FANDOM


Nếu muốn xem thêm chi tiết về các loại tàu thì vào đây

Danh sách từ 1-80

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
1 Pháo đơn 12cm
Equipment001-1

RedGunLight12cm単装砲
Pháo chính, Nhẹ Icon Gun p2+1
Icon AA p2+1
DD, CL(T), AV, LHA, AR, AS, CT, AO
2 Pháo 2 nòng 12.7cm
Equipment002-1

RedGunLight12.7cm連装砲
Pháo chính, Nhẹ Icon Gun p2+2
Icon AA p2+2
DD, CL(T), AV, LHA, AR, AS, CT, AO
3
Pháo cao xạ 2 nòng 10cm
Equipment003-1

GreenGunDP10cm連装高角砲
Pháo chính, Nhẹ, Đối không Icon Gun p2+2
Icon AA p2+7
DD, CL(T), AV, LHA, AR, AS, CT, AO
4 Pháo đơn 14cm
Equipment004-1

RedGunMedium14cm単装砲
Pháo chính, Trung bình Icon Gun p2+2
Icon Hit p2 +1
CL(T), CA(V), BB(V), CT
5
Pháo 3 nòng 15.5cm (chính)
Equipment005-1

RedGunMedium15.5cm三連装砲(主砲)
Pháo chính, Trung bình Icon Gun p2+7
Icon AA p2+4
Icon Hit p2 +1
CL(T), CA(V), BB(V), CT
6
Pháo 2 nòng 20.3cm
Equipment006-1

RedGunMedium20.3cm連装砲
Pháo chính, Trung bình Icon Gun p2+8
Icon AA p2+3
CL(T), CA(V), BB(V), CT
7 Pháo 2 nòng 35.6cm
Equipment007-1

RedGunHeavy35.6cm連装砲
Pháo chính, Nặng Icon Gun p2+15
Icon AA p2+4
FBB, BB(V)
8
Pháo 2 nòng 41cm
Equipment008-1

RedGunHeavy41cm連装砲
Pháo chính, Nặng Icon Gun p2+20
Icon AA p2+4
FBB, BB(V)
9

Pháo 3 nòng 46cm
Equipment009-1

RedGunHeavy46cm三連装砲
Pháo chính, Nặng Icon Gun p2+26
Icon AA p2+5
FBB, BB(V)
10 Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm
Equipment010-1

GreenGunDP12.7cm連装高角砲
Pháo phụ, Đối không Icon Gun p2+2
Icon AA p2+4
Icon Hit p2+1
Tất cả trừ DD, AO và SS/SSV

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
11 Pháo đơn 15.2cm
Equipment011-1

YellowGun15.2cm単装砲
Pháo phụ Icon Gun p2+2
Icon Hit p2+1
Tất cả trừ DD, AO và SS/SSV
12
Pháo 3 nòng 15.5cm (phụ)
Equipment012-1

YellowGun15.5cm三連装砲(副砲)
Pháo phụ Icon Gun p2+7
Icon AA p2+3
Icon Hit p2+2
Tất cả trừ DD, AO và SS/SSV
13 Ngư lôi 3 ống 61cm
Equipment013-1

Torpedo p261cm三連装魚雷
Ngư lôi Icon Torpedo p2+5 DD, CL(T), CA(V), Bismarck Drei, SS(V), CT
14 Ngư lôi 4 ống 61cm
Equipment014-1

Torpedo p261cm四連装魚雷
Ngư lôi Icon Torpedo p2+7 DD, CL(T), CA(V), Bismarck Drei, SS(V), CT
15
Ngư lôi 4 ống 61cm (Ôxy)
Equipment015-1

Torpedo p261cm四連装(酸素)魚雷
Ngư lôi Icon Torpedo p2+10 DD, CL(T), CA(V), Bismarck Drei, SS(V), CT
16 Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97
Equipment016-1

BluePlane九七式艦攻
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2+5
Icon ASW p2+4
Icon LOS p2+1
CV(L),CVB , Hayasui Kai
17
Tenzan (Thiên sơn)
Equipment017-1

BluePlane天山
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2+7
Icon ASW p2+3
Icon LOS p2+1
CV(L), CVB, Hayasui Kai
18

Ryuusei (Sao băng)
Equipment018-1

BluePlane流星
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2+10
Icon ASW p2+4
Icon LOS p2+1
CV(L), CVB, Hayasui Kai
19 Máy bay tiêm kích Kiểu 96
Equipment019-1

GreenPlane九六式艦戦
Máy bay tiêm kích Icon AA p2+2 CV(L), CVB, LHA
20 Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21
Equipment020-1

GreenPlane零式艦戦21型
Máy bay tiêm kích Icon AA p2+5 CV(L), CVB, LHA

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số +


Lớp tàu sử dụng


Chế tạo
21
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52
Equipment021-1

GreenPlane零式艦戦52型
Máy bay tiêm kích Icon AA p2+6 CV(L), CVB, LHA
22

Reppuu
Equipment022-1

(Cuồng Phong)
GreenPlane烈風

Máy bay tiêm kích Icon AA p2+10 CV(L), CVB, LHA
23 Máy bay ném bom bổ nhào Kiểu 99
Equipment023-1

RedPlane九九式艦爆
Máy bay ném bom bổ nhào Icon Dive p2+5
Icon ASW p2+3
CV, CVL
24
Suisei(Tuệ Tinh)
Equipment024-1

RedPlane彗星
Máy bay ném bom bổ nhào Icon Dive p2+8
Icon ASW p2+3
CV, CVL
25 Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Equipment025-1

Seaplane零式水上偵察機
Thủy phi cơ trinh sát Icon Dive p2+1
Icon AA p2+1
Icon ASW p2+2
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+5
CL, CA(V), FBB, BB(V), SSV, AV, AS, CT, AO
26
Zuiun(Lợi vân)
Equipment026-1

Seaplane瑞雲
Thủy phi cơ oanh tạc Icon Dive p2+4
Icon AA p2+2
Icon ASW p2+4
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+6
CAV, BBV, SSV, AV, AO
27
Radar phòng không Kiểu 13
Equipment027-1

Radar13号対空電探
Radar nhỏ Icon AA p2+2
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+3
tất cả trừ SS/SSV
28
Radar bề mặt Kiểu 22
Equipment028-1

Radar22号対水上電探
Radar nhỏ Icon Hit p2+3
Icon LOS p2+5
tất cả trừ SS/SSV
29

Radar bề mặt Kiểu 33
Equipment029-1

Radar33号対水上電探
Radar nhỏ Icon Hit p2+5
Icon LOS p2+7
tất cả trừ SS/SSV
30
Radar phòng không Kiểu 21
Equipment030-1

Radar21号対空電探
Radar lớn Icon AA p2+4
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+4
Kasumi Kai Ni B, CL(T), CA(V), FBB, BB(V), CV(L), CVB, AV, CT

# Cấp độ Tên Loại trang bị Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
31

Radar bề mặt Kiểu 32
Equipment031-1

Radar32号対水上電探
Radar lớn Icon Hit p2+8
Icon LOS p2+10
Kasumi Kai Ni B, CL(T), CA(V), FBB, BB(V), CV(L), CVB, AV, CT
32

Radar phòng không Kiểu 14
Equipment032-1

Radar14号対空電探
Radar lớn Icon AA p2+6
Icon Hit p2+4
Icon LOS p2+5
Kasumi Kai Ni B, CL(T), CA(V), FBB, BB(V), CV(L), CVB, AV, CT
33 Tuabin hơi nước cải tiến
Equipment033-1

Turbine改良型艦本式タービン
Động cơ cải tiến Icon Evasion p2+6 Tất cả
34
Nồi hơi tăng cường
Equipment034-1

Turbine強化型艦本式缶
Động cơ cải tiến Icon Evasion p2+10 Tất cả
35
Đạn kiểu 3
Equipment035-1

GreenAmmo三式弾
Đạn Icon AA p2+5 CA(V), FBB, BB(V)
36

Đạn xuyên giáp Kiểu 91
Equipment036-1

RedAmmo九一式徹甲弾
Đạn Icon Gun p2+8
Icon Hit p2+1
FBB, BB(V)
37 Súng máy 7.7mm
Equipment037-1

GreenGunMG7.7mm機銃
Vũ khí đối không Icon AA p2+2
Icon Evasion p2+1
tất cả trừ SS/SSV
38 Súng máy 12.7mm
Equipment038-1

GreenGunMG12.7mm単装機銃
Vũ khí đối không Icon AA p2+3
Icon Evasion p2+1
tất cả trừ SS/SSV
39
Súng máy 25mm 2 nòng
Equipment039-1

GreenGunMG25mm連装機銃
Vũ khí đối không Icon AA p2+5
Icon Evasion p2+1
Tất cả trừ SS/SSV
40
Súng máy 25mm 3 nòng
Equipment040-1

GreenGunMG25mm三連装機銃
Vũ khí đối không Icon AA p2+6
Icon Evasion p2+1
tất cả trừ SS/SSV

# Cấp độ Tên Loại trang bị Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
41 Ko-hyoteki Kiểu A
Equipment041-1

Torpedo p2甲標的 甲
Tàu ngầm bỏ túi Icon Torpedo p2+12 Abukuma Kai Ni, CLT, SS(V), AV trừ Akitsushima
42 Đội sửa chữa khẩn cấp
Equipment042-1

EmergencyRepair応急修理要員
Kiểm soát thiệt hại Tất cả Không
43


Nữ thần sửa chữa khẩn cấp
Equipment043-1

EmergencyRepair応急修理女神
Kiểm soát thiệt hại Tất cả Không
44 Bom chống tàu ngầm Kiểu 94
Equipment044-1

DepthCharge九四式爆雷投射機
Thiết bị đối ngầm Icon ASW p2+5 DD, CL(T), AV, CT
45

Bom chống tàu ngầm Kiểu 3
Equipment045-1

DepthCharge三式爆雷投射機
Thiết bị đối ngầm Icon ASW p2+8 DD, CL(T), AV, CT
46 Máy định vị sóng âm Kiểu 93
Equipment046-1

Sonar九三式水中聴音機
SONAR,Thiết bị đối ngầm Icon ASW p2+6
Icon Hit p2+1
DD, CL(T), SS(V), Akitsushima Kai, CT, Hayasui Kai
47

Máy định vị sóng âm Kiểu 3
Equipment047-1

Sonar三式水中探信儀
SONAR,Thiết bị đối ngầm Icon ASW p2+10
Icon Hit p2+2
DD, CL(T), SS(V), Akitsushima Kai, CT, Hayasui Kai
48 Pháo cao xạ 12.7cm
Equipment048-1

GreenGunDP12.7cm単装高角砲
Pháo chính, Nhẹ, Đối không Icon Gun p2+1
Icon AA p2+3
DD, CL(T), AV, LHA, AR, AS, CT, AO Không
49
Súng máy 25mm
Equipment049-1

GreenGunMG25mm単装機銃
Vũ khí đối không Icon AA p2+4
Icon Evasion p2+1
Tất cả trừ SS/SSV
50

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)
Equipment050-1

RedGunMedium20.3cm(3号)連装砲
Pháo chính, Trung bình Icon Gun p2+10
Icon AA p2+4
CL(T), CA(V), BB(V), CT Không

# Cấp độ Tên Loại trang bị Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
51
Pháo phản lực 30 ống 12cm
Equipment051-1

GreenGunMG12cm30連装噴進砲
Vũ khí đối không Icon AA p2+8 Tất cả trừ SS/SSV Không
52

Ryuusei Kai (Sao băng)
Equipment052-1

BluePlane流星改
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2+13
Icon LOS p2+2
Icon ASW p2+3
CV(L), CVB, Hayasui Kai
53


Reppuu Kai (Cuồng phong)
Equipment053-1

GreenPlane烈風改
Máy bay tiêm kích Icon AA p2+12 CV(L), CVB, LHA Không
54

Saiun (đám mây rực rỡ)
Equipment054-1

YellowPlane
Máy bay trinh sát
彩雲
Máy bay trinh sát Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+9
CV, CVL
55

Shiden Kai 2 (Tử điện)
Equipment055-1

GreenPlane紫電改二
Máy bay tiêm kích Icon AA p2+9
Icon Evasion p2+3
CV(L), CVB, LHA
56Shinden Kai (Chấn điện)
Equipment056-1

GreenPlane震電改

Máy bay tiêm kích Icon AA p2+15 CV(L), CVB, LHA Không
57

Suisei Mẫu 12A
Equipment057-1

RedPlane彗星一二型甲
Máy bay ném bom bổ nhào Icon Dive p2+10
Icon ASW p2+3
Icon LOS p2+1
CV, CVL
58

Ngư lôi O2 5 ống 61cm
Equipment058-1

Torpedo p261cm五連装(酸素)魚雷
Ngư lôi Icon Torpedo p2+12
Icon Hit p2+1
DD, CL(T), CA(V), Bismarck Drei, SS(V), CT Không
59
Thủy phi cơ quan sát Kiểu 0
Equipment059-1

Seaplane零式水上観測機
Thủy phi cơ trinh sát Icon AA p2+2
Icon ASW p2+4
Icon Dive p2+1
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+6
CL, CA(V), FBB, BB(V), SSV, AV, AS, CT, AO
60

Máy bay tiêm kích-ném bom Kiểu 0 Mẫu 62
Equipment060-1

RedPlane零式艦戦62型
Máy bay ném bom bổ nhào Icon AA p2+4
Icon ASW p2+3
Icon Dive p2+4
CV(L), CVB

# Cấp độ Tên Loại trang bị Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
61
Máy bay trinh sát Kiểu 2
Equipment061-1

YellowPlane
Máy bay trinh sát
二式艦上偵察機
Máy bay trinh sát Icon AA p2+1
Icon Hit p2+3
Icon LOS p2+7
CV, CVL
62


Seiran Nguyên mẫu (Tình lam)
Equipment062-1

Seaplane試製晴嵐
Thủy phi cơ ném ngư lôi Icon Dive p2+11
Icon ASW p2+6
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+6
CAV, BBV, SSV, AV, AO Không
63 Pháo 2 nòng 12.7cm Mẫu B Kai 2
Equipment063-1

RedGunLight12.7cm連装砲B型改二
Pháo chính, Nhẹ Icon Gun p2+3
Icon AA p2+2
DD, CL(T), AV, LHA, AR, AS, CT, AO
64

Ju 87C Kai
Equipment064-1

RedPlaneJu87C改
Máy bay ném bom bổ nhào Icon Dive p2+9
Icon ASW p2+5
Icon Hit p2+1
CV, CVL Không
65
Pháo 2 nòng 15.2cm
Equipment065-1

RedGunMedium15.2cm連装砲
Pháo chính, Trung bình Icon Gun p2+4
Icon AA p2+3
Icon Hit p2+3
CL(T), CA(V), BB(V), CT
66

Pháo cao xạ 8cm
Equipment066-1

GreenGunDP8cm高角砲
Pháo phụ, Đối không Icon Gun p2+1
Icon AA p2+6
Icon Hit p2+2
Tất cả trừ DD, SS(V), AO Không
67
Ngư lôi O2 mũi tàu 53cm
Equipment067-1

Torpedo p253cm艦首(酸素)魚雷
Ngư lôi Icon Torpedo p2+15
Icon Hit p2+2
DD, CL(T), CA(V), Bismarck Drei, SS(V), CT Không
68 Tàu đổ bộ lớp Daihatsu
Equipment068-1

LandingCraft大発動艇
Tàu đổ bộ Xem ở trong trang Kasumi Kai Ni (B), Satsuki Kai Ni, Верный, Ooshio Kai Ni, Mutsuki Kai Ni, Kisaragi Kai Ni, Abukuma Kai Ni, AV trừ Akitsushima, LHA, Hayasui Kai Không
69

Trực thăng quan sát Kiểu Ka
Equipment069-1

Heliカ号観測機
Máy bay lên thẳng Icon ASW p2+9
Icon Hit p2+1
CAV, CVL, BBV, LHA, AR, AS, AO Không
70
Máy bay theo dõi/liên lạc Kiểu 3
Equipment070-1

Subplane三式指揮連絡機(対潜)
Máy bay đối ngầm Icon ASW p2+7
Icon LOS p2+1
Icon Hit p2+2
CVL, LHA Không

# Cấp độ Tên Loại trang bị Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
71

Pháo cao xạ 2 nòng 10cm (Bệ pháo)
Equipment071-1

GreenGunDP10cm連装高角砲(砲架)
Pháo phụ, Đối không Icon Gun p2+1
Icon AA p2+7
Icon Hit p2+1
Tất cả trừ DD, AO và SS/SSV Không
72
Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình)
Equipment072-1

Expansion Bulge (Medium)
Giáp tăng cường
増設バルジ(中型艦)
Giáp tăng cường (Trung bình) Icon Armor p2+7
Icon Evasion p2-2
CA(V), CVL, AV, AR, AS, CT, Верный
73
Đáy tàu chống ngư lôi (Lớn)
Equipment073-1

Expansion Bulge (Medium)
Giáp tăng cường
増設バルジ(大型艦)
Giáp tăng cường (Lớn) Icon Armor p2+8
Icon Evasion p2-3
FBB, BB(V), CV
74 Đèn rọi
Equipment074-1

Searchlight探照灯
Icon LOS p2+2 DD, CL, CA(V), FBB, BB(V), AV, Remodelled CT Không
75 Thùng chuyên chở
Equipment075-1

Drumドラム缶(輸送用)
DD, CL, CAV, AV, LHA, AO
76 Pháo 2 nòng 38cm
Equipment076-1

RedGunHeavy38cm連装砲
Pháo chính, Nặng Icon Gun p2+16
Icon AA p2+1
Icon Hit p2+1
FBB, BB(V) Không
77 Pháo 2 nòng 15cm
Equipment077-1

YellowGun15cm連装副砲
Pháo phụ Icon Gun p2+4
Icon AA p2+2
Icon Hit p2+2
Tất cả trừ DD, AO và SS/SSV Không
78 Pháo đơn 12.7cm
Equipment078-1

RedGunLight12.7cm単装砲
Pháo chính, Nhẹ

Icon Gun p2+2
Icon Hit p2+1

DD, CL(T), AV, LHA, AR, AS, CT, AO Không
79
Zuiun (Không đội 634)
Equipment079-1

Seaplane瑞雲(六三四空)
Thuỷ phi cơ oanh tạc Icon Dive p2+6
Icon AA p2+2
Icon ASW p2+5
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+6
CAV, BBV, SSV, AV, AO Không
80

Zuiun Mẫu 12
Equipment080-1

Seaplane瑞雲12型
Thuỷ phi cơ oanh tạc Icon Dive p2+7
Icon AA p2+3
Icon ASW p2+5
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+6
CAV, BBV, SSV, AV, AO Không

Danh sách từ 81-150

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
81


Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)
Equipment081-1

Seaplane瑞雲12型(六三四空)
Thuỷ phi cơ oanh tạc Icon Dive p2+9
Icon AA p2+3
Icon ASW p2+6
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+7
CAV, BBV, SSV, AV, AO Không
82
Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Không đội 931)
Equipment082-1

BluePlane九七艦攻(九三一空)
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2+6
Icon ASW p2+7
Icon LOS p2+2
CV(L), CVB, Hayasui Kai Không
83

Tenzan (Không đội 931)
Equipment083-1

BluePlane天山(九三一空)
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2+9
Icon ASW p2+8
Icon LOS p2+2
CV(L), CVB, Hayasui Kai Không
84

2cm Flakvierling 38
Equipment084-1

GreenGunMG2cm 四連装FlaK 38
Vũ khí đối không Icon AA p2+7
Icon Hit p2+1
Tất cả trừ SS/SSV Không
85

3.7cm FlaK M42
Equipment085-1

GreenGunMG3.7cm FlaK M42
Vũ khí đối không Icon Gun p2+1
Icon AA p2+8
Icon Hit p2+1
Tất cả trừ SS/SSV Không
86

Trang bị sửa chữa tàu
Equipment086-1

Facility艦艇修理施設
Công cụ AR Không
87

Nồi hơi nhiệt, áp cao kiểu mới
Equipment087-1

Turbine 新型高温高圧缶
Động cơ cải tiến Icon Evasion p2+13 Tất cả Không
88

Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4
Equipment088-1

Radar22号対水上電探改四
Radar nhỏ Icon Hit p2+8
Icon LOS p2+5
Icon ASW p2+2
Tất cả trừ SS(V) Không
89

Radar phòng không Kiểu 21 Kai
Equipment089-1

Radar21号対空電探改
Radar lớn Icon AA p2+5
Icon Hit p2+3
Icon LOS p2+6
Icon Evasion p2+1
Kasumi Kai Ni B, CL(T), CA(V), FBB, BB(V), CV(L), CVB, AV, CT Không
90
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 2)
Equipment090-1

RedGunMedium20.3cm(2号)連装砲
Pháo chính, Trung bình Icon Gun p2+9
Icon AA p2+3
Icon Hit p2+1
CL(T), CA(V), BB(V), CT Không

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
91
Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm (Mẫu sau)
Equipment091-1

GreenGunDP12.7cm連装高角砲(後期型)
Pháo phụ, Đối không Icon Gun p2+2
Icon AA p2+5
Icon ASW p2+1
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+1
DD, CL(T), AV, LHA, AR, AS, CT, AO Không
92 Súng máy 40mm Kiểu HI 2 nòng
Equipment092-1

GreenGunMG毘式40mm連装機銃
Vũ khí đối không Icon AA p2+6
Icon Evasion p2+1
Tất cả trừ SS(V) Không
93


Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Đội Tomonaga)
Equipment093-1

BluePlane九七式艦攻(友永隊)
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2+11
Icon AA p2+1
Icon ASW p2+5
Icon Hit p2+3
Icon LOS p2+4
CV(L), CVB, Hayasui Kai Không
94Tenzan Mẫu 12 (Đội Tomonaga)
Equipment094-1

BluePlane天山一二型(友永隊)
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2+14
Icon AA p2+1
Icon ASW p2+6
Icon Hit p2+3
Icon LOS p2+5
CV(L), CVB, Hayasui Kai Không
95


Ngư lôi mũi tàu ngầm 53cm (8 ống)
Equipment095-1

Torpedo p2潜水艦53cm艦首魚雷(8門)
Ngư lôi Icon Torpedo p2+16
Icon Hit p2+3
SS(V) Không
96

Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21 (Tinh nhuệ)
Equipment096-1

GreenPlane零式艦戦21型(熟練)
Máy bay tiêm kích Icon AA p2+8
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+1
Icon Evasion p2+2
CV(L), CVB, LHA Không
97

Máy bay ném bom bổ nhào Kiểu 99 (Tinh nhuệ)
Equipment097-1

RedPlane九九式艦爆(熟練)
Máy bay ném bom bổ nhào Icon Dive p2+7
Icon AA p2+1
Icon ASW p2+4
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+2
CV(L), CVB Không
98

Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Tinh nhuệ)
Equipment098-1

BluePlane 九七式艦攻(熟練)
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2+8
Icon ASW p2+5
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+2
CV(L), CVB, Hayasui Kai Không
99


Máy bay ném bom bổ nhào Kiểu 99 (Đội Egusa)
Equipment099-1

RedPlane 九九式艦爆(江草隊)
Máy bay ném bom bổ nhào Icon Dive p2+10
Icon ASW p2+5
Icon Hit p2+4
Icon LOS p2+3
CV(L), CVB Không
100Suisei (Đội Egusa) (Tuệ tinh)
Equipment100-1

RedPlane 彗星(江草隊)
Máy bay ném bom bổ nhào Icon Dive p2+13
Icon AA p2+1
Icon ASW p2+5
Icon Hit p2+4
Icon LOS p2+4
CV(L), CVB Không

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
101 Pháo sáng
Equipment101-1

FlareIcon照明弾
DD, CL(T), CA(V), FBB, BB(V), AV, AR, AS Không
102

Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 98 (Trinh sát đêm)
Equipment102-1

Seaplane九八式水上偵察機(夜偵)
Thuỷ phi cơ trinh sát Icon ASW p2+1
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+3
CL, CA(V), FBB, BB(V), SSV, AV, AS, CT, AO Không
103


Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
Equipment103-1

RedGunHeavy 試製35.6cm三連装砲
Pháo chính, Nặng Icon Gun p2+18
Icon AA p2+5
Icon Hit p2+2
FBB, BB(V) Không
104

Pháo 2 nòng 35.6cm (Nguỵ trang)
Equipment104-1

RedGunHeavy 35.6cm連装砲(ダズル迷彩)
Pháo chính, Nặng Icon Gun p2+15
Icon AA p2+5
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+1
FBB, BB(V) Không
105


Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
Equipment105-1

RedGunHeavy 試製41cm三連装砲
Pháo chính, Nặng Icon Gun p2+22
Icon AA p2+5
Icon Hit p2+2
FBB, BB(V) Không
106

Radar phòng không Kiểu 13 Kai
Equipment106-1

Radar 13号対空電探改
Radar nhỏ Icon AA p2+4
Icon Hit p2+2
Icon Evasion p2+1
Icon LOS p2+4
Tất cả trừ SS/SSV Không
107Phòng chỉ huy Hạm đội
Equipment107-1

Icon pchhd 艦隊司令部施設
Icon AA p2+1
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+1
Icon LOS p2+1
Tất cả trừ DD (trừ Kasumi Kai Ni), SS(V), AR, AO Không
108

Thợ bảo trì máy bay trên hạm
Equipment108-1

Icon tbtmbth 熟練艦載機整備員
Icon Gun p2+10
Icon AA p2+1
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+1
CAV, BBV, CV(L), CVB, Akitsushima Kai, AO Không
109

Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C (Không đội 601)
Equipment109-1

GreenPlane 零戦52型丙(六〇一空)
Máy bay tiêm kích Icon AA p2+9
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+1
CV(L), CVB, LHA Không
110


Reppuu (Không đội 601)
Equipment110-1

GreenPlane 烈風(六〇一空)
Máy bay tiêm kích Icon AA p2+11
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+2
CV(L), CVB, LHA Không

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
111

Suisei (Không đội 601)
Equipment111-1

RedPlane彗星(六〇一空)
Máy bay ném bom bổ nhào Icon Dive p2+11
Icon ASW p2+4
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+1
CV(L), CVB Không
112

Tenzan (Không đội 601)
Equipment112-1

BluePlane天山(六〇一空)
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2+10
Icon ASW p2+4
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+2
CV(L), Hayasui Kai,CVB Không
113


Ryuusei (Không đội 601)
Equipment113-1

BluePlane流星(六〇一空)
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2+13
Icon ASW p2+5
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+3
CV(L), Hayasui Kai,CVB Không
114
Pháo 2 nòng 38cm Kai
Equipment114-1

RedGunHeavy38cm連装砲改
Pháo chính, Nặng Icon Gun p2+17
Icon AA p2+2
Icon Hit p2+3
FBB, BB(V) Không
115
Ar196 Kai
Equipment115-1

SeaplaneAr196改
Thuỷ phi cơ trinh sát Icon Dive p2+1
Icon AA p2+1
Icon ASW p2+5
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+5
CL, CA(V), FBB, BB(V), SSV, AV, AS, CT, AO Không
116

Đạn xuyên giáp Kiểu 1
Equipment116-1

RedAmmo一式徹甲弾
Đạn Icon Gun p2+9
Icon Hit p2+2
FBB, BB(V) Không
117


Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
Equipment117-1

RedGunHeavy試製46cm連装砲

Pháo chính, Nặng

Icon Gun p2+23
Icon AA p2+4
Icon Hit p2+1
FBB, BB(V) Không
118


Shiun
Equipment118-1

Seaplane紫雲
Thuỷ phi cơ trinh sát Icon Dive p2+1
Icon ASW p2+2
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+8
CL, CA(V), FBB, BB(V), SSV, AV, AS, CT, AO Không
119 Pháo 2 nòng 14cm
Equipment119-1

RedGunMedium14cm連装砲
Pháo chính, Trung bình Icon Gun p2+3
Icon Hit p2+2
CL(T), CA(V), BB(V), CT Không
120 Trang bị cao xạ Kiểu 91
Equipment120-1

Aafd c91式高射装置
Trang bị cao xạ Icon AA p2+2
Icon Evasion p2+1
Tất cả trừ SS(V) Không

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
121
Trang bị cao xạ Kiểu 94
Equipment121-1

Aafd c94式高射装置
Trang bị cao xạ Icon AA p2+3
Icon Evasion p2+1
Tất cả trừ SS(V) Không
122

Pháo cao xạ 2 nòng 10cm + Trang bị cao xạ
Equipment122-1

GreenGunDP10cm連装高角砲+高射装置
Pháo chính, Nhẹ, Đối không, Trang bị cao xạ Icon Gun p2+3
Icon AA p2+10
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+1
DD, CL(T), AV, LHA, AR, AS, CT, AO Không
123

Pháo 2 nòng 20.3cm SKC34
Equipment123-1

RedGunMediumSKC34 20.3cm連装砲
Pháo chính, Trung bình Icon Gun p2+10
Icon AA p2+2
Icon Hit p2+3
CL(T), CA(V), BB(V), CT Không
124


Radar FuMO25
Equipment124-1

RadarFuMO25 レーダー
Radar Icon Gun p2+3
Icon AA p2+7
Icon Hit p2+10
Icon LOS p2+9
Kasumi Kai Ni B, CL(T), CA(V), FBB, BB(V), CV(L), AV, CT Không
125
Ngư lôi O2 3 ống 61cm
Equipment125-1

Torpedo p261cm三連装(酸素)魚雷
Ngư lôi Icon Torpedo p2+8
Icon Evasion p2+1
Icon Armor p2+1
DD, CL(T), CA(V), Bismarck Drei, SS(V), CT Không
126


WG42 (Wurfgerät 42)
Equipment126-1

Agat c WG42 (Wurfgerät 42)
Trang bị đối đất Icon Gun p2 +1
Icon Armor p2 -1
DD, CL, CAV, BBV, SS(V), AV, LHA, AS Không
127Ngư lôi O2 Kiểu 95 Kai dạng FaT Nguyên mẫu
Equipment127-1

Torpedo p2 試製FaT仕様九五式酸素魚雷改
Ngư lôi tàu ngầm Icon Torpedo p2 +14
Icon Hit p2 +7
Icon Evasion p2 +2
SS(V) Không
128Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
Equipment128-1

RedGunHeavy 試製51cm連装砲
Pháo chính, Siêu Nặng Icon Gun p2 +30
Icon AA p2 +5
Icon Hit p2 +1
Icon Evasion p2 -1
Yamato-class, remodelled Nagato-class Không
129

Quan sát viên lành nghề
Equipment129-1

Ssp c 熟練見張員
Nhân viên tàu mặt nước Icon AA p2+1
Icon Hit p2+2
Icon Evasion p2+3
Icon LOS p2+2
DD, CL(T), CA(V), FBB, BB(V), AV, AS, CT Không
130

Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm + Trang bị cao xạ
Equipment130-1

GreenGunDP 12.7cm高角砲+高射装置
Pháo phụ, Phòng không Icon Gun p2+1
Icon AA p2+8
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+1
Tất cả trừ DD, SS(V), AO Không

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
131

Súng máy 25mm 3 nòng lắp tập trung
Equipment131-1

GreenGunMG 25mm三連装機銃 集中配備
Phòng không Icon AA p2+9
Icon Evasion p2+1
Tất cả trừ SS(V) Không
132

Máy định vị sóng âm Kiểu 0
Equipment132-1

Sonar 零式水中聴音機
SONAR,Thiết bị đối ngầm Icon ASW p2+11
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+1
Icon LOS p2+1
CA(V), FBB, BB(V), CV(L), CVB, AV, LHA, AS Không
133


Pháo 3 nòng 381mm/50
Equipment133-1

RedGunHeavy 381mm/50 三連装砲
Pháo chính, Nặng Icon Gun p2+20
Icon AA p2+2
Icon Hit p2-3
Icon Evasion p2-1
FBB, BB(V) Không
134

Pháo tốc xạ 3 nòng OTO 152mm
Equipment134-1

YellowGun OTO 152mm三連装速射砲
Pháo phụ Icon Gun p2+8
Icon AA p2+2
Icon Hit p2+1
Icon Armor p2+1
Tất cả trừ DD, AO và SS/SSV Không
135

Pháo cao xạ đơn 90mm
Equipment135-1

GreenGunDP 90mm単装高角砲
Pháo phụ, phòng không Icon Gun p2+1
Icon AA p2+8
Icon Hit p2+1
Tất cả trừ DD, AO và SS/SSV Không
136

Vách ngăn bảo vệ dưới nước Kiểu Pugliese
Equipment136-1

Expansion Bulge (Medium)
Giáp tăng cường
プリエーゼ式水中防御隔壁
Giáp tăng cường (lớn) Icon Armor p2+7
Icon Evasion p2-1
FBB, BB(V), CV Không
137Pháo 3 nòng 381mm/50 Kai
Equipment137-1

RedGunHeavy 381mm/50 三連装砲改
Pháo chính, nặng Icon Gun p2+21
Icon AA p2+4
Icon Hit p2-1
Icon Evasion p2-1
FBB, BB(V) Không
138


Tàu bay Kiểu 2
Equipment138-1

Large Flying Boat Icon
Tàu bay cỡ lớn
二式大艇
Tàu bay cỡ lớn Icon ASW p2+1
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+12
Akitsushima Không
139

Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
Equipment139-1

RedGunMedium 連装砲改
Pháo chính, Trung bình Icon Gun p2+5
Icon AA p2+3
Icon Hit p2+4
CL(T), CA(V), BB(V), CT Không
140

Đèn rọi 150cm Kiểu 96
Equipment140-1

Searchlight 96式150cm探照灯
Đèn rọi cỡ lớn Icon AA p2+1
Icon LOS p2+3
FBB, BB(V) Không

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
141


Radar bề mặt Kiểu 32 Kai
Equipment141-1

Radar 32号対水上電探改
Radar lớn Icon Hit p2+9
Icon LOS p2+11
Kasumi Kai Ni B, CL(T), CA(V), FBB, BB(V), CV(L), CVB, AV, CT Không
142


Máy định tầm kép 15m + Radar Kiểu 21 Kai 2
Equipment142-1

Radar 二重測距儀+21号電探改二
Radar lớn Icon Gun p2+1
Icon AA p2+8
Icon Armor p2+1
Icon Hit p2+9
Icon Evasion p2+1
Icon LOS p2+7
FBB, BB(V) Không
143


Máy bay ném ngư lôi kiểu 97 (Đội Murata)
Equipment143-1

BluePlane 九七式艦攻(村田隊)
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2+12
Icon AA p2+1
Icon ASW p2+5
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+4
Icon LOS p2+7
CV(L), Hayasui Kai, CVB Không
144Tenzan Mẫu 12 (Đội Murata)
Equipment144-1

BluePlane 天山一二型(村田隊)
Máy bay ném ngư lôi Icon Torpedo p2 +15
Icon AA p2 +1
Icon ASW p2 +6
Icon Hit p2 +2
Icon LOS p2 +4
CV(L), Hayasui Kai, CVB Không
145 Lương thực chiến đấu
Equipment145-1

Combat Provisions Icon 戦闘糧食
Lương thực chiến đấu Tất cả Không
146
Tiếp tế trên biển
Equipment146-1

Supplies Icon 洋上補給
Tiếp tế Icon Armor p2-2 AO Không
147
Pháo 2 nòng 120mm
Equipment147-1

RedGunLight 120mm連装砲
Pháo chính Icon Gun p2+3
Icon AA p2+2
Icon Hit p2+1
DD, CL(T), AV, LHA, AR, AS, CT, AO Không
148Nanzan nguyên mẫu
Equipment148-1

RedPlane 試製南山
Máy bay ném bom bổ nhào Icon Dive p2+11
Icon AA p2+1
Icon ASW p2+4
Icon LOS p2+2
CV(L), CVB Không
149


Máy định vị sóng âm Kiểu 4
Equipment149-1

Sonar 零式水中聴音機

Sonar chống tàu ngầm Icon Dive p2+12
Icon Hit p2+1
DD, CL(T), SS(V), Akitsushima Kai, CT, Hayasui Kai Không
150
Cá thu đao đóng hộp
Equipment150-1

Combat Provisions Icon 秋刀魚の缶詰
Lương thực chiến đấu Tất cả Không

Danh sách từ 151-180

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
151Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)
Equipment151-1

YellowPlane
Máy bay trinh sát
試製景雲(艦偵型)
Máy bay trinh sát Icon Gun p2+2
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+11
CVB Không
152

Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52
(Tinh nhuệ)
Equipment152-1

GreenPlane 零式艦戦52型(熟練)

Máy bay tiêm kích Icon AA p2+9
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2 +2
Icon LOS p2+1
CV(L), LHA, CVB Không
153


Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C
(Tiểu đội Iwai)
Equipment153-1

GreenPlane 零戦52型丙(付岩井小隊)

Máy bay tiêm kích Icon AA p2+10
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+2
Icon LOS p2+1
CV(L), LHA, CVB Không
154Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 62
(Tiêm kích-Ném bom/Đội Iwai)
Equipment154-1

RedPlane 零戦62型(爆戦/岩井隊)

Máy bay tiêm kích-Ném bom Icon Dive p2+4
Icon AA p2+7
Icon ASW p2+3
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+2
Icon LOS p2+1
CV(L), CVB Không
155

Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21
(Tiểu đội Iwamoto)
Equipment155-1

GreenPlane 零戦21型(付岩本小隊)

Máy bay tiêm kích Icon AA p2+9
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+3
Icon LOS p2+1
CV(L), LHA, CVB Không
156


Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52A
(Tiểu đội Iwamoto)
Equipment156-1

GreenPlane 零戦52型甲(付岩本小隊)

Máy bay tiêm kích Icon AA p2+11
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+3
Icon LOS p2+1
CV(L), LHA, CVB Không
157Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 53
(Đội Iwamoto)
Equipment157-1

GreenPlane 零式艦戦53型(岩本隊)

Máy bay tiêm kích Icon AA p2+12
Icon Hit p2+2
Icon Evasion p2+4
Icon LOS p2+3
CV(L), LHA, CVB Không
158

Bf 109T Kai
Equipment158-1

GreenPlane Bf109T改

Máy bay tiêm kích Icon Gun p2+1
Icon AA p2+8
Icon Evasion p2+4
CV(L), LHA, CVB Không
159


Fw 190T Kai
Equipment159-1

GreenPlane Fw190T改

Máy bay tiêm kích Icon Gun p2+2
Icon AA p2+10
Icon Evasion p2+2
CV(L), LHA, CVB Không
160

Pháo 2 nòng 10.5cm
Equipment160-1

GreenGunDP 10.5cm連装砲

Pháo phụ Icon Gun p2+3
Icon AA p2+6
Icon Hit p2+2
Icon Evasion p2+1
Tất cả trừ DD, AO, SS(V) Không

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
161Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7
Equipment161-1

RedGunHeavy 16inch三連装砲 Mk.7

Pháo chính nặng Icon Gun p2+24
Icon AA p2+3
Icon Hit p2+4
Icon Armor p2+1
FBB,BB,BBV Không
162

Pháo 2 nòng 203mm/53
Equipment162-1

RedGunMedium 203mm/53 連装砲
Pháo chính, Trung bình Icon Gun p2+9
Icon AA p2+1
Icon Hit p2-2
CL(T), CA(V), BB(V), CT Không
163

Thủy phi cơ trinh sát Ro.43
Equipment163-1

Seaplane Ro.43水偵
Thủy phi cơ chiến đấu Icon Gun p2+1
Icon AA p2+1
Icon ASW p2+2
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+4
Icon Evasion p2+1
CL, CA(V), FBB, BB(V), SSV, AV, AS, CT, AO
164

Thủy phi cơ chiến đấu Ro.44
Equipment164-1

Seaplane Ro.44水上戦闘機
Thủy phi cơ trinh sát Icon Dive p2+1
Icon AA p2+2
Icon ASW p2+1
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+1
Icon Evasion p2+1
Zara Kai, CAV, Lớp Nagato, Yamato và Vittorio Veneto sau khi nâng cấp, BBV, SSV, AV, AS, AO Không
165
Thủy phi cơ chiến đấu Kiểu 2 Kai
Equipment165-1

Seaplane 二式水戦改
Thủy phi cơ chiến đấu Icon AA p2+3
Icon ASW p2+1
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+2
Icon Evasion p2+1
Zara Kai, CAV, Lớp Nagato, Yamato và Vittorio Veneto sau khi nâng cấp, BBV, SSV, AV, AS, AO Không
166
Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung
Kiểu 89 & lục chiến đội)
Equipment166-1

LandingCraft 大発動艇(八九式中戦車&陸戦隊)
Thuyền đổ bộ Kasumi Kai Ni (B), Satsuki Kai Ni, Верный, Ooshio Kai Ni, Mutsuki Kai Ni, Kisaragi Kai Ni, Abukuma Kai Ni, AV (ngoại trừ Akitsushima chưa nâng cấp), LHA, Hayasui Kai Không. Nâng cấp trong Akashi
167
Thuyền máy đặc biệt Kiểu 2
Equipment167-1

LandingCraft 特二式内火艇
Thuyền đổ bộ Kasumi Kai Ni (B), Satsuki Kai Ni, Верный, Ooshio Kai Ni, Abukuma Kai Ni, SS(V), AV (ngoại trừ Akitsushima chưa nâng cấp), LHA, Hayasui Kai Không. Nâng cấp trong Akashi
168 Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 96
Equipment168-1

LandbasePlane
Máy bay tấn công từ mặt đất
九六式陸攻
Máy bay tấn công từ mặt đất Icon Torpedo p2+8
Icon Dive p2+10
Icon AA p2+1
Icon ASW p2+2
Icon LOS p2+2
Không.
169
Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1
Equipment169-1

LandbasePlane
Máy bay tấn công từ mặt đất
一式陸攻
Máy bay tấn công từ mặt đất Icon Torpedo p2+10
Icon Dive p2+12
Icon AA p2+2
Icon ASW p2+2
Icon LOS p2+3
Không.
169


Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1
(Không đội Nonaka)
Equipment170-1

LandbasePlane
Máy bay tấn công từ mặt đất
一式陸攻(野中隊)
Máy bay tấn công từ mặt đất Icon Torpedo p2+12
Icon Dive p2+13
Icon AA p2+3
Icon ASW p2+2
Icon Hit p2 +1
Icon LOS p2+4
Không.

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
171

OS2U
Equipment171-1

Seaplane OS2U
Thủy phi cơ Icon Dive p2+1
Icon AA p2+1
Icon ASW p2+1
Icon Hit p2+2
Icon Evasion p2+1
Icon LOS p2+5
CL,CT,

CA(V), FBB,BB(V), AR,AS, AO,SSV

Không
172


Pháo 2 nòng 5inch Mk.28 mod.2
Equipment172-1

GreenGunDP 5inch連装砲 Mk.28 mod.2
Pháo phụ Icon Gun p2+4
Icon AA p2+9
Icon Armor p2+1
Icon Hit p2+2
Icon Evasion p2+1
Tất cả trừ SS(V)

và DD

Không
173


Pháo tự động 4 nòng Bofors 40mm
Equipment173-1

GreenGunMG Bofors 40mm四連装機関砲
Súng máy Icon Gun p2+1
Icon AA p2+10
Icon Armor p2+1
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+2
Tất cả trừ SS(V) Không
174 Ngư lôi 2 ống 53cm
Equipment174-1

Torpedo p2 53cm連装魚雷
Ngư lôi Icon Torpedo p2+3
Icon Evasion p2+2
DD,CL,CT,CLT,CA(V),

SS(V), Bismarck Drei

Không
175


Raiden
Equipment175-1

Interceptor Fighter Icon 2
Máy bay tiêm kích đánh chặn
雷電
Tiêm kích đánh chặn Icon AA p2+6
Icon Hit p2+5
Icon Evasion p2+2
Không
176

Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien
Equipment176-1

Interceptor Fighter Icon 2
Máy bay tiêm kích đánh chặn
三式戦 飛燕
Tiêm kích đánh chặn Icon AA p2+8v
Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+3
Không
177Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien
(Phi hành chiến đội số 244)
Equipment177-1

Interceptor Fighter Icon 2
Máy bay tiêm kích đánh chặn
三式戦 飛燕(飛行第244戦隊)
Tiêm kích đánh chặn Icon AA p2+9
Icon Hit p2+3
Icon Evasion p2+4
Không
178


PBY-5A Catalina
Equipment178-1

Large Flying Boat Icon
Tàu bay cỡ lớn
PBY-5A Catalina
Tàu bay cỡ lớn Icon ASW p2+2
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+9
Akitsushima Không
179


Ngư lôi 6 ống 61cm Nguyên mẫu (Ôxy)
Equipment179-1

Torpedo p2 Ngư lôi 6 ống 61cm Nguyên mẫu (Ôxy)
Ngư lôi Icon Torpedo p2+14
Icon Hit p2+2
DD,CL,CT,CLT,CA,CAV,
SS,SSV, Bismarck drei
Không
180

Máy bay tấn công từ mặt đất
Kiểu 1 Mẫu 22A
Equipment180-1

LandbasePlane
Máy bay tấn công từ mặt đất
Máy bay tấn công từ mặt đất
Kiểu 1 Mẫu 22A
Máy bay tấn công từ mặt đất Icon Torpedo p2+11
Icon Dive p2+12
Icon AA p2+3
Icon ASW p2+2
Icon LOS p2+4
Không

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
181
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 32
Equipment181-1

GreenPlane Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 32
Máy bay tiêm kích Icon AA p2+5
Icon Evasion p2+2
CV,CVB,CVL Không
182

Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 32
(Tinh nhuệ)
Equipment182-1

GreenPlane Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 32
(Tinh nhuệ)
Máy bay tiêm kích Icon AA p2+8
Icon Evasion p2+4
Icon Hit p2+1
CV,CVB,CVL,LHA Không
183 ☆☆
☆☆
☆☆
Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7+GFCS
Equipment183-1

RedGunHeavy Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7+GFCS
Pháo chính Icon Gun p2+24
Icon AA p2+3
Icon Hit p2+7
Icon Armor p2+1
Icon Evasion p2+1
BB,BBV,FBB Không
184

Re.2001 OR Kai
Equipment184-1

GreenPlane Re.2001 OR Kai
Máy bay tiêm kích Icon Gun p2+3
Icon AA p2+6
Icon Evasion p2+2
CV,CVB,CVL,LHA Không
185


Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien Mẫu 1D
Equipment185-1

Interceptor Fighter Icon 2
Máy bay tiêm kích đánh chặn
Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien Mẫu 1D
Máy bay tiêm kích đánh chặn Icon AA p2+9
Icon Hit p2+2
Icon Evasion p2+3
Không
186


Máy bay tấn công từ mặt đất
Kiểu 1 Mẫu 34
Equipment186-1

LandbasePlane
Máy bay tấn công từ mặt đất
Máy bay tấn công từ mặt đất
Kiểu 1 Mẫu 34
Máy bay tấn công từ mặt đất Icon Torpedo p2+11
Icon Dive p2+12
Icon AA p2+4
Icon ASW p2+2
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+4
Không
187


Ginga
Equipment187-1

LandbasePlane
Máy bay tấn công từ mặt đất
Ginga
Máy bay tấn công từ mặt đất Icon Dive p2+14
Icon Torpedo p2+14
Icon AA p2+3
Icon ASW p2+7
Icon Hit p2+1
Icon LOS p2+3
Không
188


Re.2001 G Kai
Equipment188-1

BluePlane Re.2001 G Kai
Máy bay ném ngư lôi Icon Gun p2+3
Icon Torpedo p2+4
Icon AA p2+4
Icon Evasion p2+2
CV(L), CVB, Hayasui Kai Không
189
☆☆
☆☆
Re.2005 Kai
Equipment189-1

GreenPlane Re.2005 Kai
Máy bay tiêm kích Icon Gun p2+1
Icon AA p2+11
Icon Evasion p2+3
CV,CVB,CVL,LHA Không
190

Pháo 2 nòng 38.1cm Mk.I
Equipment190-1

RedGunHeavy Pháo 2 nòng 38.1cm Mk.I
Pháo chính Icon Gun p2+18
Icon AA p2+1
Icon Hit p2+1
BB,BBV,FBB Không

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
191

Pháo 8 nòng QF 2-pounder Pom-pom
Equipment191-1

GreenGunMG Pháo 8 nòng QF 2-pounder Pom-pom
Pháo phòng không Icon Gun p2 +1
Icon AA p2+10
Tất cả trừ SS(V) Không
192


Pháo 2 nòng 38.1cm Mk.I/N Kai
Equipment192-1

RedGunHeavy Pháo 2 nòng 38.1cm Mk.I/N Kai
Pháo chính Icon Gun p2+19
Icon AA p2+3
Icon Hit p2+2
BB,BBV,FBB Không
193
Daihatsu đặc biệt
Equipment193-1

LandingCraft Daihatsu đặc biệt
Tàu đổ bộ không DD,CL,LHA,AV,AO Không
194

Laté 298B
Equipment194-1

Seaplane Laté 298B
Thủy phi cơ trinh sát Icon Gun p2+2, Icon Dive p2+5, Icon Torpedo p2+4, Icon AA p2+1, Icon ASW p2+2, Icon Evasion p2+1, Icon LOS p2+4 CA,CAV,FBB,BBV,

AV,SSV,AO,AS

Không
195
SBD
Equipment195-1

RedPlane SBD
Máy bay ném boom bổ nhào Icon Gun p2+1 Icon Dive p2+6 Icon AA p2+2 Icon ASW p2+3 Icon Hit p2+1 Icon Evasion p2+2 Icon LOS p2+2 CV,CVL,CVB Không
196
TBD
Equipment196-1

BluePlane TBD
Máy bay ném ngư lôi Icon Gun p2+1 Icon Torpedo p2+5 Icon ASW p2+4 Icon LOS p2+2 CV,CVL,CVB,AO Không
197

F4F-3
Equipment197-1

GreenPlane F4F-3
Máy bay tiêm kích Icon Gun p2+1 Icon AA p2+4 Icon Evasion p2+2 CV,CVL,CVB,LHA Không
198
F4F-4
Equipment198-1

GreenPlane F4F-4
Máy bay tiêm kích Icon Gun p2+1 Icon AA p2+5 Icon Evasion p2+2 Icon Hit p2+1 Icon LOS p2+1 CV,CVL,CVB,LHA Không
199

SB2U
SB2U 199 Card

RedPlane SB2U
Máy bay ném boom bổ nhào Icon Dive p2? Icon ASW p2? Icon Hit p2? Icon LOS p2? CV,CVL,CVB, Không
200Jet Keiun Kai
Equipment199-1

JetBomberPlane
Máy bay ném bom phản lực
Jet Keiun Kai
Máy bay phản lực Icon Dive p2+15, Icon AA p2+6, Icon Hit p2+1, Icon LOS p2+3, Icon Range p2 Long CVB không

Danh sách từ 201-250

>

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
201Kikka Kai
Equipment200-1

JetBomberPlane
Máy bay ném bom phản lực
Kikka Kai
Máy bay phản lực Icon Dive p2+11, Icon AA p2+12, Icon Evasion p2+1, Icon Range p2 Long CVB không
203


Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình)
Expansion Bulge (Medium)
Giáp tăng cường

Expansion Bulge (Medium)
Giáp tăng cường
艦本新設計 増設バルジ(中型艦)
Giáp tăng cường Icon Armor p2+8, Icon Evasion p2-1 Верный, CA(V),

CVL, AV, AR, AS, CT

không
204


Đáy tàu chống ngư lôi (Lớn)
Expansion Bulge (Medium)
Giáp tăng cường

Expansion Bulge (Medium)
Giáp tăng cường
艦本新設計 増設バルジ(大型艦)
Giáp tăng cường Icon Armor p2+10, Icon Evasion p2-2 (F)BB(V)

CV(B)

không
205

F6F-3
Equipment205-1

GreenPlane F6F-3
Máy bay tiêm kích Icon Gun p2+1 Icon AA p2+8 Icon Hit p2+2 Icon Evasion p2+2 Icon LOS p2+4 CV(L), LHA Không
207

Zuiun (Không đội 631)(Lợi vân)
Equipment026-1

Seaplane瑞雲
Thủy phi cơ oanh tạc Icon Dive p2+7
Icon AA p2+2
Icon ASW p2+2
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+4
CA Ý, FBB Ý

(đã nâng cấp) BBV, SSV, AV, AO

208


Seiran (Không đội 631) (Tình lam)
Equipment062-1

Seaplane試製晴嵐
Thủy phi cơ ném ngư lôi Icon Dive p2+12
Icon ASW p2+3
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+6
CA Ý, FBB Ý

(đã nâng cấp) BBV, SSV, AV, AO

Không
209


Saiun (Tháo rời cho việc vận chuyển)
Transportation Material Icon

Transportation Material Icon
Vật liệu vận chuyển Không

CA Ý, FBB Ý (đã nâng cấp) BBV, SSV, AV, AO

Không
210


Radar và kính tiềm vọng dành cho tàu ngầm
Submarine Radar Icon

Submarine Radar Icon
Trang bị dành cho tàu ngầm Icon Gun p2+1
Icon AA p2+1
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+4
Icon Evasion p2+6
SS, SSV Không

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
211


Radar và định vị vô tuyến dành cho tàu ngầm (E27)
Submarine Radar Icon

Submarine Radar Icon
Trang bị dành cho tàu ngầm Icon Gun p2+1
Icon AA p2+1
Icon Hit p2+3
Icon LOS p2+5
Icon Evasion p2+11
SS, SSV Không
212
Saiun (Không đội phía đông đảo Caroline)
Submarine Radar Icon

YellowPlane
Máy bay trinh sát
彩雲(東カロリン空)
Máy bay trinh sát Icon Gun p2+1
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+10
CV(B) CVL Không
213


Ngư lôi mũi tàu ngầm mẫu sau (6 ống)]
Submarine Radar Icon

Torpedo p2後期型艦首魚雷(6門)
Ngư lôi Icon Torpedo p2+15
Icon Hit p2+3
Icon Evasion p2+1
SS(V) Không
214Sóng âm viên tinh nhuệ + Ngư lôi mũi tàu ngầm mẫu sau (6 ống)]
Submarine Radar Icon

Torpedo p2 熟練聴音員+後期型艦首魚雷(6門)
Ngư lôi Icon Torpedo p2+15
Icon Hit p2+5
Icon Evasion p2+4
Icon LOS p2+1
SS(V) Không
215

☆☆
Thủy phi cơ chiến đấu Ro.44 Bis

Italia Seaplane Fighter Ro.44水上戦闘機bis
Thủy phi cơ chiến đấu Icon AA p2+3
Icon ASW p2+1
Icon Hit p2+2
Icon LOS p2+3kiểu 2
Icon Evasion p2+2
Zara Kai, CAV, Lớp Nagato, Yamato và Vittorio Veneto sau khi nâng cấp, BBV, SSV, AV, AS, AO Không
216


Thủy phi cơ chiến đấu Kiểu 2 (Tinh nhuệ)

Italia Seaplane Fighter 二式水戦改(熟練)
Thủy phi cơ chiến đấu Icon AA p2+1
Icon Hit p2+3
Icon LOS p2+7
CV, CVL Không
217


Kyoufuu Kai
Equipment061-1

Italia Seaplane Fighter 強風改
Thủy phi cơ chiến đấu Icon AA p2+5
Icon Hit p2+3
Icon LOS p2+1
CV, CVL Không
219


Máy bay tiêm kích-ném bom Kiểu 0 Mẫu 63
Equipment061-1

RedPlane 強風改
Máy bay ném bom bổ nhào Icon AA p2+5
Icon Dive p2+5
Icon ASW p2+2
CV, CVL Không
220


Pháo cao xạ 2 nòng 8cm + Bổ sung súng máy phòng không
Equipment061-1

GreenGunDP 強風改
Pháo phụ, Phòng không Icon Gun p2+1Icon AA p2+7
Icon Hit p2+2
Icon Evasion p2+1
CV, CVL Không

# Cấp độ Tên Trang bị loại Chỉ số + Lớp tàu sử dụng Chế tạo
221

Máy bay tiêm kích Hayabusa Mẫu 1 Kiểu II
Equipment061-1

Interceptor Fighter Icon 2 強風改
Máy bay tiêm kích đánh chặn Icon AA p2+6
Icon Evasion p2+2
LBAS Không
222


Máy bay tiêm kích Hayabusa Mẫu 1 Kiểu III
Equipment061-1

Interceptor Fighter Icon 2 強風改
Máy bay tiêm kích đánh chặn Icon Gun p2+1Icon AA p2+7
Icon Evasion p2+3Icon Hit p2+1
LBAS Không
223


Máy bay tiêm kích Hayabusa Mẫu 1 Kiểu III A (Không đội 54)
Equipment061-1

Interceptor Fighter Icon 2 強風改
Máy bay tiêm kích đánh chặn Icon Gun p2+2Icon AA p2+8Icon Hit p2+1
Icon Evasion p2+3Icon LOS p2+1
LBAS Không
224


Máy bay tiêm kích ném bom Hayabusa Kiểu 1 Mẫu III Kai (Không đội 55)
Equipment061-1

Interceptor Fighter Icon 2 強風改
Máy bay tiêm kích đánh chặn Icon Gun p2+3Icon Dive p2+8Icon AA p2+6
Icon Evasion p2+2Icon Hit p2+3Icon LOS p2+1
LBAS Không
225