FANDOM


Số.699 Cảng loan Giá Cơ
港湾夏姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

500

Icon Gun p2 Hỏa lực

170

Icon Armor p2 Giáp

147

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

170

Icon Aircraft p2 Sức chứa

162

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

54
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 81
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 81
BBV Harbour Summer Princess 699 Full

Số.700 Cảng loan Giá Cơ II
港湾夏姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

600

Icon Gun p2 Hỏa lực

188

Icon Armor p2 Giáp

157

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

180

Icon Aircraft p2 Sức chứa

177

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

75
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 96
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 81
BBV Harbour Summer Princess 699 Full

Số.701 Cảng loan Giá Cơ III
港湾夏姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

700

Icon Gun p2 Hỏa lực

200

Icon Armor p2 Giáp

167

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

188

Icon Aircraft p2 Sức chứa

192

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

96
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 96
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 96
BBV Harbour Summer Princess 699 Full

Số.702 Cảng loan Giá Cơ - Hoại
港湾夏姫-壊
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

444

Icon Gun p2 Hỏa lực

170

Icon Armor p2 Giáp

164

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

170

Icon Aircraft p2 Sức chứa

162

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

54
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 81
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 81
BBV Harbour Summer Princess - Damaged 702 Full

Số.703 Cảng loan Giá Cơ - Hoại II
港湾夏姫-壊
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

544

Icon Gun p2 Hỏa lực

188

Icon Armor p2 Giáp

184

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

180

Icon Aircraft p2 Sức chứa

177

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

75
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 96
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber 81
BBV Harbour Summer Princess - Damaged 702 Full

Số.704 Cảng loan Giá Cơ - Hoại III
港湾夏姫-壊
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

644

Icon Gun p2 Hỏa lực

200

Icon Armor p2 Giáp

214

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

188

Icon Aircraft p2 Sức chứa

192

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

96
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 96
RedPlane Abyssal Liberation Land-based Dive Bomber Ace 96
BBV Harbour Summer Princess - Damaged 702 Full

Lời thoại Sửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
フザケタ…ヤツラメ……ッ!
ココデ……シズメテ…ヤルワッ!
Thật là ngu ngốc...! Ta sẽ nhấn chìm ngươi tại đây!
Tấn công
Play
クラエッ! Đỡ lấy!
Bị tấn công
Play
イタイジャナイノッ! Đau lắm đấy!
Chìm
Play
コノ…ワタシガ……。シカシ…ナンドデモヨミガエル…。キサマラヲ…ココヲトオラセルワケニハ…イカナイ……。 Ta...Ta sẽ trở lại, dù bao nhiêu lần đi chăng nữa...Ta nhất định sẽ không để ngươi qua được nơi này...


Mô tảSửa

Thông tin bên lềSửa

  • Xuất hiện tại bản đồ E-3 SSự kiện mùa hè 2016.
    • Dạng A/B/C lần lượt ứng với các mức Dễ/Vừa/Khó.
    • Dạng D/E/F lần lượt ứng với dạng final của các mức trên.
  • Sự kiện mùa hè 2017 map E-6 Boss phase 1.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess