FANDOM


Số.504 Khu trục hạm lớp Ni
駆逐ニ級
Chỉ số

Icon HP p2 HP

28

Icon Gun p2 Hỏa lực

8

Icon Armor p2 Giáp

9

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

24

Icon Evasion p2 Né tránh

18

Icon AA p2 Đối không

8

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

35

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

4

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

5
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
Torpedo p2 Ngư lôi 21inch Mẫu sau -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ni n

Số.514 Khu trục hạm lớp Ni Tinh nhuệ
駆逐ニ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

45

Icon Gun p2 Hỏa lực

20

Icon Armor p2 Giáp

18

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

40

Icon Evasion p2 Né tránh

40

Icon AA p2 Đối không

18

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

45

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

7

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
Torpedo p2 Ngư lôi 22inch Mẫu sau -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ni e

Số.578 Khu trục hạm lớp Ni Mẫu sau
駆逐ニ級後期型
Chỉ số

Icon HP p2 HP

40

Icon Gun p2 Hỏa lực

48

Icon Armor p2 Giáp

33

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

84

Icon Evasion p2 Né tránh

66

Icon AA p2 Đối không

38

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

88

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

28

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

48
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đôi 5inch 0
Torpedo p2 Ngư lôi 22inch Mẫu sau 0
DepthCharge Bom chống tàu ngầm 0
- Khoá - 0
578

Số.624 Khu trục hạm lớp Ni Mẫu sau
駆逐ニ級後期型elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

49

Icon Gun p2 Hỏa lực

64

Icon Armor p2 Giáp

48

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

98

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

48

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

??

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đôi 5inch 0
RedGunLight Pháo đôi 5inch 0
Sonar Abyssal FCS + CIC 0
- Khoá - 0
DD Destroyer Ni-Class Late Model Elite 624 Full

Xem thêmSửa

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.