FANDOM


Loại 1Sửa

Số.647 Destroyer Water Demon
駆逐水鬼
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

255

Icon Gun p2 Hỏa lực

100

Icon Armor p2 Giáp

150

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

110

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

70

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Radar Abyssal Surface Radar 0
DD Destroyer Water Demon 647 Full

Số.647 Destroyer Water Demon
駆逐水鬼
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

255

Icon Gun p2 Hỏa lực

100

Icon Armor p2 Giáp

150

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

110

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

70

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Radar Abyssal Surface Radar 0
DD Destroyer Water Demon 647 Full Damaged

Loại 2Sửa

Số.648 Destroyer Water Demon II
駆逐水鬼
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

255

Icon Gun p2 Hỏa lực

120

Icon Armor p2 Giáp

170

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

150

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

80

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Radar Abyssal Surface Radar 0
DD Destroyer Water Demon 647 Full

Số.648 Destroyer Water Demon II
駆逐水鬼
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

255

Icon Gun p2 Hỏa lực

120

Icon Armor p2 Giáp

170

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

150

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

80

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Radar Abyssal Surface Radar 0
DD Destroyer Water Demon 647 Full Damaged

Loại 3Sửa

Số.649 Destroyer Water Demon III
駆逐水鬼
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

255

Icon Gun p2 Hỏa lực

140

Icon Armor p2 Giáp

180

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

130

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

90

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Radar Abyssal Surface Radar 0
DD Destroyer Water Demon 647 Full

Số.649 Destroyer Water Demon III
駆逐水鬼
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

255

Icon Gun p2 Hỏa lực

140

Icon Armor p2 Giáp

180

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

130

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

90

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Radar Abyssal Surface Radar 0
DD Destroyer Water Demon 647 Full Damaged

Loại 4/5/6Sửa

Số.676 Destroyer Water Demon IV
駆逐水鬼
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

200

Icon Gun p2 Hỏa lực

100

Icon Armor p2 Giáp

155

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

110

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

70

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Radar Abyssal Surface Radar 0
DD Destroyer Water Demon 647 Full Damaged

Số.677 Destroyer Water Demon V
駆逐水鬼
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

220

Icon Gun p2 Hỏa lực

120

Icon Armor p2 Giáp

160

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

120

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

80

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Radar Abyssal Surface Radar 0
DD Destroyer Water Demon 647 Full Damaged

Số.678 Destroyer Water Demon VI
駆逐水鬼
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

240

Icon Gun p2 Hỏa lực

140

Icon Armor p2 Giáp

170

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

130

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

90

Icon Aircraft p2 Sức chứa

?

Icon ASW p2 Đối ngầm

?

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Twin Gun Mount 0
Torpedo p2 High-speed Abyssal Torpedo 0
Radar Abyssal Surface Radar 0
DD Destroyer Water Demon 647 Full Damaged

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
Play
ホントウハ…ヨルハネェ…… ?  トォッ……テモ…コワイノヨ… ?

ヨルハネ…? ヨルノヤミハ……コワクテコワクテ…。 ウッフフフ…アハハハハハ…。(装甲破砕後)

It's really...the night...? Re...ally....scary...isn't it..?

It's night eh...? The darkness of the night is... scary, scary... ufufufu... AHAHAHAHA!

The Battle of Vella Gulf occured at night.
Tấn công
Play
Play
ハッハハハハッ…! ヤミノナカデ……シズメェッ…!

ナニモ…ナニモミエナイママ…シズンデイケェ…。(装甲破砕後)

HA-HAHAHAHA! In the darkness... SINK!

Nothing...nothing can be seen... Go to the bottom!

Bị tấn công
Play
Play
ドコカラ…? ハッハ… ドコカラウッテクルノヨォ…?

アァーッ! オノレ…オノレエーッ…!(装甲破砕後)

Where...? Haha... where are you shooting from...?

Aaaaaah! You... YOU...!

Chìm
Play
クラクテ…ツメタクテ…サミシクテ…クルシクテ…ミナミノウミニ…シズンデイタノニ…。 ワタシ、見える…あなたが…。 Despite...sinking in the dark...cold...lonely...painful...southern sea...I... can see..you're..


Nhân vật Sửa

Thông tin bên lề Sửa

  • Sự kiện mùa thu 2015 E-5 Boss
  • Sau khi debuff, cô mất chiếc mũ trong CG.
  • Khi ở final form (last dance), cô có khả năng thả ngư lôi phủ đầu như CLT.
  • Cô cầm một cái ribbon màu tím trên tay. Nó thuộc về Kaga, liên quan tới việc Hagikaze là người đã đánh đắm Kaga trong trận Midway.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess