FANDOM


Số.659 Heavy Cruiser Princess
重巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2 HP

350

Icon Gun p2 Hỏa lực

100

Icon Armor p2 Giáp

145

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

66

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

72

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo ?
Seaplane Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess 659 Full

Số.660 Heavy Cruiser Princess II
重巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2 HP

350

Icon Gun p2 Hỏa lực

130

Icon Armor p2 Giáp

175

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

74

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

79

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo ?
Seaplane Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess 659 Full

Số.661 Heavy Cruiser Princess III
重巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2 HP

350

Icon Gun p2 Hỏa lực

160

Icon Armor p2 Giáp

195

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

82

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

86

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo ?
Seaplane Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess 659 Full

Số.662 Heavy Cruiser Princess IV
重巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2 HP

370

Icon Gun p2 Hỏa lực

130

Icon Armor p2 Giáp

158

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

74

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

79

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Torpedo p2 Abyssal Cuttlefish Torpedo ?
Seaplane Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess IV 662 Full

Số.663 Heavy Cruiser Princess V
重巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2 HP

380

Icon Gun p2 Hỏa lực

160

Icon Armor p2 Giáp

188

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

82

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

86

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Torpedo p2 Abyssal Cuttlefish Torpedo ?
Seaplane Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess IV 662 Full

Số.664 Heavy Cruiser Princess VI
重巡棲姫
Tuần dương hạm hạng nặng
Chỉ số

Icon HP p2 HP

390

Icon Gun p2 Hỏa lực

190

Icon Armor p2 Giáp

208

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

90

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

93

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
RedGunMedium 8inch Long Range Twin Gun Mount ?
Torpedo p2 Abyssal Cuttlefish Torpedo ?
Seaplane Abyssal Reconnaissance Observation Seaplane ?
CA Heavy Cruiser Princess IV 662 Full

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
Play
バカ…メ……ヤクタタズドモメ……。マタ…シズンデシマエ…

ノコノコト…ヤクタタズ…ドモ…ガ………シズメェ……ッ!(Final Form)

Ngốc nghếch... Những sinh vật vô dụng... Ta sẽ nhấn chìm các ngươi lần nữa...

Sơ suất... Lũ sinh vật hạ đẳng... CHÌM ĐI! (Final Form)

Tấn công
Play
Play
サァ…ヤッテシマエ…。

シズメ…。シズメェッ!(Final Form)

Giờ thì... cháy đi nào...

Chìm đi... CHẾT CHÌM ĐI! (Final Form)

Bị tấn công
Play
Play
アァァァァッ…!オノレェ…。

ウエアァァァァッ!ニクラシヤァァッ…。(Final Form)

AAAAHHH...! KHỐN NẠN...

UAAARGH! TA SẼ GIẾT CHẾT NGƯƠI... (Final Form)

Chìm
Play
ヤクタタズドモニ…コノワタシガ……。ムネンダ…。コンナ……。イヤ…ムシロ…ココロガ…カラダノ…コレハ…ソウイウコトナノ? 私は、本当は。 Ta đã bị đánh bại... bởi đám sinh vật vô dụng kia sao... Không thể nào... Chuyện này... Không... hơn thế nữa... Trái tim... của ta..... Đây là... như vậy sao? Tôi, thật sự là...


Ghi chúSửa

Character Sửa

Thông tin bên lềSửa

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.