FANDOM


  • Slot Wildcard có có thể lắp bất cứ gì ngoại trừ GreenGunDP , RedGunMedium ,YellowGun hay Torpedo p2
Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Lắp tiêu chuẩn RedGunMedium Hoặc YellowGun RedGunMedium Hoặc YellowGun Torpedo p2 Tàu ngầm bỏ túi
Yura-sensei đã bị đục( ͡° ͜ʖ ͡°) YellowGun Hoặc RedGunMedium Wildcard Torpedo p2 Tàu ngầm bỏ túi GreenGunDP

  • Nên dùng cho tàu có luck tầm 30 trở lên
Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Lắp tiêu chuẩn Torpedo p2 Torpedo p2 Torpedo p2 Tàu ngầm bỏ túi

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.