FANDOM


Chọn so sánh: đánh dấu để chọn các phiên bản để so sánh rồi nhấn enter hoặc nút ở dưới.
Chú giải: (hiện) = khác với phiên bản hiện hành, (trước) = khác với phiên bản trước, n = sửa đổi nhỏ.

  • (hiện | trước) 16:32, ngày 7 tháng 12 năm 2019Saoden (tường | đóng góp)‎ . . (1.074 byte) (+1.074)‎ . . (Tạo trang mới với nội dung “{{Template:Equipmentinfo |name = GFCS Mk37 + Pháo lưỡng dụng 2 nòng 5 inch (lắp tập trung) |id = 363 |japanesename = GFCS Mk.37+5inch連装両…”)
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.