Kancolle Việt Wiki

Số.659 Heavy Cruiser Princess
重巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

350

Icon Gun p2.png Hỏa lực

100

Icon Armor p2.png Giáp

145

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

66

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

72

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

?

Icon ASW p2.png Đối ngầm

?

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo ?
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess 659 Full.png

Số.660 Heavy Cruiser Princess II
重巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

350

Icon Gun p2.png Hỏa lực

130

Icon Armor p2.png Giáp

175

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

74

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

79

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

?

Icon ASW p2.png Đối ngầm

?

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo ?
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess 659 Full.png

Số.661 Heavy Cruiser Princess III
重巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

350

Icon Gun p2.png Hỏa lực

160

Icon Armor p2.png Giáp

195

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

82

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

86

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

?

Icon ASW p2.png Đối ngầm

?

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Ngư lôi High-speed Abyssal Torpedo ?
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess 659 Full.png

Số.662 Heavy Cruiser Princess IV
重巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

370

Icon Gun p2.png Hỏa lực

130

Icon Armor p2.png Giáp

158

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

74

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

79

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

?

Icon ASW p2.png Đối ngầm

?

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Ngư lôi Abyssal Cuttlefish Torpedo ?
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess IV 662 Full.png

Số.663 Heavy Cruiser Princess V
重巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

380

Icon Gun p2.png Hỏa lực

160

Icon Armor p2.png Giáp

188

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

82

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

86

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

?

Icon ASW p2.png Đối ngầm

?

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Ngư lôi Abyssal Cuttlefish Torpedo ?
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess IV 662 Full.png

Số.664 Heavy Cruiser Princess VI
重巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

390

Icon Gun p2.png Hỏa lực

190

Icon Armor p2.png Giáp

208

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

90

Icon Evasion p2.png Né tránh

?

Icon AA p2.png Đối không

93

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

?

Icon ASW p2.png Đối ngầm

?

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

?

Icon Range p2.png Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2.png May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Pháo hạng trung 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Ngư lôi Abyssal Cuttlefish Torpedo ?
Thủy phi cơ Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess IV 662 Full.png

Lời thoại[]

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
Play
バカ…メ……ヤクタタズドモメ……。マタ…シズンデシマエ…

ノコノコト…ヤクタタズ…ドモ…ガ………シズメェ……ッ!(Final Form)

Ngốc nghếch... Những sinh vật vô dụng... Ta sẽ nhấn chìm các ngươi lần nữa...

Sơ suất... Lũ sinh vật hạ đẳng... CHÌM ĐI! (Final Form)

Tấn công
Play
Play
サァ…ヤッテシマエ…。

シズメ…。シズメェッ!(Final Form)

Giờ thì... cháy đi nào...

Chìm đi... CHẾT CHÌM ĐI! (Final Form)

Bị tấn công
Play
Play
アァァァァッ…!オノレェ…。

ウエアァァァァッ!ニクラシヤァァッ…。(Final Form)

AAAAHHH...! KHỐN NẠN...

UAAARGH! TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI... (Final Form)

Chìm
Play
ヤクタタズドモニ…コノワタシガ……。ムネンダ…。コンナ……。イヤ…ムシロ…ココロガ…カラダノ…コレハ…ソウイウコトナノ? 私は、本当は。 Ta đã bị đánh bại... bởi đám sinh vật vô dụng kia sao... Không thể nào... Chuyện này... Không... hơn thế nữa... Trái tim... của ta..... Đây là... như vậy sao? Tôi, thật sự là...


Ghi chú[]

Character[]

Thông tin bên lề[]

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess