Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi (đề mục)

GFCS Mk37 + Pháo lưỡng dụng 2 nòng 5 inch (lắp tập trung)

0
  Đang tải biên tập