Kancolle Việt Wiki

Pháo chính[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
Pháo hạng nhẹ Pháo hạng nhẹ Pháo hạng nhẹ Không Pháo đơn 12cm
Pháo 2 nòng 12.7cm
Pháo 12.7cm Kiểu B 2 nòng Kai 2
Pháo đơn 12.7cm
Pháo lưỡng dụng Cao xạ Pháo cao xạ 2 nòng 10cm
Pháo cao xạ 12.7cm

Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm (Mẫu sau)

☆☆
Pháo cao xạ 2 nòng 10cm + AA FCS
Pháo hạng trung Pháo hạng trung Không Pháo đơn 14cm

Pháo 3 nòng 15.5cm (chính)

Pháo 2 nòng 20.3cm

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 2)

☆☆
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Pháo 2 nòng 15.2cm

Pháo 2 nòng 15.2cm kai
Pháo 2 nòng 14cm

☆☆
Pháo 2 nòng 20.3cm SKC34

☆☆
Pháo 2 nòng 203mm/53
Pháo hạng nặng Pháo hạng nặng Pháo hạng nhẹ Không Pháo 2 nòng 35.6cm

Pháo 2 nòng 41cm

☆☆
Pháo 3 nòng 46cm
Pháo 2 nòng 38cm
☆☆
☆☆
Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu

☆☆
Pháo 2 nòng 35.6cm (Nguỵ trang)
☆☆
☆☆
Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu

Pháo 2 nòng 38cm Kai
☆☆
☆☆
Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
☆☆
☆☆☆
Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
☆☆
☆☆
Pháo 3 nòng 381mm/50
☆☆
☆☆☆
Pháo 3 nòng 381mm/50 Kai
☆☆
☆☆☆
Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7
☆☆☆
☆☆☆
Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7+GFCS

☆☆
Pháo 2 nòng 38.1cm Mk.I
☆☆
☆☆
Pháo 2 nòng 38.1cm Mk.I/N Kai

Pháo phụ[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
Pháo phụ Pháo phụ Pháo lưỡng dụng Cao xạ Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm

☆☆
Pháo cao xạ 8cm

☆☆
Pháo cao xạ đơn 90mm

☆☆
Pháo cao xạ 2 nòng 10cm (Bệ pháo)

☆☆
Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm + Trang bị cao xạ

☆☆
Pháo 2 nòng 10.5cm
☆☆
☆☆
Pháo 2 nòng 5inch Mk.28 mod.2
Pháo phụ Không Pháo đơn 15.2cm

Pháo 3 nòng 15.5cm (phụ)
Pháo 2 nòng 15cm

☆☆
Pháo tốc xạ 3 nòng OTO 152mm

Súng phòng không[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
Súng phòng không Súng phòng không Không Súng máy 7.7mm
Súng máy 12.7mm

Súng máy 25mm 2 nòng

Súng máy 25mm 3 nòng

☆☆
Súng máy 25mm 3 nòng lắp tập trung

Súng máy 25mm

Pháo phản lực 30 ống 12cm

☆☆
2cm Flakvierling 38

☆☆
3.7cm FlaK M42
Súng máy 40mm Kiểu HI 2 nòng
☆☆
☆☆
Pháo tự động 4 nòng Bofors 40mm

☆☆
Pháo 8 nòng QF 2-pounder Pom-pom

Máy bay[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
Máy bay tiêm kích Máy bay tiêm kích Không Máy bay tiêm kích kiểu 96
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21

Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52

☆☆
Reppuu
☆☆
☆☆
Reppuu Kai

☆☆
Shiden Kai 2

☆☆
☆☆
Shinden Kai

☆☆
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21
(Tinh nhuệ)

☆☆
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C
(Không đội 601)
☆☆
☆☆
Reppuu
(Không đội 601)

☆☆
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52
(Tinh nhuệ)
☆☆
☆☆
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C
(Tiểu đội Iwai)

☆☆
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21
(Tiểu đội Iwamoto)
☆☆
☆☆
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52A
(Tiểu đội Iwamoto)

☆☆
☆☆
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 53
(Đội Iwamoto)
☆☆
Bf 109T Kai
☆☆
☆☆
Fw 190T Kai

Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 32

☆☆
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 32 (Tinh nhuệ)

☆☆
Re.2001 OR Kai
☆☆
☆☆☆
Re.2005 Kai
☆☆
☆☆
F6F-3
Máy bay ném bom bổ nhào Máy bay ném bom bổ nhào Không Máy bay ném bom bổ nhào
Kiểu 99

Suisei (Tuệ Tinh)

☆☆
Suisei Mẫu 12A
Tiêm kích
☆☆
Máy bay tiêm kích-ném bom
Kiểu 0 Mẫu 62

☆☆
☆☆
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 62
(Tiêm kích-Ném bom/Đội Iwai)
Không
☆☆
Ju 87C Kai
Tiêm kích
☆☆
Máy bay ném bom bổ nhào
Kiểu 99 (Tinh nhuệ)
Không ☆☆
☆☆
Máy bay ném bom bổ nhào
Kiểu 99 (Đội Egusa)
Tiêm kích
☆☆
☆☆
Suisei (Đội Egusa)
Không
☆☆
Suisei (Không đội 601)
Không
☆☆
☆☆
Nanzan nguyên mẫu
Máy bay ném ngư lôi Máy bay ném ngư lôi Không Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97

Tenzan

☆☆
Ryuusei

☆☆
Ryuusei Kai

Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Không đội 931)

☆☆
Tenzan (Không đội 931)
Tiêm kích ☆☆
☆☆
Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Đội Tomonaga)

☆☆
☆☆
Tenzan Mẫu 12 (Đội Tomonaga)
Không
☆☆
Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Tinh nhuệ)

☆☆
Tenzan (Không đội 601)
☆☆
☆☆
Ryuusei (Không đội 601)
☆☆
☆☆
Re.2001 G Kai
Jet-powered Fighter-Bomber Icon 1.png
Máy bay phản lực
Máy bay phản lực ☆☆
☆☆☆
Jet Keiun Kai
☆☆
☆☆☆
Kikka Kai

Máy bay tấn công từ mặt đất[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
LandbasePlane.png
Máy bay tấn công từ mặt đất
Máy bay tấn công từ mặt đất
Không Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 96

Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1
☆☆
☆☆
Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1 (Không đội Nonaka)

☆☆
Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1 Mẫu 22A
☆☆
☆☆
Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1 Mẫu 34
☆☆
☆☆
Ginga

Máy bay tiêm kích đánh chặn[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
Interceptor_Fighter_Icon_2.png
Máy bay tiêm kích đánh chặn
Máy bay tiêm kích đánh chặn
Không ☆☆
☆☆
Raiden

☆☆
Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien
☆☆
☆☆☆
Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien (Phi hành chiến đội số 244).
☆☆
☆☆
Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1 Mẫu 34

Thủy phi cơ[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
Thủy phi cơ Thủy phi cơ Trinh sát Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0

Thủy phi cơ quan sát Kiểu 0

Thủy phi cơ chiến đấu Kiểu 2 Kai
☆☆
☆☆
Thủy phi cơ chiến đấu Kiểu 2 Kai (Tinh nhuệ)

Ar196 Kai
☆☆
☆☆
Shiun

☆☆
Thủy phi cơ trinh sát Ro.43

☆☆
Thủy phi cơ chiến đấu Ro.44
☆☆
☆☆
Thủy phi cơ chiến đấu Ro.44 Bis

☆☆
OS2U
Trinh sát đêm
☆☆
Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 98 (Trinh sát đêm)
Ném bom
+
Tiêm kích

Zuiun
☆☆
☆☆
Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)

☆☆
Zuiun (Không đội 631)
☆☆
☆☆☆
Seiran Nguyên mẫu
☆☆
☆☆
Seiran (Không đội 631)

Zuiun (Không đội 634)

☆☆
Zuiun Mẫu 12
Large Flying Boat Icon.png
Tàu bay cỡ lớn
Tàu bay cỡ lớn
☆☆
☆☆
Tàu bay Kiểu 2
☆☆
☆☆
PBY-5A Catalina

Máy bay khác[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
YellowPlane.png
Máy bay trinh sát
Máy bay trinh sát
Không
☆☆
Saiun
☆☆
☆☆

Saiun (Không đội phía đông đảo Caroline)


Máy bay trinh sát Kiểu 2

☆☆
☆☆☆

Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)

Autogyro Trực thăng
☆☆
Trực thăng quan sát Kiểu Ka
Anti-Submarine Aircraft Máy bay đối ngầm
Máy bay theo dõi/liên lạc Kiểu 3

Ngư lôi[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
Ngư lôi Ngư lôi Không Ngư lôi 3 ống 61cm
Ngư lôi 2 ống 53cm
Ngư lôi 4 ống 61cm

Ngư lôi O2 4 ống 61cm
Tàu ngầm bỏ túi Ko-hyoteki Kiểu A
Không
☆☆
Ngư lôi O2 5 ống 61cm

Ngư lôi O2 mũi tàu 53cm
Ngư lôi tàu ngầm ☆☆ Ngư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống)
Không
Ngư lôi O2 3 ống 61cm
Ngư lôi tàu ngầm ☆☆
☆☆☆
Ngư lôi O2 Kiểu 95 Kai dạng FaT Nguyên mẫu
Không ☆☆
☆☆
Ngư lôi 6 ống 61cm Nguyên mẫu (Ôxy)
Ngư lôi tàu ngầm
☆☆
Ngư lôi mũi tàu ngầm mẫu sau (6 ống)
Ngư lôi tàu ngầm ☆☆
☆☆
Sóng âm viên tinh nhuệ + Ngư lôi mũi tàu ngầm mẫu sau (6 ống)

Radar[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
RADAR Radar Radar phòng không nhỏ
Radar phòng không Kiểu 13

☆☆
Radar phòng không Kiểu 13 Kai
Radar phòng không lớn
Radar phòng không Kiểu 21

☆☆
Radar phòng không Kiểu 14

☆☆
Radar phòng không Kiểu 21 Kai
☆☆
☆☆
Radar FuMO25
Radar bề mặt nhỏ
Radar bề mặt Kiểu 22

☆☆
Radar bề mặt Kiểu 33

☆☆
Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4
Radar bề mặt lớn
☆☆
Radar bề mặt Kiểu 32
☆☆
☆☆
Radar bề mặt Kiểu 32 Kai
☆☆
☆☆
Máy định tầm kép 15m + Radar Kiểu 21 Kai 2

Thiết bị chống ngầm[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
Bom chống ngầmBom chống tàu ngầm Không Bom chống tàu ngầm Kiểu 94

☆☆
Bom chống tàu ngầm Kiểu 3
SONARSONAR Không Máy định vị sóng âm Kiểu 93

☆☆
Máy định vị sóng âm Kiểu 3
☆☆
☆☆
Máy định vị sóng âm Kiểu 4
SONAR cỡ lớn
☆☆
Máy định vị sóng âm Kiểu 0

Đạn[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
Đạn phòng không Đạn phòng không Không ☆☆ Đạn kiểu 3
Đạn xuyên giáp Đạn xuyên giáp (AP) ☆☆☆ Đạn xuyên giáp Kiểu 91
☆☆☆ Đạn xuyên giáp Kiểu 1

Động cơ[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
Động cơ Động cơ Không Tuabin hơi nước cải tiến
☆☆ Nồi hơi tăng cường

☆☆
Nồi hơi nhiệt, áp cao kiểu mới<

Khác[]

Loại Kiểu phụ Hạng Tên
Emergency Repair Fairies! Kiểm soát thiệt hại Không Đội sửa chữa khẩn cấp
☆☆
☆☆
Nữ thần sửa chữa khẩn cấp
Landing Craft Tàu đổ bộ Không Tàu đổ bộ lớp Daihatsu
☆☆ Thuyền Daihatsu
☆☆☆ Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2
Expansion Bulge (Medium).png
Giáp tăng cường
Giáp tăng cường
Trung bình ☆☆ Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình)
Lớn ☆☆ Đáy tàu chống ngư lôi (Lớn)

☆☆
Vách ngăn bảo vệ dưới nước Kiểu Pugliese
Đèn rọi Đèn rọi Không Đèn rọi

☆☆
Đèn rọi 150cm Kiểu 96
Star Shell Pháo sáng Không Pháo sáng
Thùng chuyên chở Thiết bị vận chuyển Không Thùng chuyên chở
Phòng chỉ huy hạm đội Phòng chỉ huy Hạm đội Không ☆☆
☆☆☆
Phòng chỉ huy Hạm đội
Nhân viên hàng không Nhân viên hàng không Không
☆☆
Thợ bảo trì máy bay trên hạm
Ssp c.png Nhân viên tàu mặt nước Không
☆☆
Quan sát viên lành nghề
Trang bị cao xạ Trang bị cao xạ Không Bộ điều khiển cao xạ Kiểu 91
☆☆ Bộ điều khiển cao xạ Kiểu 94
Trang bị đối đất Trang bị đối đất Không ☆☆
☆☆
WG42 (Wurfgerät 42)
Submarine Radar Icon.png Trang bị dành cho tàu ngầm Không ☆☆
☆☆
Radar và định vị vô tuyến dành cho tàu ngầm (E27)

☆☆
Radar và kính tiềm vọng dành cho tàu ngầm


Danh sách thiết bị
Pháo chính Nhỏ

Pháo đơn 12cm (Kai Ni · Pháo 2 nòng 120mm · Pháo đơn 12.7cm · Pháo 2 nòng 12.7cm (Mẫu A Kai Ni · Mẫu B Kai Ni · Mẫu C Kai 2 · Mẫu D Kai Ni· Pháo 2 nòng QF 4.7inch Mk.XII Kai · Pháo 2 nòng 130mm B-13

AA

Pháo cao xạ 12cm · Pháo cao xạ 1 nòng 12.7cm (Mẫu sau) · Pháo cao xạ 2 nòng 10cm(+ Trang bị cao xạ· Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm (Mẫu sau · Mẫu A Kai 3 + Trang bị cao xạ · Mẫu B Kai 4 + Trang bị cao xạ· Pháo cao xạ đơn nòng 5inch Mk.30 (Kai · Kai + GFCS)

Vừa

Pháo đơn 14cm · Pháo 2 nòng 14cm (Pháo 2 nòng 14cm Kai · Pháo bắn nhanh 2 nòng 15cm Bofors Mk.9 mẫu 1938 (+ Pháo đơn Mk.10· Pháo 2 nòng 15.2cm (Kai· Pháo 2 nòng 15.2cm Bofors Mẫu 1930 · Pháo bắn nhanh 3 nòng 152mm/55 (Kai· Pháo bắn nhanh 2 nòng 6 inch Mk.XXI · Pháo 3 nòng 15.5cm (chính) (Kai· Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 2 · Số 3· Pháo 2 nòng 20.3cm SKC34 · Pháo 2 nòng 203mm/53 · Pháo 3 nòng 8 inch Mk.9 (mod2

AA

Pháo lưỡng dụng 2 nòng 5 inch (lắp tập trung) · GFCS Mk37 + Pháo lưỡng dụng 2 nòng 5 inch (lắp tập trung))

Lớn

Pháo 3 nòng 30.5cm (Kai· Pháo 2 nòng 35.6cm (Kai · Kai Ni · Nguyên mẫu · Ngụy trang · Pháo 3 nòng (Ngụy trang) Kai· Pháo 2 nòng 38cm (Kai· Pháo 2 nòng 38.1cm Mk.I (Mk.I/N Kai· Pháo 3 nòng 381mm/50 (Kai· Pháo 4 nòng 38cm (Kai· Pháo 2 nòng 16 inch (Mk.I · Mk.V · Mk.VIII Kai· Pháo 2 nòng 41cm (Kai Ni· Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu (Kai · Kai Ni· Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7 (Mk.7+GFCS· Pháo 3 nòng 16 inch Mk.I (+ AFCT Kai · Kai + FCR mẫu 284· Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu · Pháo 3 nòng 46cm (Kai· Pháo 2 nòng 51cm (Nguyên mẫu)

Pháo phụ

Pháo 2 nòng 15cm · Pháo đơn 15.2cm · Pháo 3 nòng 15.2cm · Pháo tốc xạ 3 nòng OTO 152mm · Pháo 3 nòng 15.5cm (phụ) (Kai)

AA

Pháo cao xạ 8cm (+ Súng máy bổ sung· Pháo cao xạ 2 nòng 10cm (Bệ pháo) · Pháo 2 nòng 10.5cm · Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm · Pháo cao xạ đơn 5inch

AAFD

Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm + Trang bị cao xạ · Pháo cao xạ đơn 90mm · Pháo 2 nòng 5inch Mk.28 mod.2 · Pháo cao xạ 10cm Kai + Bổ sung súng máy phòng không

Phòng không Súng máy

Súng máy 7.7mm · Súng máy 12.7mm · 2cm Flakvierling 38 · Súng máy 25mm (2 nòng · 3 nòng · 3 nòng lắp tập trung· 3.7cm FlaK M42 · Súng máy 40mm Kiểu HI 2 nòng · Pháo phản lực 30 ống 12cm (Kai 2· Pháo tự động 4 nòng Bofors 40mm · Pháo 8 nòng QF 2-pounder Pom-pom · Pháo phản lực 20 ống UP 7 inch

Trang bị cao xạ

Trang bị cao xạ Kiểu 91 · Trang bị cao xạ Kiểu 94

Ngư lôi Thường

Ngư lôi O2 mũi tàu 53cm · Ngư lôi 2 ống 53cm · Ngư lôi 3 ống 533mm · Ngư lôi 5 ống 533mm (mẫu trước) · Ngư lôi 3 ống 61cm · Ngư lôi 4 ống 61cm · Ngư lôi O2 4 ống 61cm · Ngư lôi O2 4 ống 61cm Mẫu sau · Ngư lôi O2 5 ống 61cm · Ngư lôi O2 3 ống 61cm · Ngư lôi O2 3 ống 61cm Mẫu sau · Ngư lôi O2 6 ống 61cm Nguyên mẫu ·

Dành cho tàu ngầm

Ngư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống) · Ngư lôi O2 Kiểu 95 Kai dạng FaT Nguyên mẫu · Ngư lôi mũi tàu ngầm mẫu sau (6 ống) · Sóng âm viên tinh nhuệ + Ngư lôi mũi tàu ngầm mẫu sau (6 ống)

Midget Sub

Kouhyouteki A · Kouhyouteki C

Máy bay (CV) Tiêm kích

Máy bay tiêm kích Kiểu 96(Kai· Zero(Mẫu 21((Tinh nhuệ) · (Tiểu đội Iwamoto)· Mẫu 32(Tinh nhuệ· Mẫu 52((Tinh nhuệ) · 52A (Tiểu đội Iwamoto) · 52C (Tiểu đội Iwai)· Mẫu 52C (Không đội 601) · Mẫu 53(Đội Iwamoto)· Reppuu (Nguyên Mẫu - Mẫu Sau) · (Nguyên mẫu- Tiêm kích hạm) · Mẫu 11 · Không đội 601· Reppuu Kai Ni · (Chiến đội 1/Tinh nhuệ) · Shinden Kai · Shiden(Kai 2 · Kai 4· Bf 109T Kai · Fw 190T Kai · Re.2001 OR Kai · Re.2005 Kai‎ · WildCat F4F(F4F-3 · F4F-4· Hellcat F6F(F6F-3 · F6F-5· Fulmar · Seafire Mk.III Kai · XF5U

Đêm

F6F-3N · F6F-5N · Reppuu Kai Ni Mẫu E · (Chiến đội 1/Tinh nhuệ) ·

Ném lôi

Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Tinh nhuệ · Đội 931 · (Không đội 931/Tinh nhuệ)  · Đội Tomonaga · Đội Murata· Tenzan (Đội 601 · Đội 931 · Mẫu 12/Đội Tomonaga · Mẫu 12/Đội Murata· Ryuusei (Kai · Đội 601· Re.2001 G Kai‎ · TBD · Swordfish(Mk.II/Tinh nhuệ · Mk.III/Tinh nhuệ· TBF

Đêm

TBM-3D · Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 Kai Loại 3 Mẫu E Nguyên mẫu (với Radar trên không Kiểu 6 Kai) (Tinh nhuệ)  · Tenzan Mẫu 12 A Kai (với Radar trên không Kiểu 6 Kai) (Tinh nhuệ)

Ném bom bổ nhào

Máy bay ném bom bổ nhào Kiểu 99 (Tinh nhuệ · Đội Egusa· Suisei (Mẫu 12A((Không đội 634/Bom kiểu 3) · (Bom quang điện kiểu 31)· Đội Egusa · Đội 601 · Mẫu 22 - Không đội 634 · Mẫu 22 - Không đội 634/Tinh nhuệ· Máy bay tiêm kích-ném bom Kiểu 0 Mẫu 62 (Đội Iwai· Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 63 (Tiêm kích-Ném bom) · Nanzan nguyên mẫu · Ju 87C(Kai · Kai Ni (+ KMX)· Kai Ni (+ KMX/Tinh nhuệ) · SBD · Skua · F4U-1D · FM-2 · Re.2001 CB Kai

Trinh sát

Saiun (Đông đảo Caroline · Đội trinh sát 4· Máy bay trinh sát Kiểu 2 · Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)

Thủy phi cơ Tàu bay

Tàu bay Kiểu 2 · PBY-5A Catalina

Trinh sát

Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0 (Mẫu 11B · Mẫu 11B/Tinh nhuệ· Thủy phi cơ quan sát Kiểu 0 · Ar196 Kai · OS2U · Shiun · Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 98 (Trinh sát đêm) · Thủy phi cơ trinh sát Ro.43 · S9 Osprey · Swordfish Mk.II Kai (Trinh sat hạm) · Fairey Seafox

Ném bom

Zuiun (Kai Ni (Không đội 634) · Tinh nhuệ) (Đội 631 · Đội 634 · Đội 634/Tinh nhuệ · Mẫu 12 · Mẫu 12/Đội 634· Seiran Nguyên mẫu (Đội 631· Laté 298B · Swordfish (Thủy phi cơ) (Mk.II · Mk.II/Tinh nhuệ)

Tiêm kích

Thủy phi cơ chiến đấu Ro.44 (Bis · Thủy phi cơ chiến đấu Kiểu 2 Kai (Tinh nhuệ· Kyoufuu Kai

Máy bay tấn công từ mặt đất Tấn công

Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 96 · Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1(Không đội Nonaka · Mẫu 22A · Mẫu 34· Ginga

Tuần tiễu Toukai (Nguyên mẫu · Đội 901)
Tiêm kích Đánh chặn

Raiden · Shinden(Mẫu 11 · Kai Mẫu 21 · Không đoàn 343· Reppuu Kai · (Không đội 352/Tinh nhuệ) · Shuusui (Nguyên mẫu· Me 163B

IJA/Foreign

Hayabusa Mẫu 1 (Kiểu II · Kiểu II (Không đội 64) · Kiểu III A · Kiểu III A (Không đội 54)· Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien(244 · Mẫu 1D· Máy bay tiềm kích Hayate kiểu 4 · Spitfire (Mk.I · Mk.V · Mk.IX (Tinh nhuệ))

LBAA-IJA Máy bay tiêm kích ném bom Hayabusa Kiểu 1 Mẫu III Kai (Không đội 65)
Trinh sats Máy bay trinh sát từ mặt đất Kiểu 2((tinh nhuệ)
Máy bay phản lực Tiêm kích-bom

Jet Keiun Kai · Kikka Kai

Vũ khí chống ngầm Tuần tiễu

Trực thăng quan sát Kiểu Ka · Trực thăng quan sát Kiểu O Kai (Ni· S-51J (Kai·
Máy bay theo dõi/liên lạc Kiểu 3

Depth Charge Projector Bom chống tàu ngầm Kiểu 94 · Bom chống tàu ngầm Kiểu 3 ·

Pháo cối 12cm Kiểu 2 Kai · Pháo cối 12cm Kiểu 2 Kai lắp tập trung

Additional Bom chống tàu ngầm Kiểu 95 · Bom chống tàu ngầm Kiểu 2 ·
Sonar

Máy định vị sóng âm Kiểu 93 · Máy định vị sóng âm Kiểu 3 · Máy định vị sóng âm Kiểu 0 · Máy định vị sóng âm Kiểu 4 · Máy định vị sóng âm ASDIC kiểu 124 · Máy định vị sóng âm ASDIC kiểu 144/147 · Máy định vị sóng âm ASDIC kiểu 144/147 + HF/DF

Đạn

Đạn kiểu 3 (Kai· Đạn xuyên giáp Kiểu 91 · Đạn xuyên giáp Kiểu 1

Anti-Ground WG42 (Wurfgerät 42) ·

Pháo phản lực hạm đối đất 20cm Kiểu 4 (lắp tập trung)

Tàu vận chuyển và đổ bộ Tàu đổ bộ

Thuyền Daihatsu · Daihatsu đặc biệt · Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội) · Tàu đổ bộ Daihatsu đặc biệt (Trung đoàn thiết giáp số 11)

Tank Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2
Drum Thùng chuyên chở
Radar Phòng không loại nhỏ Radar phòng không Kiểu 13 (Kai· Radar SG(mẫu trước) · GFCS Mk.37
Phòng không loại lớn Radar phòng không Kiểu 21 (Kai·

Radar phòng không Kiểu 42 · Máy định tầm kép 15m + Radar Kiểu 21 Kai 2 · Radar FuMO25 · Radar phòng không SK · Radar phòng không SK & SG

Bề mặt loại nhỏ

Radar bề mặt Kiểu 22 (Kai 4 · Kai 4(Mẫu sau được điều chỉnh)· Radar bề mặt Kiểu 33

Bề mặt loại lón Radar bề mặt Kiểu 32 (Kai)
Tàu ngầm

Radar và kính tiềm vọng dành cho tàu ngầm · Radar và định vị vô tuyến dành cho tàu ngầm (E27)

Động cơ Turbine Tuabin hơi nước cải tiến
Nồi hơi

Nồi hơi tăng cường · Nồi hơi nhiệt, áp cao kiểu mới

Đai tàu

Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình) · Đáy tàu chống ngư lôi (Lớn) · Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Trung bình) · Đáy tàu chống ngư lôi kiểu mới (Lớn) · Vách ngăn bảo vệ dưới nước Kiểu Pugliese · Arctic Camouflage (+ Arctic Equipment)

Trang bị đêm

Đèn rọi (50cm Kiểu 96· Pháo sáng ·

Trang bị hỗ trợ

Đội sửa chữa khẩn cấp · Nữ thần sửa chữa khẩn cấp · Lương thực chiến đấu · Cá thu đao đóng hộp · Tiếp tế trên biển

Khác

Phòng chỉ huy Hạm đội (đơn· Thợ bảo trì máy bay trên hạm · Quan sát viên lành nghề · Vật phẩm mở rộng · Động cơ kiểu Ne · Bản thiết kế công nghệ mới dành cho phi cơ · Đội xây dựng · Bệ phóng máy bay trên sàn đáp Nguyên mẫu · Nguyên liệu cải tiến pháo kiểu mới · Nguyên liệu nâng cấp trang bị hàng không mô hình mới · Nhân viên hàng không đêm (+ nhân viên sàn đáp· Tiếp tế tạm thời