FANDOM


 • Nhấn NEXT để thấy tàu thứ 7
 • Nhấn NEXT để thấy tàu thứ nhất và 2

Được ra mắt từ Sự kiện mùa thu 2017, Hạm đội tấn công yêu cầu một số điều kiện nhất định, cho phép các đô đốc dùng hạm đội thứ 3, để xuất kích với 7 tàu. 

Yêu cầuSửa

Những yêu cầu dưới cần phải thỏa để dùng được Hạm đội tấn công

 • Chỉ có thể dùng bằng hạm đội thứ 3.
 • Khi thỏa điều kiện, dòng 第三部隊 sẽ hiển thị phía trên biểu tượng của hạm đội thứ 3.
 • Các đô đốc không thể lưu tàu thứ 7 vào lưu đội hình và chỉ có thể lưu 6 tàu đầu.
 • Hạm đội đầu sẽ không làm gì khi đô đốc xuất kích bằng hạm đội 3.
  • Sẽ không có bất kì thông báo xác nhận nào để ngăn các đô đốc xuất kích nhầm hạm đội 1 thay vì 3 (Trừ khi không đủ điều kiện vào map đó); Vì thế, hãy cẩn thận.
   • Có thể để tàu đang sửa chữa vào hạm đội 1 vì lúc đó tàu không thể xuất kích, tránh việc xuất kích nhầm.
 • Hơn nữa, Hạm đội tấn công nên dùng khi đô đốc có ý định dùng Mamiya and Irako vì sẽ sparkle cả 7 tàu thay vì 6.

Thay đổi UI chọn đội hìnhSửa

Cơ chế chiến đầu khi dùng Hạm đội tấn công  hoạt động chính xác như hạm đội 6 tàu, khác ở chỗ có thêm 1 tàu.

Tên đội hình
SFLineAhead Line Ahead
SFLineAbreast Line Abreast
SFDiamond Diamond
SFEchelon Echelon
SFDoubleLine Double Line
SFVanguard Vanguard 

Điều kiện thêm vàoSửa

Sự kiện mùa thu 2017 Chỉ khi đô đốc hoàn thành map E-1
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.