FANDOM


Số.503 Khu trục hạm lớp Ha
駆逐ハ級
Chỉ số

Icon HP p2 HP

24

Icon Gun p2 Hỏa lực

6

Icon Armor p2 Giáp

7

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

16

Icon Evasion p2 Né tránh

16

Icon AA p2 Đối không

6

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

30

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

4

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
Torpedo p2 Ngư lôi 2inch Mẫu sau -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ha n

Số.516 Khu trục hạm lớp Ha Tinh nhuệ
駆逐ハ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

40

Icon Gun p2 Hỏa lực

15

Icon Armor p2 Giáp

16

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

32

Icon Evasion p2 Né tránh

35

Icon AA p2 Đối không

14

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

40

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

7

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
Torpedo p2 Ngư lôi 22inch Mẫu sau -
- Khoá - -
- Khoá - -
Ha e

Số.553 Khu trục hạm lớp Ha Kì hạm
駆逐ハ級 flagship
Chỉ số

Icon HP p2 HP

47

Icon Gun p2 Hỏa lực

30

Icon Armor p2 Giáp

27

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

60

Icon Evasion p2 Né tránh

54

Icon AA p2 Đối không

24

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

60

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

12

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

20
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đôi 5inch -
Torpedo p2 Ngư lôi 22inch Mẫu sau -
DepthCharge Abyssal Depth Charge -
- Khoá - -
Ha f

Số.577 Khu trục hạm lớp Ha Mẫu sau
駆逐ハ級後期型
Chỉ số

Icon HP p2 HP

38

Icon Gun p2 Hỏa lực

44

Icon Armor p2 Giáp

29

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

72

Icon Evasion p2 Né tránh

56

Icon AA p2 Đối không

36

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

80

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

24

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

42
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đôi 5inch 0
Torpedo p2 Ngư lôi 21inch Mẫu sau 0
DepthCharge Abyssal Depth Charge 0
- Khoá - 0
577

Số.623 Khu trục hạm lớp Ha Mẫu sau Tinh nhuệ
駆逐ハ級後期型elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

46

Icon Gun p2 Hỏa lực

58

Icon Armor p2 Giáp

36

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

76

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

48

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

??

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight Pháo đôi 5inch 0
Sonar Abyssal FCS + CIC 0
DepthCharge Abyssal Depth Charge Projector Mk.II 0
- Khoá - 0
DD Destroyer Ha-Class Late Model Elite 623 Full

Xem thêmSửa

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.