FANDOM


Huân chương (勲章) là một vật phẩm nhận được sau khi chinh phục một số vùng biển nhất định.

Hiện tại, có thể nhận được huy chương từ các chiến dịch phụ (Extra Operation: 1-5, 2-5, 3-5, 4-5, 5-56-5).

Sử dụngSửa

Use medal

Khi nhấn sử dụng huân chương sẽ có thể chọn 1 trong 4 lựa chọn sau:

「改装設計図に交換」 - Đổi lấy bản thiết kế: 4MedalBlueprint
Bản thiết kế
x1
「資源に交換」 - Đổi lấy tài nguyên: 1MedalFuelAmmoSteelBauxitex300, Bucketx2
「改修資材に交換」 - Đổi lấy vật liệu nâng cấp: 1MedalImprovement Materialsx4
「戻る」 - Trở lại

Kiếm huân chươngSửa

Chiến dịch phụSửa

Mỗi lần hoàn thành map chiến dịch phụ (đánh hết thanh HP) sẽ nhân được 1 Medal.

Các map chiến dịch phụ được reset hằng tháng, tức là mỗi tháng có 1 cơ hội để kiếm Medal từ 1 map.

Sự kiệnSửa

Thông thường, sau khi hoàn thành 1 map sự kiện có thế sẽ được tặng huân chương.

2014
Sự kiện mùa xuân 2014 (Máy bay trinh sát, cất cánh!): có thể kiếm tổng cộng 8 Medal
 • E-1: 1 Medal
 • E-2: 1 Medal
 • E-3: 2 Medal
 • E-4: 1 Medal
 • E-5: 3 Medal
Sự kiện mùa hè 2014 (Chiến dịch AL/MI): có thể kiếm tổng cộng 3 Medal
 • E-2: 1 Medal
 • E-5: 1 Medal
 • E-2: 1 Medal
Sự kiện mùa thu 2014 (Phát động! Chiến dịch KON): có thể kiếm tổng cộng 4 Medal
 • E-1: 1 Medal
 • E-2: 1 Medal
 • E-3: 1 Medal
 • E-4: 1 Medal
2015
Sự kiện mùa đông 2015 (Đánh chặn! Cuộc tập kích bến đậu Truck): có thể kiếm tổng cộng 5 Medal (A:5, B:4, C:2)
 • E-3: 1-2 Medal (A:2, B-C:1)
 • E-4: 1 Medal (chỉ A và B)
 • E-5: 1-2 Medal (A-B:2, C:1)
Sự kiện mùa xuân 2015 Phát động! Chiến dịch số 11: có thể kiếm tổng cộng 5 Medal (A:5, B:4, C:2)
 • E-3: 1 Medal (chỉ A)
 • E-4: 1 Medal
 • E-5: 1 Medal (chỉ A và B)
 • E-6: 1-2 Medal (A-B:2, C:1)
Sự kiện mùa hè 2015 Phản kích! Chiến dịch SN lần thứ 2: có thể kiếm tổng cộng 5 Medal (A:5, B:3, C:2)
 • E-4: 1 Medal (chỉ A)
 • E-5: 1 Medal (chỉ A)
 • E-6: 1 Medal
 • E-7: 1-2 Medal (A-B:2, C:1)

Nhiệm vụSửa

Các nhiệm vụ reward Medal (một số nhiệm vụ yêu cầu lựa chọn giữa các phần thưởng):