Số.705 Trọng tuần Giá Cơ
重巡夏姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

370

Icon Gun p2.png Hỏa lực

110

Icon Armor p2.png Giáp

139

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

74

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

72

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

4

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo 0
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane 4
CA Heavy Cruiser Summer Princess 705 Full.png

Số.706 Trọng tuần Giá Cơ II
重巡夏姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

430

Icon Gun p2.png Hỏa lực

140

Icon Armor p2.png Giáp

169

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

82

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

79

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

4

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo 0
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane 4
CA Heavy Cruiser Summer Princess 705 Full.png

Số.707 Trọng tuần Giá Cơ III
重巡夏姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

490

Icon Gun p2.png Hỏa lực

170

Icon Armor p2.png Giáp

189

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

90

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

86

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

4

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo 0
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane 4
CA Heavy Cruiser Summer Princess 705 Full.png

Lời thoại[sửa | sửa mã nguồn]

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
Play
ブスイナ……ヤツラ……メ……ッ! カエレッ!
ブスイナ……ヤツラ……メ……ッ! カエリウチダッ! (Armor Broken)
Thật là những kẻ thô lỗ...! Cút về đi!
Thật là những kẻ thô lỗ...! Cút về nhà đi!(Armor Broken)
Tấn công
Play
シズミナサイッ! Chìm đi!
Bị tấn công
Play
コノワタシガ…ヤラレルトイウノ? Ngươi nói rằng... ta đang bị thương sao?
Chìm
Play
チョクゲキ…カ……バイタルパートガ…ソウカ。マァ…イイ…。 シカシ…ワタシガ…。ナニ?コノカンジ…ナツかしい…。 Một cú trực diện...sao...Các bộ phận quan trọng của ta...Vậy sao. Mà...thôi... Nhưng...ta...Sao cơ? Cảm giác này...thật quen thuộc...


Mô tả[sửa | sửa mã nguồn]

Thông tin bên lề[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.