Số.690 Destroyer Ancient Princess
駆逐古姫
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

185

Icon Gun p2.png Hỏa lực

90

Icon Armor p2.png Giáp

149

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

120

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

70

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Twin Gun Mount 0
Pháo hạng nhẹ 5inch Twin Gun Mount 0
Ngư lôi Abyssal Cuttlefish Torpedo 0
SONAR Abyssal FCS + CIC 0
DD Destroyer Ancient Princess 690 Full.png

Số.691 Destroyer Ancient Princess II
駆逐古姫
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

190

Icon Gun p2.png Hỏa lực

110

Icon Armor p2.png Giáp

158

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

130

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

80

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Twin Gun Mount 0
Pháo hạng nhẹ 5inch Twin Gun Mount 0
Ngư lôi Abyssal Cuttlefish Torpedo 0
SONAR Abyssal FCS + CIC 0
DD Destroyer Ancient Princess 690 Full.png

Số.692 Destroyer Ancient Princess III
駆逐古姫
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

195

Icon Gun p2.png Hỏa lực

130

Icon Armor p2.png Giáp

167

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

140

Icon Evasion p2.png Né tránh

??

Icon AA p2.png Đối không

90

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

0

Icon ASW p2.png Đối ngầm

??

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

??

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo hạng nhẹ 5inch Twin Gun Mount 0
Pháo hạng nhẹ 5inch Twin Gun Mount 0
Ngư lôi Abyssal Cuttlefish Torpedo 0
SONAR Abyssal FCS + CIC 0
DD Destroyer Ancient Princess 690 Full.png

Lời thoại[sửa | sửa mã nguồn]

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Không có.
Tấn công
Play
ナンデサ…ナンデアキラメナインダヨォ…。 Tại sao... Tại sao ngươi không bỏ cuộc đi nhỉ?
Bị tấn công
Play
イタイッ…ドウシテ… Đau đấy... Tại sao...
Chìm
Không có.


Character[sửa | sửa mã nguồn]

Thông tin bên lề[sửa | sửa mã nguồn]

  • Loại III có thể OASW.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   Demon Princess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước   Destroyer Princess Destroyer Water Demon
Destroyer Ancient Demon Destroyer Ancient Princess  
Light Cruiser Demon Light Cruiser Princess
  Heavy Cruiser Princess (Summer)
  Battleship Princess (Summer) Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer) Aircraft Carrier Princess (Summer) Aircraft Carrier Water Demon
  Seaplane Tender Princess Seaplane Tender Water Princess
  Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier Demon Armored Carrier Princess
Southern Demon Southern War Demon Southern War Princess
Anchorage Demon Anchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất     Anchorage Water Demon
  Harbour Princess (Summer) Harbour Water Demon
Isolated Island Demon Isolated Island Princess  

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.