FANDOM


Số.501 Khu trục hạm lớp I
駆逐イ級
Chỉ số

Icon HP p2 HP

20

Icon Gun p2 Hỏa lực

5

Icon Armor p2 Giáp

5

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

15

Icon Evasion p2 Né tránh

14

Icon AA p2 Đối không

6

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

25

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

3

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đơn 5inch -
- Trống - -
- Khoá - -
- Khoá - -
I-n

Số.514 Khu trục hạm lớp I Tinh nhuệ
駆逐イ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

30

Icon Gun p2 Hỏa lực

15

Icon Armor p2 Giáp

12

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

32

Icon Evasion p2 Né tránh

30

Icon AA p2 Đối không

10

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

35

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

6

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đơn 5inch -
Torpedo p2 Ngư lôi 21inch Mẫu sau -
- Khoá - -
- Khoá - -
I-e

Số.564 Khu trục hạm lớp I Kì hạm
駆逐イ級 flagship
Chỉ số

Icon HP p2 HP

39

Icon Gun p2 Hỏa lực

32

Icon Armor p2 Giáp

24

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

60

Icon Evasion p2 Né tránh

60

Icon AA p2 Đối không

24

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

60

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

10

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

Radar Abyssal Surface Radar -
Sonar Abyssal Sonar Mk.II -
DepthCharge Abyssal Depth Charge -
-Khoá- -
I f

Số.575 Khu trục hạm lớp I Mẫu sau
駆逐イ級後期型
Chỉ số

Icon HP p2 HP

35

Icon Gun p2 Hỏa lực

38

Icon Armor p2 Giáp

22

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

60

Icon Evasion p2 Né tránh

48

Icon AA p2 Đối không

30

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

72

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

20

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

30
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đôi 5inch 0
Sonar Abyssal Sonar Mk.II 0
DepthCharge Abyssal Depth Charge 0
- Khoá - 0
575

Số.621 Khu trục hạm lớp I Mẫu sau Tinh nhuệ
駆逐イ級後期型elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

39

Icon Gun p2 Hỏa lực

48

Icon Armor p2 Giáp

30

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

76

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

40

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

??

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đôi 5inch 0
RedGunLight Pháo đôi 5inch 0
Sonar Abyssal FCS + CIC 0
- Khoá - 0
DD Destroyer I-Class Late Model Elite 621 Full

Thông tin bên lềSửa

  • Mẫu Kì hạm Được thiết kế để chống lại tàu ngầm.

Xem thêmSửa

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.