FANDOM


Khu trục hạm hộ tống(海防艦 - Kaibōkan, DE) Là loại tàu nhỏ hơn cả DD.

Ưu điểmSửa

  • Tiêu thụ ít hơn cả DD, rất phù hợp với những viễn chinh không phân biệt DD và DE.
  • Khả năng chống ngầm cao. Và có khả năng OASW khi chỉ số đạt Icon ASW p260.
  • Có thể dùng để hiện đại hóa tàu để tăng điểm Icon HP p2 Icon ASW p2 Icon Luck p2.
  • Có thể thay thế tàu Khu trục ở Hạm đội liên hợp vận chuyển.

Nhược điểmSửa

  • Khả năng sống sót rất kém do Icon HP p2Icon Armor p2 rất thấp mặc dù Icon Evasion p2 rất cao.
  • Không như DD, DE không thể trang bị Torpedo p2, Turbine, FlareIcon, SearchlightDrum.
  • Không có nhiều công dụng gì nhiều ngoại trừ Chống ngầm, Đi viễn chinhHỗ trợ chống ngầm từ viễn chinh.

Những Khu trục hạm hộ tống đang có hiện naySửa

Hiện đại hóa DESửa

  • Hiện đại hóa DE có khả năng 50/50 nhận được +1 Icon ASW p2/Icon Luck p2 (Đối với những tàu không có Icon ASW p2 sẽ 50/50 nhận được +1 Icon Luck p2 hoặc thất bại và không nhận được gì).
  • Khi hiện đại hóa 1 cặp DE cùng lớp tàu (Không được trùng tàu vd: Hiện đại hóa 2 Sado cùng 1 lần) sẽ có cơ hội nhận được +1 Icon HP p2 (Chỉ được tối đa +2 Icon HP p2). Hãy lưu ý vì một số tàu không thể vượt qua mức Icon HP p2 tối đa.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.