FANDOM


  • Vì CV(L\B) chỉ dùng để mang máy bay nên rất cần chú ý vị trí , thứ tự lắp
  • Ưu tiên lắp đủ (không cần lắp thừa) GreenPlane để hạm đội bạn có thể đạt AS
  • Lắp combo GreenPlane , RedPlane , BluePlane để tối ưu hóa sát thương
  • Ưu tiên lắp RedPlane , BluePlane vào slot nhiều máy bay nhất , sau đó mới đến GreenPlane
  • CVL có thể và sẽ ưu tiên tấn công SS, nếu không có mục đích chống ngầm thì mang CV
  • CV(L\B) không có cách lắp theo khuôn mẫu chính xác (do mỗi CV có slot may bay khác nhau) nhưng cơ bản thì như dưới đây
  • Đánh đêm: CV(L\B) chỉ tham gia đánh đêm khi có Icon tbtmbthNhân viên hàng không đêm(+ Nhân viên sàn đáp) và Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft IconTBM-3D.


Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Tiêu chuẩn RedPlane / BluePlane RedPlane / BluePlane GreenPlane / RedPlane / BluePlane GreenPlane
Không đạt nổi AS? RedPlane / BluePlane / GreenPlane GreenPlane GreenPlane GreenPlane
Đánh đêm Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft IconTBM-3D GreenPlane / RedPlane / BluePlane (Swordfish) GreenPlane / RedPlane / BluePlane / Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft Icon F6F-3N hoặc F6F-5N Icon tbtmbth
Chống ngầm(chỉ với CVL) RedPlane / BluePlane Heli Subplane RedPlane BluePlane Sonar DepthCharge Heli Subplane RedPlane BluePlane Sonar DepthCharge Heli Subplane RedPlane BluePlane GreenPlane
  • với set đánh đêm : nên dùng F6F-3N , F6F-5N và bất kì biến thể của may bay Swordfish để đánh đêm mạnh hơn
  • Nếu để chống ngầm hãy ưu tiên lắp Sonar và DepthCharge với 1 số CVL có thể lắp được : Kasuga Maru , Gambier Bay , ZuihouShin'yo
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.