FANDOM


Xuất hiện trong Sự kiện mùa đông 2018, Hạm đội Đồng minh là một hạm đội hỗ trợ không phải người chơi tham gia trận chiến vào ban đêm ở các node Boss trong một số map nhất định thuộc sự kiện.

Thông tinSửa

  • Trong một vài map sự kiện, khi bạn đối đầu với Boss và vừa bắt đầu pha đánh đêm, sẽ có một hạm đội hỗ trợ đến giúp đội bạn tấn công phe địch trước khi hạm đội của bạn tham chiến.
  • Có nhiều Hạm đội Đồng minh với thông số và trang bị được thiết lập sẵn.
  • Các tàu trong các hạm đội này đều chưa được tăng chỉ số thông qua hiện đại hoá.

Các hạm độiSửa

Hạm đội Khu trục 19 (Hạm đội Khoai Tây)Sửa

Tàu Lv. Trang bị #1 Trang bị #2 Trang bị #3 Trang bị #4 Icon Gun p2 Icon Torpedo p2 Icon AA p2 Icon Armor p2
DD Ayanami Kai Ni 195 Battle 77 12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2 063 Card 12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2 063 Card Equipment074-1 53 49 28 28
Shikinami Kai Card 74 12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2 063 Card 12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2 063 Card Equipment101-1 35 59 36 35
DD Uranami Kai 368 Battle 71 Equipment002-1 Equipment125-1 Type 22 Surface Radar 028 Card 23 58 27 34
DD Isonami Kai 206 Battle 70 Equipment002-1 Equipment125-1 Type 22 Surface Radar 028 Card 23 57 25 24

Chiến đội tuần dương hạm số 4 (第四戦隊)Sửa

Tàu Lv. Trang bị #1 Trang bị #2 Trang bị #3 Trang bị #4 Icon Gun p2 Icon Torpedo p2 Icon AA p2 Icon Armor p2
Takao Kai 84 Equipment006-1 Equipment006-1 Equipment015-1 Equipment101-1 70 61 58 72
Atago kai card 84 Equipment006-1 Equipment006-1 Equipment015-1 Type 22 Surface Radar Kai 4 088 Card 75 68 57 68
CA Choukai Kai Ni 427 Battle 83 Equipment050-1 Equipment050-1 Equipment015-1 Equipment129-1 63 53 55 68
Maya kai2 card 82 Equipment050-1 Equipment050-1 12.7cm High-angle Gun + Anti-Aircraft Fire Director 130 Card 25mm Triple Autocannon Mount (Concentrated Deployment) 131 Card 66 68 95 58

Hạm đội Ironbottom Sound (Hải chiến Guadalcanal)Sửa

Tàu Lv. Trang bị #1 Trang bị #2 Trang bị #3 Trang bị #4 Icon Gun p2 Icon Torpedo p2 Icon AA p2 Icon Armor p2
FBB Hiei Kai Ni 150 Battle 84 Equipment7-1b Equipment7-1b Equipment074-1 Type 22 Surface Radar Kai 4 088 Card 84 0 66 88
FBB Kirishima Kai Ni 152 Battle 84 Equipment7-1b Equipment7-1b Equipment035-1 Type 22 Surface Radar Kai 4 088 Card 87 0 48 78
Yuudachi kai2 card 74 12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2 063 Card 12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2 063 Card Equipment015-1 34 54 42 37
Harusame kai card 65 12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2 063 Card 12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2 063 Card Equipment015-1 32 55 24 33
Yukikaze kai card 75 Equipment266-1 Equipment266-1 Equipment015-1 27 65 43 42
160x40px 71 Equipment266-1 Equipment266-1 Equipment015-1 34 62 46 41

Hạm đội NishimuraSửa

Tàu Lv. Trang bị #1 Trang bị #2 Trang bị #3 Trang bị #4 Icon Gun p2 Icon Torpedo p2 Icon AA p2 Icon Armor p2
BBV Yamashiro Kai Ni 412 Battle 81 Equipment7-1b Equipment7-1b Striking Force Fleet Command Facility 272 Card Equipment101-1 86 0 72 79
BBV Fusou Kai Ni 411 Battle 82 Equipment7-1b Equipment7-1b Type 22 Surface Radar Kai 4 088 Card Equipment074-1 93 0 74 78
CAV Mogami Kai 073 Battle 76 Equipment050-1 Equipment050-1 Equipment015-1 Equipment026-1 61 58 53 59
DD Asagumo Kai 327 Battle 74 Equipment266-1 Equipment015-1 Type 22 Surface Radar Kai 4 088 Card 34 64 42 38
DD Yamagumo Kai 328 Battle 73 Equipment266-1 Equipment015-1 Type 22 Surface Radar Kai 4 088 Card 36 55 43 35
DD Michishio Kai Ni 489 Battle 78 Equipment266-1 Equipment015-1 Type 22 Surface Radar Kai 4 088 Card 35 50 48 28
DD Shigure Kai Ni 145 Battle 87 12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2 063 Card 12.7cm Twin Gun Mount Model B Kai 2 063 Card Equipment129-1 30 69 58 41

Hạm đội châu ÂuSửa

Tàu Lv. Trang bị #1 Trang bị #2 Trang bị #3 Trang bị #4 Icon Gun p2 Icon Torpedo p2 Icon AA p2 Icon Armor p2
BB Warspite Kai 364 Battle 86 Equipment190-1 Equipment190-1 Equipment190-1 Equipment191-1 93 0 66 84
CV Ark Royal Kai 393 Battle 85 Equipment244-1 Equipment243-1 Equipment242-1 Equipment242-1 35 0 52 43
FBB Richelieu Kai 392 Battle 62 Equipment245-1 Equipment245-1 Equipment247-1 85 0 41 88
DD Jervis 519 Battle 40 Equipment280-1 Equipment280-1 32 65 43 18

Hạm đội Liên XôSửa

Tàu Lv. Trang bị #1 Trang bị #2 Trang bị #3 Trang bị #4 Icon Gun p2 Icon Torpedo p2 Icon AA p2 Icon Armor p2
FBB Gangut dva 513 Battle 82 Catbomb Catbomb Catbomb Equipment074-1 74 22 61 79
DD Tashkent 516 Battle 40 Equipment282-1 Equipment282-1 Equipment283-1 45 34 51 31
DD Верный 147 Battle 88 Equipment283-1 Equipment283-1 Equipment283-1 28 72 48 31

Hạm đội Xô - ĐứcSửa

Tàu Lv. Trang bị #1 Trang bị #2 Trang bị #3 Trang bị #4 Icon Gun p2 Icon Torpedo p2 Icon AA p2 Icon Armor p2
DD Tashkent 516 Battle 40 Equipment282-1 Equipment282-1 Equipment283-1 45 34 51 31
FBB Gangut dva 513 Battle 82 Catbomb Catbomb Catbomb Equipment074-1 74 22 61 79
Z1 zwei card 74 Catbomb Catbomb Equipment084-1 35 41 34 29
Z3 zwei card 73 Catbomb Catbomb Equipment085-1 21 40 37 29
DD Верный 147 Battle 88 Equipment283-1 Equipment283-1 Equipment283-1 28 72 48 31

Hạm đội phương Tây - 3 biến thểSửa

Biến thể 1
Tàu Lv. Trang bị #1 Trang bị #2 Trang bị #3 Trang bị #4 Icon Gun p2 Icon Torpedo p2 Icon AA p2 Icon Armor p2
FBB Iowa 440 Battle 52 Catbomb Catbomb Catbomb Catbomb 105 0 96 95
CV Saratoga 433 Battle 70 Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Catbomb 45 0 73 63
Bản mẫu:ShipBattleCard 85 Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản 35 0 68 57
CV Graf Zeppelin 432 Battle 78 75px Lỗi kịch bản Equipment159-1 Lỗi kịch bản 40 0 70 57
Catbomb 87 Equipment114-1 Equipment114-1 Equipment114-1 Equipment085-1 92 31 60 87
Press [Expand] to View the Western Fleet (variant 2)
Ship Lv. Equipment #1 Equipment #2 Equipment #3 Equipment #4 Icon Gun p2 Icon Torpedo p2 Icon AA p2 Icon Armor p2
Bản mẫu:ShipBattleCard 52 Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản 105 0 96 95
Bản mẫu:ShipBattleCard 70 Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản 45 0 73 63
FBB Richelieu Kai 392 Battle 62 Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản 79 0 41 88
BB Warspite Kai 364 Battle 86 Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản 100 0 66 84
Bản mẫu:ShipBattleCard 85 Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản 35 0 68 57
CV Graf Zeppelin 432 Battle 78 75px 75px Equipment158-1 Equipment159-1 40 0 70 57
Catbomb 87 Equipment114-1 Equipment114-1 Equipment114-1 Equipment085-1 92 31 60 87
Press [Expand] to View the Western Fleet (variant 3)
Ship Lv. Equipment #1 Equipment #2 Equipment #3 Equipment #4 Icon Gun p2 Icon Torpedo p2 Icon AA p2 Icon Armor p2
FBB Richelieu Kai 392 Battle 88 Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản 90 0 67 96
FBB Iowa Kai 360 Battle 84 Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản Lỗi kịch bản 99 0 95 102
Catbomb 92 Equipment114-1 Equipment114-1 Equipment114-1 Equipment085-1 93 34 64 90

Trận chiến Cape Engaño - 4 biến thểSửa