FANDOM


Số.705 Trọng tuần Giá Cơ
重巡夏姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2 HP

370

Icon Gun p2 Hỏa lực

110

Icon Armor p2 Giáp

139

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

74

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

72

Icon Aircraft p2 Sức chứa

4

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Seaplane Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane 4
CA Heavy Cruiser Summer Princess 705 Full

Số.706 Trọng tuần Giá Cơ II
重巡夏姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2 HP

430

Icon Gun p2 Hỏa lực

140

Icon Armor p2 Giáp

169

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

82

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

79

Icon Aircraft p2 Sức chứa

4

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Seaplane Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane 4
CA Heavy Cruiser Summer Princess 705 Full

Số.707 Trọng tuần Giá Cơ III
重巡夏姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2 HP

490

Icon Gun p2 Hỏa lực

170

Icon Armor p2 Giáp

189

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

90

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

86

Icon Aircraft p2 Sức chứa

4

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Seaplane Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane 4
CA Heavy Cruiser Summer Princess 705 Full

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
Play
ブスイナ……ヤツラ……メ……ッ! カエレッ!
ブスイナ……ヤツラ……メ……ッ! カエリウチダッ! (Armor Broken)
Thật là những kẻ thô lỗ...! Cút về đi!
Thật là những kẻ thô lỗ...! Cút về nhà đi!(Armor Broken)
Tấn công
Play
シズミナサイッ! Chìm đi!
Bị tấn công
Play
コノワタシガ…ヤラレルトイウノ? Ngươi nói rằng... ta đang bị thương sao?
Chìm
Play
チョクゲキ…カ……バイタルパートガ…ソウカ。マァ…イイ…。 シカシ…ワタシガ…。ナニ?コノカンジ…ナツかしい…。 Một cú trực diện...sao...Các bộ phận quan trọng của ta...Vậy sao. Mà...thôi... Nhưng...ta...Sao cơ? Cảm giác này...thật quen thuộc...


Mô tảSửa

Thông tin bên lềSửa

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.