Kancolle Việt Wiki

Số.504 Khu trục hạm lớp Ni
駆逐ニ級
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

28

Icon Gun p2.png Hỏa lực

8

Icon Armor p2.png Giáp

9

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

24

Icon Evasion p2.png Né tránh

18

Icon AA p2.png Đối không

8

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

35

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

4

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

5
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ Pháo đôi 5inch -
Ngư lôi Ngư lôi 21inch Mẫu sau -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ni n.png

Số.514 Khu trục hạm lớp Ni Tinh nhuệ
駆逐ニ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

45

Icon Gun p2.png Hỏa lực

20

Icon Armor p2.png Giáp

18

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

40

Icon Evasion p2.png Né tránh

40

Icon AA p2.png Đối không

18

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

45

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

7

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ Pháo đôi 5inch -
Ngư lôi Ngư lôi 22inch Mẫu sau -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ni e.png

Số.578 Khu trục hạm lớp Ni Mẫu sau
駆逐ニ級後期型
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

40

Icon Gun p2.png Hỏa lực

48

Icon Armor p2.png Giáp

33

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

84

Icon Evasion p2.png Né tránh

66

Icon AA p2.png Đối không

38

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

88

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

28

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

48
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ Pháo đôi 5inch 0
Ngư lôi Ngư lôi 22inch Mẫu sau 0
Bom chống ngầm Bom chống tàu ngầm 0
- Khoá - 0
578.png

Số.624 Khu trục hạm lớp Ni Mẫu sau
駆逐ニ級後期型elite
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

49

Icon Gun p2.png Hỏa lực

64

Icon Armor p2.png Giáp

48

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

98

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

48

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ Pháo đôi 5inch 0
Pháo hạng nhẹ Pháo đôi 5inch 0
SONAR Abyssal FCS + CIC 0
- Khoá - 0
DD Destroyer Ni-Class Late Model Elite 624 Full.png

Xem thêm[]

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess