FANDOM


Làm sao để thu thậpSửa

Ivt Present Box
 • Phần thưởng sau khi clear bản đồ 1-6.
 • Phần thưởng của nhiệm vụ B37, B51, B52, B57, B110, Bq6.
 • Phần thưởng đăng nhập trong một số đợt cập nhật.
 • Có thể thu thập ở bản đồ thường tại 1 số sự kiện.

Thông tinSửa

Present box exchange
 • Có thể đổi lấy :
  • Màu đỏ: Tài nguyên (Fuel x550 Ammo x550)
  • Màu xanh: Ivt IrakoIrako x1
  • Màu xám: Vật liệu (Development material x3 Improvement Materials x1)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.