abyssal FCS + CIC 0
- Khoá - 0
DD Destroyer Ro-Class Late Model Elite 622 Full.png

Xem thêm[]

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess