FANDOM


Số.573 Harbour Princess
港湾棲姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

380

Icon Gun p2 Hỏa lực

100

Icon Armor p2 Giáp

135

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

1

Icon AA p2 Đối không

150

Icon Aircraft p2 Sức chứa

320

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

100

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung bình

Icon Luck p2 May mắn

20
Air power

80
Trang bị

Icon Aircraft p2

GreenPlane Abyssal Fighter Mk.III 80
RedPlane Abyssal Dive Bomber Mk.II 80
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II 80
BluePlane Abyssal Torpedo Bomber Mk.II 80
BBV Harbour Princess 573 Full

Số.613 Harbour Princess II
港湾棲姫
Thiết giáp hạm hàng không (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

490

Icon Gun p2 Hỏa lực

180

Icon Armor p2 Giáp

177

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

170

Icon Aircraft p2 Sức chứa

180

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

100

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

65
Air power

53
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedGunHeavy 15inch Coastal Artillery 0
RedAmmo Deterioration AP Shell 0
BluePlane Abyssal Revenge Torpedo Bomber 180
BBV Harbour Princess II 613 Full

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
クルナ…ト……イッテイル…ノニ…… Ta đã nói... không được đến... gần hơn nữa....
Tấn công
Play

Play
Play
ナニモ…ナニモ…ワカッテイナイ…クルナ…ト……イッテイル…ノニ…… ( In 4-5)
コリナイコタチ… ( In 4-5 Final)

Các ngươi... không hiểu... chuyện gì cả...


Ta đã nói ngươi... không được đến gần...hơn nữa ( In 4-5)
Đúng là bướng bĩnh... ( In 4-5 Final)

Bị tấn công
None
Chìm
Play
Play
イツカハ…ワタシタチモ…カエレ(ル)…
ナニモ…ナニモ…ワカッテイナイ… ( In 4-5 Final)
Một ngày nào đó..bọn ta.... sẽ lại... quay trở lại


Các ngươi... không hiểu... chuyện gì cả... ( Tại bản đồ 4-5 Boss)

Thực tế, cô ta đã quay lại vào mùa xuân 2015.


 Character Sửa

Thông tin bên lềSửa

 • Sự kiện mùa xuân 2014 E-3 Boss.
 • Liên quan tới Port Darwin.
 • Biệt danh "Wanko" (港湾棲姫 > Kō-wan seiki > Wanko).
 • Đạn kiểu 3 rất hiệu quả khi đánh với cô.
 • Bởi là căn cứ mặt đất, ngư lôi không thể tấn công cô.
 • Boss của 4-5, trở thành Final Form sau khi thanh HP còn 20% (sau 4 kill).
 • Hiển thị thiệt hại khác với tàu mặt nước:
  • Thiệt hại nhẹ (小破) → Hỗn loạn (混乱)
  • Thiệt hại trung bình(中破) → Hư hại (損害)
  • Thiệt hại nặng (大破) → Hỏng (損壊)
  • Chìm (撃沈) → Phá hủy (破壊)
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.