FANDOM


Số.574 Isolated Island Demon
離島棲鬼
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

450

Icon Gun p2 Hỏa lực

150

Icon Armor p2 Giáp

150

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

10

Icon AA p2 Đối không

100

Icon Aircraft p2 Sức chứa

360

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

80

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

50
Air power

159
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Fighter Mk.III 90
RedPlane Abyssal Dive Bomber Mk.II 90
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.III 90
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.III 90
574

Số.634 Isolated Island Demon II
離島棲鬼
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

450

Icon Gun p2 Hỏa lực

150

Icon Armor p2 Giáp

155

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

100

Icon Aircraft p2 Sức chứa

360

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

150
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 90
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber Kai 90
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber 90
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber 90
574

Số.635 Isolated Island Demon III
離島棲鬼
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

450

Icon Gun p2 Hỏa lực

165

Icon Armor p2 Giáp

170

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

110

Icon Aircraft p2 Sức chứa

360

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

160
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 90
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber Kai 90
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber 90
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 90
574

Số.636 Isolated Island Demon IV
離島棲鬼
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

450

Icon Gun p2 Hỏa lực

180

Icon Armor p2 Giáp

185

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

120

Icon Aircraft p2 Sức chứa

360

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

207
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Cat Fighter Kai 90
RedPlane Abyssal Hell Dive Bomber Kai 90
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 90
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber Kai 90
574

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ココマデ……クルトワ…ネ…………イイ…デショウ…… Vậy...mi đã đến...được xa thế này...khá lắm
Tấn công
Play
コ リ ナ イクタチ... Những cô nhóc bướng bỉnh...
Bị tấn công
Chìm
Play
シズカナ…シズカナジダイデ…キット… Ta khẳng định rằng...Việc này sẽ kết thúc trong hoà bình...ngay tại đây End sub sai


 Character Sửa

Thông tin bên LlềSửa

 • Sự kiện mùa xuân 2014 E-5 Boss.
 • Sự kiện mùa hè 2015 E-7 - là một trong 2 boss cần hạ để debuff Air Defense Princess.
 • Tham khảo Wake Island.
 • Nhạc nền "Operation Capture Pheasant Island" ám chỉ tên Nhật cho đảo Wake Torishima nghĩa là "Đảo Chim".
 • Đạn kiểu 3 rất hiệu quả khi đánh với cô.
 • Bởi là căn cứ mặt đất, ngư lôi không thể tấn công cô.
 • Hiển thị thiệt hại khác với tàu mặt nước:
  • Thiệt hại nhẹ (小破) → Hỗn loạn (混乱)
  • Thiệt hại trung bình(中破) → Hư hại (損害)
  • Thiệt hại nặng (大破) → Hỏng (損壊)
  • Chìm (撃沈) → Phá hủy (破壊)
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.