FANDOM


  • Slot Wildcard có thể lắp bất cứ gì ngoại trừ GreenGunDP , RedGunHeavy, RedGunMedium ,YellowGun
  • Slot wildcard có thể lắp Italia Seaplane Fighter với tàu lớp Yamato(Yamato,Musashi) , lớp Nagato(Nagato,Mutsu) và tàu Ý (Littorio,Roma) để đạt AS dễ hơn (tàu phải ở dạng Kai hoặc hơn)
Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Tiêu chuẩn RedGunHeavy RedGunHeavy Seaplane RedAmmo
Tùy ý RedGunHeavy RedGunHeavy Seaplane wildcard

Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4
Chống Supply Depot Hime/Pillbox RedGunHeavy RedGunHeavy Seaplane RedAmmo
Chống Installation tiêu chuẩn RedGunHeavy RedGunHeavy Seaplane GreenAmmo
Chống Installation(gánh team trong đánh đêm) RedGunHeavy RedGunHeavy RedAmmo GreenAmmo
Kurita Punch RedGunHeavy RedGunHeavy RedAmmo GreenAmmo Seaplane


  • Bạn có thể lắp như F(BB) , nhưng tốt nhất nên tận dụng các slot may bay của BBV với setup dưới đây
  • Có thể lắp Seaplanethủy phi cơ thả bom(TPCTB) thay cho slot Seaplane/Italia Seaplane Fighter nhưng không khuyến khích .
    • Nếu có slot tầm 20 máy bay (Yamashiro kai ni,Fusou kai ni,Ise kai ni) thí có thể lắp
    • Seaplanethủy phi cơ thả bom(TPCTB) có thể kích hoạt DA ban ngày (tất nhiên với điều kiện là đạt AS)
    • Tuy nhiên , tàu lắp TPCTB sẽ ưu tiên tấn công SS(V)
Setups
Kiểu lắp #1 #2 #3 #4 #5
Tiêu chuẩn RedGunHeavy RedGunHeavy Seaplane Italia Seaplane Fighter
Tiêu chuẩn 2 RedGunHeavy RedGunHeavy Italia Seaplane Fighter Italia Seaplane Fighter
Lắp để cố đạt AS Italia Seaplane Fighter Italia Seaplane Fighter Italia Seaplane Fighter Italia Seaplane Fighter
Chỉ cho Ise kai ni RedGunHeavy RedGunHeavy GreenPlane GreenPlane/RedPlane/SeaplaneTPCTB Seaplane/GreenPlane


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.