FANDOM


Expedition

Nút vào giao diện expedition trong màn hình Xuất kích của bạn

Expedition là hậu phương của nền kinh tế quân cảng. Nó cung cấp cho bạn một nguồn thu nhập an toàn và dồi dào của các tài nguyên trong game.

 • Sắt, xăng, đạn dược và bauxite kiếm được từ expedition có thể cộng dồn lại để vượt mức hồi thông thường. Chính vì thế expedition là cách tốt nhất để tích trữ tài nguyên cho event.
 • Đi expedition còn cho cả kinh nghiệm tàu, thế nên có thể dùng các tàu yếu để vừa đi expedition, vừa cày cấp.
 • Expedition #33 và #34 là các expedition hỗ trợ, hỗ trợ thêm pháo binh cho một số map khó và event.
 • Một vài expedition cũng cần thực hiện để hoàn thành Nhiệm vụ.

Các expedition cần phải được mở khóa trước, thường thì qua nhiệm vụ hoặc thực hiện các expedition khác. Expedition đã được mở khóa sẽ có thể thực hiện nhiều lần. Danh sách các expedition cũng không bao giờ bị thay đổi qua các bản cập nhật khác nhau, trừ các expedition hỗ trợ cho event sẽ thay đổi tùy các event khác nhau.


Điều kiện mở khoá ExpeditionSửa

Phải hoàn thành Nhiệm vụ A4 (Có 6 tàu trong hạm đội của mình) để mở chế độ Expedition. Mỗi expedition mới sẽ mở ra ngay khi các expedition trước đã được hoàn thành, trừ một vài expedition cần một số điều kiện nhất định.

 • Expedition #1~5 mở khóa Expedition #9.
 • Expedition #9~13 mở khóa Expedition #14.
 • Expedition #16-17 mở khóa Expedition #18.
 • Expedition #17 mở khóa Expedition #21
 • Expedition #18 mở khóa Expedition #22, #24, #25 và #33.
 • Expedition #20 mở khóa Expedition #27.
 • Expedition #1~8 mở khóa Expedition #32.
 • Expedition #26 mở khóa Expedition #34 và #35.
 • Expedition #36 mở khóa Expedition #39
 • Expedition #38 mở khóa Expedition #40
 • Expedition #24 và #A2 mở khóa Expedition #A3
 • Expedition ?? mở khóa Expedition #A1
 • Expedition #1-A1 mở khóa Expedition #A2

Có vài Expedition cần phải hoàn thành 1 map nhất định và một vài Expedition khác để mở khóa:

 • Hoàn thành 1-5, Expedition #9~20 và #27~29 mở khóa Expedition 30 và 31 (dành cho các nhiệm vụ từ D5 tới D8).
 • Hoàn thành 1-5, Expedition #9~18, #25, #35 và #36 mở khóa Expedition #37~39 (dành cho các nhiệm vụ D9, 11, 13, 14).
 • Hoàn thành 1-5, Expedition #9~18 và #22 mở khóa Expedition #23 (Dành cho nhiệm vụ D10 và D12).

Gửi tàu đi expedition Sửa

Để gửi một hạm đội thực hiện một expedition, bạn cần:

 1. Click vào nút Xuất kích và click vào biểu tượng màu xanh nước biển ở ngoài cùng.
 2. Chọn expedition muốn tham gia.
 3. Chọn một hạm đội để tham gia expedition đó.
 4. Click vào nút dưới cùng bên phải để gửi hạm đội đó đi expedition đã lựa chọn.

Sau khi được mở khóa, expedition sẽ có thể thực hiện lại vô hạn lần. Tuy nhiên, một expedition chỉ có thể được thực hiện một lần trong bất kỳ thời điểm nào. Nhiều hạm đội có thể được gửi đi để thực hiện expedition, nhưng không được thực hiện cùng một expedition.

Hạm đội thứ nhất (Hạm đội chính) không thể tham gia expedition; chỉ có hạm đội 2, 3 và 4 mới có thể thực hiện được.

 • Nhiệm vụ A4 mở khóa hạm đội số 2 và chế độ expedition.
 • Nhiệm vụ A14 mở khóa hạm đội số 3.
 • Nhiệm vụ A16 mở khóa hạm đội số 4.

Mỗi expedition đều có yêu cầu hoàn thành của riêng nó. Không đáp ứng được yêu cầu này và expedition đó sẽ thất bại. Trong trường hợp đó, hạm đội sẽ vẫn tiêu tốn xăng và đạn dược, vẫn mất từng đấy thời gian, tuy nhiên sẽ không được hưởng bất kỳ phần thưởng hay tài nguyển nào. Kinh nghiệm đô đốc trong trường hợp này sẽ chỉ nhận được bằng 30% so với thông thường, tuy nhiên kinh nghiệm tàu nhận được vẫn giữ nguyên. Mặc dù cách này có thể hữu ích đối với những đô đốc muốn giảm thiểu sự tăng level, nhưng nói chung cách này không được khuyên dùng vì quá tốn tài nguyên.

Khi một expedition đã hoàn thành và quay về cảng, khi ra tới màn hình chính, sẽ có một ô hội thoại hiện ra ở góc trên bên phải màn hình. Click vào bất cứ đâu trên màn hình chính để bảng kết quả expedition hiện ra.

 • Các nhiệm vụ liên quan tới thực hiện expedition chỉ được tính khi hạm đội thực hiện expedition đó đã trở về cảng. Chính vì thế, các đô đốc chỉ cần bật nhiệm vụ expedition đó trước khi hạm đội trở về.
 • Expedition có thể được hoàn thành sớm nếu như bạn quay về màn hình chính khi thời gian còn dưới 1 phút.
 • Mỗi tàu trong hạm đội mất 3 Sĩ khí khi quay trở về cảng.
  • Riêng Expedition #33 giảm 1-5 sĩ khí, Expedition #34 giảm 1-10 sĩ khí.

Máu của tàu không ảnh hưởng đến việc expedition có thành công hay không. Tuy nhiên nên nhớ một hạm đội có tàu bị hư hại nặng làm kỳ hạm sẽ không được gửi đi expedition. Bạn có thể gửi một hạm đội có một tàu bị hư hại trung bình làm kỳ hạm hoặc một tàu bị hư hại nặng nhưng không làm kỳ hạm đi làm expedition và vẫn thành công. Nếu trong hạm đội có một tàu đang sửa chửa thì hạm đội đó sẽ không được đi expedition.

Yêu cầu một hạm đội đang thực hiện expedition quay về Sửa

Expedition Recall

Nút đỏ là nút gọi hạm đội quay về

 • Có thể gọi hạm đội về sau khi đã cho đi expedition. Sau khi gọi về, chuyến đi sẽ được tính là thất bại và sẽ không nhận được tài nguyên, phần thưởng, hay kinh nghiệm (trường hợp thất bại bình thường thì vẫn cho kinh nghiệm). Chức năng này rất hữu dụng nếu như bạn lỡ tay gửi nhầm expedition và không muốn lãng phí thời gian vào một lượt đi nắm chắc thất bại, tuy nhiên, nếu đã gọi hạm đội về thì không thể hủy lệnh.

Thời gian để hạm đội trở về sau khi gọi sẽ được tính như sau:

Số nhỏ hơn trong số thời gian còn lại hoặc số thời gian đã qua /3.

Ví dụ: Bạn gửi hạm đội đi expedition #1 (dài 15 phút). 6 phút trôi qua và bạn gọi hạm đội quay trở về.

 • Thời gian còn lại là 9 phút
 • Thời gian đã qua là 6 phút
 • Thời gian đã qua < Thời gian còn lại

=> Thời gian quay về = Thời gian đã qua / 3 = 6/3 = 2 phút.

Điều kiện để một expedition thành công Sửa

Các chỉ số và phần thưởng Sửa

Các expedition luôn cho một số lượng tài nguyên cố định khi hoàn thành và cũng luôn cho kinh nghiệm (trừ khi bị yêu cầu quay về). Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng nhận được vật phẩm (xuất hiện ở góc dưới bên phải ghi lựa chọn một expedition).

 • Với các expedition chỉ cho một loại vật phẩm, sẽ có 50% khả năng nhận được phần thưởng đó.
 • Với các expedition cho 2 loại vật phẩm khác nhau, vật phẩm ở bên trái sẽ có 50% khả năng nhận được. Vật phẩm bên phải sẽ chắc chắn nhận được nếu như expedition đó Đại thành công (100% khả năng nhận).
 • Khi bạn nhận được một vật phẩm với dấu "x" và số ở bên cạnh, bạn sẽ nhận được nhiều nhất số ghi ở bên cạnh vật phẩm đó.
Loại expedition Tài nguyên Kinh nghiệm[1] Phần thưởng
XP Đô đốc XP cho Kỳ hạm XP cho tàu Trái Phải
Bị gọi về 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Thất bại 0% 30% 150% 100% 0% 0%
Thành công 100% 100% 150% 100% 50% 0%
Đại thành công 150% 200% 300% 200% 50% 100%
 1. Có 50% khả năng nhân đôi kinh nghiệm cho tàu, bất kể kết quả (Thất bại, Thành công, Đại thành công). Nhân mỗi giá trị trong bảng trên sẽ cho kết quả thưởng kinh nghiệm thêm.

Thành công thườngSửa

Hạm đội hội tụ đủ tất cả các yếu tố dưới đây sẽ được Thành công thường:

 1. Toàn hạm đội cần được tiếp tế đầy đủ. Thiếu chỉ một thanh xăng/đạn dược thôi cũng dẫn đến expedition thất bại.
 2. Sĩ khí của hạm đội không được xuống dưới 39 khi quay về.
 3. Tổng số tàu trong hạm đội, số tàu tối thiểu của mỗi loại, số thùng chuyên chở đem theocấp độ của kỳ hạm phải lớn hơn hoặc bằng mức yêu cầu của expedition.
 4. Loại tàu:

Hầu hết các expedition đều yêu cầu một số lượng cụ thể các loại tàu. Các tàu có thể sắp xếp tùy ý, nhưng số lượng mỗi tàu của mỗi loại cần được đáp ứng. Một vài loại tàu có thể dùng để thay thế cho nhau, một vài tàu sau khi được Nâng cấp sẽ không được tính là tàu cần cho expedition nữa. Phần lớn các mối quan hệ thay thế đều là một chiều, tức là tàu A có thể thay thế được cho tàu B, nhưng không phải ngược lại.

 • Mẫu hạm hạng nhẹ (CVL) và Thủy phi cơ mẫu hạm (AV) có thể thay thế cho Mẫu hạm (CV).
 • Tàu ngầm hàng không (SSV) có thể thay thế cho Tàu ngầm (SS).
 • Tuần dương hạm hàng không (CAV) và Tuần dương hạm hạng nặng (CA) không thể thay thế cho nhau.
 • Tuần dương hạm phóng lôi (CLT) và Tuần dương hạm hạng nhẹ (CL) không thể thay thế cho nhau.
 • Thiết giáp hạm (BB) và Thiết giáp tốc hạm (FBB) không thể thay thế cho nhau.
 • Mẫu hạm (CV) và Mẫu hạm hạng nhẹ (CVL) không thể thay thế cho Thủy phi cơ mẫu hạm (AV).

Đại thành côngSửa

Bài chi tiết: Đại thành công

Một số cách tăng lượng tài nguyên kiếm được từ expeditionSửa

Lưu ý:
 • Thùng chuyên chở chỉ tăng tài nguyên nhận được khi đi sortie, không tăng tài nguyên nhận được từ expedition.
 • Chỉ có thể đem theo tối đa 4 thuyền đổ bộ
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.