FANDOM


  • Slot Wildcard có thể lắp bất cứ gì ngoại trừ GreenGunDP , RedGunMedium ,YellowGun
  • Tàu Ý có thể mang Italia Seaplane Fighter
Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Tiêu chuẩn RedGunMedium RedGunMedium Seaplane wildcard
Mỳ ý,Nhậu Rượu RedGunMedium RedGunMedium Seaplane/Italia Seaplane Fighter Italia Seaplane Fighter
Không đạt nổi AS RedGunMedium RedGunMedium wildcard wildcard

Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Tiêu chuẩn Torpedo p2 Torpedo p2 Ssp c/Radar/FlareIcon/RedGunMedium Radar/FlareIcon/RedGunMedium
Nếu là kì hạm Torpedo p2 Torpedo p2 Searchlight Ssp c/Radar/FlareIcon/RedGunMedium
Thích đi nuke Torpedo p2 Torpedo p2 Torpedo p2/RedGunMedium Torpedo p2/RedGunMedium


  • CAV có thể mang Agat c
Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Chống Installation tiêu chuẩn RedGunMedium RedGunMedium Seaplane GreenAmmo
Chống Installation (đánh đêm)(chỉ cho CAV) RedGunMedium RedGunMedium Agat c GreenAmmo
Chống Installation (chỉ cho CAV) RedGunMedium RedGunMedium Seaplane Agat c
Kiêm nhiệm vụ đạt AS cho hạm đội RedGunMedium RedGunMedium Italia Seaplane Fighter GreenAmmo/Agat c


  • Bạn có thể lắp như CA bình thường , nhưng nếu hạm bạn không đạt được AS thì dùng setup dưới đây
  • Có thể lắp thủy phi cơ thả bom thay cho slot Italia Seaplane Fighter nhưng không khuyến khích , chỉ nên lắp khi thật sự thiếu đồ
  • Ngoài Agat c , CAV còn có thể mang Drum , nếu route cần đến Drum (như map 2-5 đường trên) thì bạn có thể cân nhắc setup dưới
Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Tiêu chuẩn RedGunMedium RedGunMedium Seaplane Italia Seaplane Fighter
Tiêu chuẩn 2 RedGunMedium RedGunMedium Italia Seaplane Fighter Italia Seaplane Fighter
Lắp để cố đạt AS Italia Seaplane Fighter Italia Seaplane Fighter Italia Seaplane Fighter Italia Seaplane Fighter
Kiêm chống Installation RedGunMedium RedGunMedium Italia Seaplane Fighter GreenAmmo/Agat c
Mang thùng RedGunMedium RedGunMedium Seaplane/Drum/Italia Seaplane Fighter Drum

  • Chỉ dành cho Maya kai ni , nếu không phải kai ni thì lắp như các CA khác
Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4 Slot đục
Tiêu chuẩn GreenGunDP RedGunMedium/GreenGunDP GreenGunMGSúng máy 25mm 3 nòng lắp tập trung RadarRadar phòng không
g0zu no Maya (với điều kiện như TCI) -_- GreenGunDP Torpedo p2 Torpedo p2 RadarRadar phòng không GreenGunMGSúng máy 25mm 3 nòng lắp tập trung