FANDOMDạng bình thường Sửa

Số.1783 Escort Water Princess
空母棲姫
Mẫu hạm hạng nhe
Chỉ số

Icon HP p2 HP

650

Icon Gun p2 Hỏa lực

104

Icon Armor p2 Giáp

168

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

110

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

98

Icon Aircraft p2 Sức chứa

Icon ASW p2 Đối ngầm

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung

Icon Luck p2 May mắn

Air power

135
Trang bị

Icon Aircraft p2

Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft Icon Abyssal Night Cat Fighter
RedPlane Abyssal Night Dive Bomber
Night Torpedo Bomber Icon Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber
Torpedo p2 Abyssal Ambush Torpedo
CVL Escort Water Princess 1783 Full


Số.1784 Escort Water Princess II
空母棲姫
Mẫu hạm hạng nhe
Chỉ số

Icon HP p2 HP

650

Icon Gun p2 Hỏa lực

124

Icon Armor p2 Giáp

198

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

130

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

108

Icon Aircraft p2 Sức chứa

Icon ASW p2 Đối ngầm

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung

Icon Luck p2 May mắn

Air power

135
Trang bị

Icon Aircraft p2

Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft Icon Abyssal Night Cat Fighter
RedPlane Abyssal Night Dive Bomber
Night Torpedo Bomber Icon Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber
Torpedo p2 Abyssal Ambush Torpedo
CVL Escort Water Princess 1783 Full


Số.1785 Escort Water Princess III
空母棲姫
Mẫu hạm hạng nhe
Chỉ số

Icon HP p2 HP

650

Icon Gun p2 Hỏa lực

128

Icon Armor p2 Giáp

208

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

120

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

Icon Aircraft p2 Sức chứa

Icon ASW p2 Đối ngầm

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung

Icon Luck p2 May mắn

Air power

135
Trang bị

Icon Aircraft p2

Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft Icon Abyssal Night Cat Fighter
RedPlane Abyssal Night Dive Bomber
Night Torpedo Bomber Icon Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber
Torpedo p2 Abyssal Ambush Torpedo
CVL Escort Water Princess 1783 Full

Dạng tổn thươngSửa

Số.1783 Escort Water Princess Damaged
護衛棲水姫-壊
Mẫu hạm hạng nhe
Chỉ số

Icon HP p2 HP

650

Icon Gun p2 Hỏa lực

104

Icon Armor p2 Giáp

168

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

110

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

98

Icon Aircraft p2 Sức chứa

Icon ASW p2 Đối ngầm

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung

Icon Luck p2 May mắn

Air power

135
Trang bị

Icon Aircraft p2

Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft Icon Abyssal Night Cat Fighter
RedPlane Abyssal Night Dive Bomber
Night Torpedo Bomber Icon Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber
Torpedo p2 Abyssal Ambush Torpedo
CVL Escort Water Princess - Damaged 1786 Full

Số.1786 Escort Water Princess Damaged II
護衛棲水姫-壊
Mẫu hạm hạng nhe
Chỉ số

Icon HP p2 HP

650

Icon Gun p2 Hỏa lực

Icon Armor p2 Giáp

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

98

Icon Aircraft p2 Sức chứa

Icon ASW p2 Đối ngầm

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung

Icon Luck p2 May mắn

Air power

135
Trang bị

Icon Aircraft p2

Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft Icon Abyssal Night Cat Fighter
RedPlane Abyssal Night Dive Bomber
Night Torpedo Bomber Icon Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber
Torpedo p2 Abyssal Ambush Torpedo
CVL Escort Water Princess - Damaged 1786 Full

Số.1787 Escort Water Princess Damaged III
護衛棲水姫-壊
Mẫu hạm hạng nhe
Chỉ số

Icon HP p2 HP

650

Icon Gun p2 Hỏa lực

188

Icon Armor p2 Giáp

278

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

160

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

128

Icon Aircraft p2 Sức chứa

Icon ASW p2 Đối ngầm

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

Icon Range p2 Tầm bắn

Trung

Icon Luck p2 May mắn

Air power

135
Trang bị

Icon Aircraft p2

Carrier-based Night Battle Fighter Aircraft Icon Abyssal Night Cat Fighter
RedPlane Abyssal Night Dive Bomber
Night Torpedo Bomber Icon Abyssal Night Revenge Torpedo Bomber
Torpedo p2 Abyssal Ambush Torpedo
CVL Escort Water Princess - Damaged 1786 Full

Lời thoại Sửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Tấn công
ケズッテアゲルヨ…。スコシズツネェ……。


Bị tấn công
ソンナフミコミデ…ヤレルノカヨォ?


Chìm