FANDOM


Số.668 Isolated Island Princess
離島棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

480

Icon Gun p2 Hỏa lực

150

Icon Armor p2 Giáp

190

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

120

Icon Aircraft p2 Sức chứa

48

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

??

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

59
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 16
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 12
RedPlane Abyssal Cat Fighter (Bombing) 8
CV Isolated Island Princess 668 Full

Số.669 Isolated Island Princess II
離島棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

480

Icon Gun p2 Hỏa lực

150

Icon Armor p2 Giáp

190

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

120

Icon Aircraft p2 Sức chứa

64

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

??

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

82
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 20
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 18
RedPlane Abyssal Cat Fighter (Bombing) 18
RedPlane Abyssal Cat Fighter (Bombing) 8
CV Isolated Island Princess 668 Full

Số.670 Isolated Island Princess III
離島棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

??

Icon Gun p2 Hỏa lực

??

Icon Armor p2 Giáp

??

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

??

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

??

Icon Aircraft p2 Sức chứa

??

Icon ASW p2 Đối ngầm

?/?

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

??

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

??
Trang bị

Icon Aircraft p2

??
??
??
??
CV Isolated Island Princess 668 Full

Số.671 Isolated Island Princess IV
離島棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

480

Icon Gun p2 Hỏa lực

180

Icon Armor p2 Giáp

190

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

120

Icon Aircraft p2 Sức chứa

64

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

78
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Coastal Gun 0
RedGunLight 5inch Coastal Gun 0
RedPlane Abyssal Cat Fighter (Bombing) 32
RedPlane Abyssal Cat Fighter (Bombing) 32
CV Isolated Island Princess 668 Full

Số.672 Isolated Island Princess V
離島棲姫
Mẫu hạm tiêu chuẩn (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

480

Icon Gun p2 Hỏa lực

180

Icon Armor p2 Giáp

190

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

120

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Coastal Gun 0
RedGunLight 5inch Coastal Gun 0
GreenGunMG 40mm Quadruple Autocannon Mount 0
Radar Coastal Radar 0
CV Isolated Island Princess 668 Full

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ココマデ……。 クルトワ……ネ…………。 So... you've come... this far......
Tấn công
Play
コリナイコタチ… Obstinate girls...
Bị tấn công
Play
イイデショウ… very... well...
Chìm
None


Character Sửa

Thông tin bên lềSửa

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.