FANDOM


Droplist chưa được update sau khi Kancolle chuyển sang phase 2

Cách tra bảng[1]Sửa

 • Ký hiệu:
  • X - Chỉ có thể kiếm được khi đánh boss.
  • O - Có thể kiếm được tại những điểm thường (nhưng không phải chỗ nào cũng có, xem chi tiết từng điểm ở page World).
  • S/A/B - Thứ hạng sau trận đánh.
 • Ý nghĩa màu sắc của từng bản đồ:
  • Màu đỏ - nghĩa là chỉ thấy ghi kiếm được ở 1 trong hai trang wiki.
  • Màu vàng - nghĩa là cả hai trang wiki đều có ghi là kiếm được tại đó.
  • Green - nghĩa là tất cả trang wiki đều có ghi là kiếm được tại đó.

Bảng tra nơi kiếm đượcSửa

Số. Độ Hiếm Tên Tàu World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4
001 7 Nagato X X X X X X X X X
002 7 Mutsu X X X O O X X X X X X X X X O
003 5 Ise O O O O O O O O X O O X X X O
004 5 Hyuuga O X X O O O O O O O O X X X O
005 6 Yukikaze X X X X X X X X X X X
006 6 Akagi O O O O X X X X X X X X X X Quest
007 5 Kaga O X X X X O X X O O O X X X X X
008 5 Souryuu X O X O O X O O X O O O O X X X
009 6 Hiryuu X X X X O X X X X
010 6 Shimakaze X O X O O O X X O X X
011 3 Fubuki X X O X O O O O O O O
012 2 Shirayuki O O O O X O O O O O O O
013 1 Hatsuyuki O O O O O O O O O O O O O O O O O O
014 2 Miyuki O O O O O O O O O O O O O O O O
015 2 Murakumo O X X O O O O O O O O O O O O O O
016 1 Isonami O O O O X O O O O O O O O O O O O
017 3 Ayanami O O O O X O O O O O O O O O O
018 2 Shikinami O O O O X O O O O O O O O O O O O O
019 5 Ooi O O O O O O O O X X X O O X
020 4 Kitakami X X X O X O X O X O O O O O O O O O X X
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
021 5 Kongou X O O X X O O O O O O O O O O X X X
022 5 Hiei X X X O X O O X O O O O O O O O O
023 5 Haruna O X X X X O O O O O O O O O O X O
024 5 Kirishima O O O O X O O X O O O O O O O O O X
025 3 Houshou O O O O O X X O O X X
026 4 Fusou O O O O X O O O O O O O O O O O X
027 4 Yamashiro O O O O X O O O O O O O O O O O X
028 3 Tenryuu O O X O O O O O O O O O O O O O O X O O
029 3 Tatsuta O O X O X O X O O O O O O O O O O X O O
030 4 Ryuujou O O O O O O O X O O O O O O O O O
031 3 Mutsuki O O O O X O O O O O O O
032 2 Kisaragi O O O O O O O O O O O O O O
033 2 Satsuki O O O O O O O O O O
034 2 Fumizuki O O O O O O O O O
035 2 Nagatsuki O X O O O O O O
036 1 Kikuzuki O O O O O O O O
037 1 Mikazuki O O O O O O O O O
038 1 Mochizuki O O O O O O O O
039 4 Kuma O X X O X O X X O O X O O O
040 2 Tama O O O O X O X O O O O O O O O O O O O O O
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
041 1 Kiso O O O O O O X O O O O O O O O O O O O O O
042 4 Nagara O X O O O O X O O X X X X O
043 2 Isuzu O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
044 2 Natori O O O X O O O O O O O O O O O O O O O O
045 1 Yura O O O X O O O O O O O O O O O O O O O O O
046 4 Sendai X O O X O O O O O O O O O O O O O X X X O
047 1 Jintsuu O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
048 2 Naka O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O
049 2 Chitose O O O O X X O O O O O O O O O O O O O
050 1 Chiyoda O O O O X X O O O O O O O O O O O O O
051 4 Mogami O O O O O O O O O O O O O O O O
052 3 Furutaka X O X O O X O O O O O O O O
053 1 Kako X X O X O O X O O O O O O O O O O
054 3 Aoba X O X O O X O O O O O O O O
055 4 Myoukou O O O O O O O O O O O O O O O O O
056 1 Nachi X O O O O O O O O O O O O O O O O
057 2 Ashigara X O O O O O O O O O O O O O O O O O
058 1 Haguro O O O O O O O O O O O O O O O O O O
059 4 Takao X O O O O O O O O O O O O O O O O
060 4 Atago X O O O O O O O O O O O O O O O O
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
061 1 Maya X O O O O O O O O O O O O O O O O O O
062 1 Choukai O O O O O O O O O O O O O O O O O
063 4 Tone O O O O O O O O O X O O O O O O O O
064 4 Chikuma X O O O O O O O O O O O O O O O O
065 4 Hiyou O O O O O O O O O X O O O O O O O
066 4 Jun'you O O O O O O O O O O O O O O O O O O
067 1 Oboro O O O O
068 1 Akebono O O O O O O O O
069 2 Sazanami O O X O O O
070 1 Ushio O O O O O O
071 3 Akatsuki O O O O X O O O O O O O
072 2 Hibiki O O O O O O O O O O O O
073 1 Ikazuchi O O O O O O O O O O O O
074 1 Inazuma O O O O O O O O O O O O O O
075 3 Hatsuharu O O O O X O O O X O
076 1 Nenohi O O O O O O O O O
077 2 Wakaba O O O O O O O O
078 2 Hatsushimo O O O O O O O O
079 3 Shiratsuyu X O O O X X O O
080 2 Shigure O O O O O O O O O O O O
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
081 2 Murasame O O O O O O O O O O
082 2 Yuudachi O O O O O O O O O O O
083 2 Samidare O O O O O O O O O O O O O
084 3 Suzukaze O O O O X X O O O O O O O
085 3 Asashio X O O X X O O O O O O O O O O
086 1 Ooshio O O O O O O O O O O O O O O O O
087 1 Michishio O O O O O O O O O O O O O O O O
088 1 Arashio O O O O O O O O O O O O O O O O O
089 1 Arare O X O O O O O O O O O O
090 2 Kasumi O O O O O O O O O O O O O O O
091 3 Kagerou X X O X X O O O O O O O O O O O
092 2 Shiranui X X O O O O O O O O O O O O O O O
093 1 Kuroshio X O O O O O O O O O O O O O O O O
094 4 Shouhou O O O O O O O O O O O O O O O O
106 5 Shoukaku X X X X X
107 6 Zuikaku X X X X X
109 4 Kinu X X O X X X X
110 5 Abukuma O X O X X X X X
111 5 Yuubari X X O O O X X X X O X
112 5 Zuihou X X X X X X X X
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
116 5 Mikuma X X LSC Crafting
118 4 Hatsukaze X Unbuildable
119 4 Maikaze O X Unbuildable
120 4 Kinugasa X X X O X X X X X X O O
123 4 I-19 O X X X X Unbuildable
124 4 Suzuya X X X
125 4 Kumano X X X X
126 3 I-168 X O X X X X O X X O
127 4 I-58 O X X X X X X X X
128 5 I-8 X O
131 8 Yamato LSC Crafting
132 4 Akigumo X X O X X
133 4 Yuugumo X X X X X X Unbuildable
134 4 Makigumo X X X X X O Unbuildable
135 4 Naganami X X X X X O Unbuildable
137 5 Agano X LSC Crafting
138 5 Noshiro X LSC Crafting
139 6 Yahagi X LSC Crafting
140 5 Sakawa X Unbuildable
143 8 Musashi LSC Crafting
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
153 7 Taihou LSC Crafting
154 4 Katori O
155 6 I-401 O LSC Crafting
161 5 Akitsu Maru LSC Crafting
163 5 Maruyu O X X LSC Crafting
164 4 Yayoi X X X X X X X X X X O
165 4 Uzuki X X X X X X X X X Unbuildable
167 5 Isokaze Event
168 4 Urakaze O X X O X Unbuildable
169 4 Tanikaze X Unbuildable
170 4 Hamakaze O X O X X X X X Unbuildable
171 7 Bismarck LSC Crafting
174 5 Z1 X Quest
175 5 Z3
176 6 Prinz Eugen Event
181 6 Amatsukaze X Unbuildable
182 6 Akashi X[2] O O Unbuildable
183 6 Ooyodo O Unbuildable
184 4 Taigei X X X X X Unbuildable
186 5 Tokitsukaze Event
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
201 6 Unryuu X Unbuildable
202 6 Amagi Unobtainable
203 6 Katsuragi Unobtainable
205 4 Harusame X Unbuildable
209 4 Hayashimo X Unbuildable
210 4 Kiyoshimo X Unbuildable
213 4 Asagumo O Unbuildable
214 4 Yamagumo X X X X X Unbuildable
215 5 Nowaki X Unbuildable
221 6 Akizuki Event
222 6 Teruzuki Unobtainable
224 4 Takanami Event
225 4 Asashimo X Unbuildable
231 5 U-511 Event
231 7 Graf Zeppelin Event
241 6 Littorio Unobtainable
242 6 Roma Event
243 6 Libeccio Event
245 7 Akitsushima Unobtainable
251 5 Mizuho Event
No. Rarity Ship Name World 1 World 2 World 3 World 4 World 5 World 6 Ghi chú
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 -
253 4 Kazagumo O Event
254 5 Arashi Event
255 5 Hagikaze Unobtainable
258 4 Umikaze Event
259 4 Kawakaze X
260 6 Hayasui Event
265 4 Kashima Unobtainable
 1. Cập nhật từ wiki Eng ngày 15/6/2015
 2. Can be found if you don't have Akashi yet.


Các tàu chỉ tìm thấy ở sự kiệnSửa

☑ Show column ☒ Show old data (hidden)

Ghi chú: R = Reward, D = Drop, Trống = Chưa xuất hiện, N = không tìm thấy

Ships 2014 Events 2015 Events 2016 Events 2017 Events
Name Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring Summer Fall Winter Spring
Akizuki card
Akizuki
R N N N D D D D D N D


Prinz Eugen card
Prinz Eugen
R N N N D D N D D N N
SS U-511 431 Battle
U-511
R D D D N D N N D N
CV Amagi 331 Battle
Amagi
R N N N D D D D N D
CV Katsuragi 332 Battle
Katsuragi
R N N N N D N N N
FBB Littorio 441 Battle
Littorio[EDT 1]
R N N N D N N N D
FBB Roma 442 Battle
Roma
D D D N D N N N D
DD Libeccio 443 Battle
Libeccio[EDT 2]
R D D N D N N N
Teruzuki card
Teruzuki
R N N D N N D N
DD Hagikaze 455 Battle
Hagikaze
R N N D D D N
CV Graf Zeppelin 432 Battle
Graf Zeppelin
D D D N N N N
DD Arashi 454 Battle
Arashi
D N D D D D N
DD Hatsuzuki 423 Battle
Hatsuzuki
R N N D N N
CA Zara 448 Battle
Zara
R N N N N N
FBB Iowa 440 Battle
Iowa
R N N N N
DD Oyashio 456 Battle
Oyashio
D N D N N
CA Pola 449 Battle
Pola
R N D N N
BB Warspite 439 Battle
Warspite
R N N N
CV Aquila 444 Battle
Aquila
D N N N
SS I-26 483 Battle
I-26
D N D N
CV Saratoga 433 Battle
Saratoga
R N N
AV Commandant Teste 491 Battle
Commandant Teste
R N N
DD Yamakaze 457 Battle
Yamakaze
D N N
SSV I-14 495 Battle
I-14
R N
SSV I-13 494 Battle
I-13
D D
AO Kamoi 162 Battle
Kamoi
D
DE Shimushu 517 Battle
Shimushu
D
DE Kunashiri 518 Battle
Kunashiri
D
DE Etorofu 524 Battle
Etorofu
D
CVL Kasuga Maru 521 Battle
Kasuga Maru
R
FBB Gangut 511 Battle
Gangut
R
This table includes all ships that are currently unavailable outside of events.
 1. Drop in 4-5 during Christmas of 2015
 2. Drop in 4-5 during Halloween Season of 2015
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.