FANDOM


InformationSửa

Kancolle kai logo (screencap)
 • Trên PlayStation Vita
 • Phát triển: Kadokawa Game Studio
 • Phát hành: Kadokawa Games
 • Hợp tác: DMM.com
 • Nhà sản xuất: Tanaka Kensuke
 • Dự kiến phát hành: tháng 8, 2015
 • Website chính thức
 • Vốn được thiết kế Như một phiên bản khác của browser game hiện tại nhưng hiện nay nhà phát triển dự định sẽ đặt vào đó nhiều yếu tố chiến lược hơn .
  • Ví dụ, phân bố lại các kanmusu và tài nguyên vào các khu vực khác, và làm rõ hơn khái niệm về hạm đội hộ tống cho các các tàu vận chuyển.
  • Cũng sẽ có vài sự khác biệt trong việc sử dụng tàu như Mogami Kai hoặc Taigei
艦これ改 First Trailer

艦これ改 First Trailer


Logo kadokawagamestudio
Kadokawa games x dmm
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.