FANDOM


  • Slot Wildcard có có thể lắp bất cứ gì ngoại trừ GreenGunDP , RedGunMedium ,YellowGun hay Torpedo p2
Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Không có slot máy bay RedGunMedium Hoặc YellowGun RedGunMedium Hoặc YellowGun Wildcard
Có slot máy bay RedGunMedium RedGunMedium Seaplane
Yuubari RedGunMedium Hoặc YellowGun RedGunMedium Hoặc YellowGun Wildcard Wildcard
Ooyodo RedGunMedium Seaplane Wildcard RedGunMedium


  • Nên dùng cho tàu có luck tầm 30 trở lên
Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Tiêu chuẩn Torpedo p2 Torpedo p2 Ssp c/Radar/FlareIcon
Nếu là kì hạm Torpedo p2 Torpedo p2 Searchlight
Megane/Melon/Cừu nhà người ta Torpedo p2 Torpedo p2 Torpedo p2 Torpedo p2
Megane/Melon/Cừu nhà người ta p2 Torpedo p2 Torpedo p2 Ssp c/Radar/FlareIcon Radar/FlareIcon


  • Lắp combo Sonar , DCP , DC sẽ có sát thương tối ưu nhất , tuy nhiên vẫn phải ưu tiên lắp đủ OASW
  • Chú thích: dù cùng là DepthCharge, một bên là bom chống ngầm , một bên là bom chống ngầm bổ sung
Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Tiêu chuẩn Sonar DepthCharge Sonar
Sát thương lớn Sonar DepthCharge DCP DepthCharge DC
Dưa hấu ngọt Sonar DepthCharge DCP Sonar DepthCharge DC

Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Chống Installation tiêu chuẩn YellowGun /RedGunMedium YellowGun /RedGunMedium Agat c
Megane Power/Dưa hấu khủng bố/Cừu YellowGun /RedGunMedium YellowGun /RedGunMedium Agat c Agat c
Yura-sensei đã bị đục( ͡° ͜ʖ ͡°) YellowGun / RedGunMedium Agat c/LandingCraft/Special Amphibious Tank Icon Agat c/LandingCraft/Special Amphibious Tank Icon GreenGunDP
Chống Supply Depot Hime/Pillbox Agat c Special Amphibious Tank Icon Xe tăng LandingCraftDaihatsu
Chống Supply Depot Hime/Pillbox(thiếu WG42) Special Amphibious Tank Icon Xe tăng LandingCraftDaihatsu wildcard
Như trên nhưng với Abu/Yura Special Amphibious Tank Icon Xe tăng LandingCraftDaihatsu Torpedo p2 Tàu ngầm bỏ túi
Chống SD Hime/Pillbox(thiếu cả WG42 vàTank) YellowGun / RedGunMedium YellowGun / RedGunMedium LandingCraftDaihatsu

  • Ưu tiên lắp cho AbuYura-sensei như CLT( trừ khi muốn mang đi đánh Installation)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.