Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi (đề mục)

Hiryuu

0
  Đang tải biên tập
  • Hàng không mẫu hạm
  • Lớp Hiryuu
  • Tàu có nâng cấp lần 2