FANDOM


Giới thiệuSửa

Abyssal Combined

An abyssal combined fleet

Hạm đội liên hợp biển sâu (Abyssal Combined Fleet/ACF) lần đầu được giới thiệu ở map 6-5 sau bản cập nhật 5/10/2016. Thay vì đối mặt với đội hình 6 tàu địch, bạn sẽ phải đánh với đội hình liên hợp gồm 12 tàu địch ở node boss.

Từ Sự kiện mùa thu 2016, có thể dùng Hạm đội liên hợp để đối đầu với hạm đội liên hợp của địch trong một trận 12 VS 12.

Mục lụcSửa

Thứ tựSửa

Hạm đội thường VS ACF (6 VS 12)Sửa

Thứ tự Giai đoạn Ghi chú
1. Trinh sát Như bình thường.
2. LBAS Nếu có thể dùng, LBAS sẽ tấn công cả 2 hạm đội của địch.
3. Không chiến Chỉ tàu từ hạm đội chính có thể thả máy bay, nhưng mọi tàu đều có thể đáp trả bằng Icon AA p2 và có thể bị đánh trúng bởi máy bay địch.

Từ Sự kiện mùa đông 2017 mọi tàu từ cả 2 hạm đội đều có thể thả máy bay.

Hạm đội chính lẫn hộ tống đều sẽ là mục tiêu của không kích.

4. Mở màn

Nếu có Hạm đội chi viện và xuất hiện sẽ tấn công như bình thường. Phóng ngư lôi phủ đầu chỉ có thể từ hạm đội hộ tống (VD CLT, SS) và hạm đội địch.  Cả 2 hạm đội địch đều có thể bị tấn công.

5. Giao chiến hình thái Xác định được hình thái trận (VD Trực diện, Song song, Cắt chữ T).
6. Hạm đội hộ tống pháo kích Hạm đội phe ta sẽ đổi đầu với hạm đội hộ tống của địch, chỉ một lượt bắn.

Thứ tự được quyết định bởi tầm bắn.

7. Hạm đội hộ tống phóng ngư lôi Hạm đội phe ta có thể thả ngư lôi trúng cả 2 hạm đội địch.
8. Hạm đội chính pháo kích Hạm đội phe ta đối đầu với hạm đội chính phe địch trong lượt bắn đầu tiên. Thứ tự được quyết định bởi tầm bắn.

Chỉ có thể tấn công hạm đội chính của địch.

9. Hạm đội chính pháo kích đợt hai Hạm đội phe ta đối đầu với cả hạm đội chính và hộ tống phe địch. Thứ tự từ trên xuống.

Cần có thiết giáp hạm hoặc tàu đặc biệt phe địch (Oni, Hime,...) để có thể pháo kích đợt hai.

10. Đánh đêm (lựa chọn) Chỉ đối đầu một trong hai hạm đội địch. (Xem điều kiện bên dưới).

Trận đêm diễn ra như bình thường.

CTF/TEF VS ACF (12 VS 12)Sửa

Thứ tự Giai đoạn Ghi chú
1. Tinh sát Như bình thường.
2. LBAS Nếu có thể dùng, LBAS sẽ tấn công cả 2 hạm đội của địch.
3. Không chiến Chỉ tàu từ hạm đội chính có thể thả máy bay, nhưng mọi tàu đều có thể đáp trả bằng Icon AA p2 và có thể bị đánh trúng bởi máy bay địch.

Từ Sự kiện mùa đông 2017 mọi tàu từ cả 2 hạm đội đều có thể thả máy bay.

4. Mở màn

Nếu có Hạm đội chi viện và xuất hiện sẽ tấn công như bình thường.

Phóng ngư lôi phủ đầu chỉ có thể từ hạm đội hộ tống (VD CLT, SS) và hạm đội địch. Cả 2 hạm đội địch đều có thể bị tấn công.

OASW của địch chỉ nhắm vào tàu ngầm trong hạm đội hộ tống phe ta.

5. Giao chiến hình thái Xác định được hình thái trận (VD Trực diện, Song song, Cắt chữ T).
6. Hạm đội chính pháo kích Hạm đội chính phe ta đối đầu hạm đội chính phe địch trong đợt pháo kích đầu. Thứ tự được quyết định bởi tầm bắn.

Chỉ có thể tấn công hạm đội chính của địch.

7. Hạm đội hộ tống pháo kích Hạm đội hộ tống phe ta đối đầu hạm đội hộ tống phe địch, chỉ một lượt bắn. Thứ tự được quyết định bởi tầm bắn.

Chỉ có thể tấn công hạm đội hộ tống của địch.

8. Hậm đội hộ tống phóng ngư lôi Hạm đội phe ta có thể thả ngư lôi trúng cả 2 hạm đội địch.
9. Hạm đội chính pháo kích đợt hai Hạm đội phe ta đối đầu với hạm đội chính phe địch. Mỗi hạm đội chính phe này đều có thể tấn công hạm đội hộ tống phe kia. Thứ tự từ trên xuống.

Cần có thiết giáp hạm hoặc tàu đặc biệt phe địch (Oni, Hime,...) để có thể pháo kích đợt hai.

10. Đánh đêm (lựa chọn) Hạm đội hộ tống phe ta đối đầu một trong hai hạm đội địch. (Xem điều kiện bên dưới).

Trận đêm diễn ra như bình thường.

 • So sánh với dùng STF, thứ tự khiến cho việc hạ tàu trong hạm đội chính của địch sẽ dễ hơn nhưng khả năng cao sẽ còn sót lại tàu trong hạm đội hộ tống của địch.

STF VS ACF (12 VS 12)Sửa

Thứ tự Giai đoạn Ghi chú
1. Tinh sát Như bình thường.
2. LBAS Nếu có thể dùng, LBAS sẽ tấn công cả 2 hạm đội của địch.
3. Không chiến Chỉ tàu từ hạm đội chính có thể thả máy bay, nhưng mọi tàu đều có thể đáp trả bằng Icon AA p2 và có thể bị đánh trúng bởi máy bay địch.

Từ Sự kiện mùa đông 2017 mọi tàu từ cả 2 hạm đội đều có thể thả máy bay.

4. Mở màn

Nếu có Hạm đội chi viện và xuất hiện sẽ tấn công như bình thường.

Phóng ngư lôi phủ đầu chỉ có thể từ hạm đội hộ tống (VD CLT, SS) và hạm đội địch. Cả 2 hạm đội địch đều có thể bị tấn công.

OASW của địch chỉ nhắm vào tàu ngầm trong hạm đội hộ tống phe ta.

5. Giao chiến hình thái Xác định được hình thái trận (VD Trực diện, Song song, Cắt chữ T).
6. Hạm đội chính pháo kích Hạm đội chính phe ta đối đầu hạm đội chính phe địch trong đợt pháo kích đầu. Thứ tự được quyết định bởi tầm bắn.

Chỉ có thể tấn công hạm đội chính của địch.

7. Hạm đội chính pháo kích đợt hai Hạm đội phe ta đối đầu với hạm đội chính phe địch. Mỗi hạm đội chính phe này đều có thể tấn công hạm đội hộ tống phe kia. Thứ tự từ trên xuống.

Cần có thiết giáp hạm hoặc tàu đặc biệt phe địch (Oni, Hime,...) để có thể pháo kích đợt hai.

8. Hạm đội hộ tống pháo kích Hạm đội hộ tống phe ta đối đầu hạm đội hộ tống phe địch, chỉ một lượt bắn. Thứ tự được quyết định bởi tầm bắn.

Chỉ có thể tấn công hạm đội hộ tống của địch. Nếu toàn bộ hạm đội hộ tống địch đã chìm, bỏ qua giai đoạn hạm đội hộ tống phóng ngư lôi .

9. Hạm đội hộ tống phóng ngư lôi Hạm đội phe ta có thể thả ngư lôi trúng cả 2 hạm đội địch.
10. Đánh đêm (lựa chọn) Hạm đội hộ tống phe ta đối đầu một trong hai hạm đội địch. (Xem điều kiện bên dưới).

Trận đêm diễn ra như bình thường.

 • So sánh với dùng CTF, thứ tự khiến cho việc hạ tàu trong hạm đội hộ tống của địch sẽ dễ hơn nhưng tàu trong hạm đội chính của địch sẽ khó nhắm tới hơn.
 • Xem thêm cơ chế tại trang Hạm đội liên hợp.

Đánh đêmSửa

 • Chỉ một hạm đội địch có thể vào trận đêm.
 • Việc vào trận đêm gặp hạm đội chính hoặc hạm đội hộ tống của địch đều có khả năng tùy thuộc vào tình trạng của hai hạm đội. Điều kiện đầy đủ vẫn đang được nghiên cứu nhưng những điều kiện dưới đây có thể được áp dụng:
  • Nếu hạm đội hộ tống của địch có kì hạm còn sống và ít nhất 2 tàu (bao gồm cả kì hạm) còn từ vàng máu trở lên (chưa bị chuuha 中破), thì hạm đội hộ tống của địch sẽ tham gia trận đêm. [1] [2]
  • Nếu hạm đội hộ tống của địch có ít nhất 3 tàu còn từ vàng máu trở lên (chưa bị chuuha 中破 [3] [4]), thì hạm đội hộ tống của địch sẽ tham gia trận đêm. [5]
  • Nếu toàn bộ hạm đội chính của địch đã bị đánh chìm, thì hạm đội hộ tống của địch sẽ tham gia trận đêm. [6] [7] [8]
  • Nếu không thỏa các điều kiện trên, thì hạm đội chính của địch sẽ tham gia trận đêm.
   • Còn nhiều điều kiện dãn tới phải đối đầu với hạm đội hộ tống trong trận đêm vẫn chưa được biết. Vui lòng đóng góp bằng cách comment nếu gặp phải tình huống đó.
 • Trong (một vài?) trận đêm của hạm đội liên hợp VS ACF, có khả năng tàu phe ta bị shouha [9], chuuha [10], và taiha [11] kích hoạt cơ chế bảo vệ kì hạm.

Điều kiện chiến thắngSửa

 • Điều kiện quyết đạnh thứ hạng trận đầu cũng tương tự như trận thường.
 • S rank: toàn bộ 12 tàu địch bị đánh chìm.
 • A rank: ít nhất 8 trên 12 tàu địch bị đánh chìm ở cả hai hạm đội.
 • B, C, D, E rank: đều tính như bình thường.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.