FANDOM


Số.673 Destroyer Ancient Demon
駆逐古鬼
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

170

Icon Gun p2 Hỏa lực

80

Icon Armor p2 Giáp

149

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

100

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

58

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Single Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Single Gun Mount 0
Torpedo p2 Abyssal Cuttlefish Torpedo 0
Radar Abyssal Surface Radar 0
DD Destroyer Ancient Demon 673 Full

Số.674 Destroyer Ancient Demon II
駆逐古鬼
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

180

Icon Gun p2 Hỏa lực

88

Icon Armor p2 Giáp

158

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

110

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

64

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Single Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Single Gun Mount 0
Torpedo p2 Abyssal Cuttlefish Torpedo 0
Radar Abyssal Surface Radar 0
DD Destroyer Ancient Demon 673 Full

Số.675 Destroyer Ancient Demon III
駆逐古鬼
Khu trục hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

190

Icon Gun p2 Hỏa lực

96

Icon Armor p2 Giáp

167

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

120

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

81

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunLight 5inch Single Gun Mount 0
RedGunLight 5inch Single Gun Mount 0
Torpedo p2 Abyssal Cuttlefish Torpedo 0
Radar Abyssal Surface Radar 0
DD Destroyer Ancient Demon 673 Full

Lời thoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ダカラサ……。ソンナノツクッタッテサ……。ナニニナルノサァ! Ta đã nói rồi... Làm mấy việc vô nghĩa này... Có ích gì đâu chứ!
Tấn công
Play
ヨオシ…クラエェェッ! Được rồi... Nhận lấy này...!
Bị tấn công
Play
ヤメテッテ…イッテルジャンカヨォォッ! Ta đã bảo ngươi... dừng lại rồi cơ mà?
Chìm
Play
ドウシテモイクンダネ? マモリタインダネ? ワタシモソウ…オモッテタ。そう、ワタしも! Vậy là cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, các ngươi sẽ vẫn tiếp tục ư? Các ngươi muốn bảo vệ nó, đúng không? Ta, cũng... như vậy... Đúng thế... Ta, cũng như vậy!


Character Sửa

Thông tin bên lềSửa

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.