Kancolle Việt Wiki

Số.509 Heavy Cruiser Ri-Class
重巡リ級
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

58

Icon Gun p2.png Hỏa lực

32

Icon Armor p2.png Giáp

28

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

32

Icon Evasion p2.png Né tránh

12

Icon AA p2.png Đối không

16

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

9

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

10

Icon Range p2.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2.png May mắn

1
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Triple Cannon 3
Ngư lôi 21inch Torpedo 3
Thủy phi cơ Abyssal Recon Plane 3
-Locked- -
Ri n.png

Số.522 Heavy Cruiser Ri-Class Elite
重巡リ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

60

Icon Gun p2.png Hỏa lực

58

Icon Armor p2.png Giáp

60

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

42

Icon Evasion p2.png Né tránh

20

Icon AA p2.png Đối không

30

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

12

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

15

Icon Range p2.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2.png May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Triple Cannon 3
Pháo hạng trung 6inch Twin Rapid-fire Cannon 3
Thủy phi cơ Abyssal Recon Plane 3
Thủy phi cơ Abyssal Recon Plane 3
Ri e.png

Số.527 Heavy Cruiser Ri-Class Flagship
重巡リ級 flagship
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

76

Icon Gun p2.png Hỏa lực

68

Icon Armor p2.png Giáp

70

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

48

Icon Evasion p2.png Né tránh

50

Icon AA p2.png Đối không

40

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

16

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

20

Icon Range p2.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2.png May mắn

20
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Triple Cannon 4
Pháo hạng trung 6inch Twin Rapid-fire Cannon 4
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo 4
Thủy phi cơ Abyssal Recon Plane 4
Ri f.png

Số.566 Heavy Cruiser Ri-Class Kai
重巡リ級改
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

88

Icon Gun p2.png Hỏa lực

88

Icon Armor p2.png Giáp

80

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

80

Icon Evasion p2.png Né tránh

57

Icon AA p2.png Đối không

58

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

16

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

30

Icon Range p2.png Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2.png May mắn

40
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Triple Cannon 4
Pháo hạng trung 8inch Triple Cannon 4
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo 4
Thủy phi cơ Abyssal Recon Plane 4
Ri Kai.png

Giới thiệu[]

  • Phiên bản Kai của cô xuất hiện vào event mùa xuân ở map 2-5
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess