Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Fw 190T Kai

0
  Đang tải biên tập
  • Máy bay tiêm kích
  • Trang bị không thể chế tạo