FANDOM


Trọng tuần dương hạm lớp Ri Sửa

CA Ri Class Trọng tuần dương hạm lớp Ri
重巡リ級
Ri n


Icon HP
Máu
58
Icon Gun
Hỏa lực
32 (40)
Icon Torpedo
Ngư lôi
32 (34)
Icon AA
Đối không
16
Icon Armor
Giáp
28
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
8inch Triple Cannon
,Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.I
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:RedGunMedium + Torpedo p2
CA Ri Class2 Trọng tuần dương hạm lớp Ri Tinh nhuệ
重巡リ級elite
Ri e


Icon HP
Máu
60
Icon Gun
Hỏa lực
58 (69)
Icon Torpedo
Ngư lôi
42 (42)
Icon AA
Đối không
30
Icon Armor
Giáp
60
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
8inch Triple Cannon
,RedGunMedium
6inch Twin Rapid-fire Cannon
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:RedGunMedium + RedGunMedium
CA Ri Class3 Trọng tuần dương hạm lớp Ri Kỳ hạm
重巡リ級flagship
Ri f


Icon HP
Máu
76
Icon Gun
Hỏa lực
68 (79)
Icon Torpedo
Ngư lôi
48 (58)
Icon AA
Đối không
40
Icon Armor
Giáp
70
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
8inch Triple Cannon
,Torpedo p2
High-speed Abyssal Torpedo
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:RedGunMedium + Torpedo p2 + RedGunMedium
CA Ri Class4 Trọng tuần dương hạm lớp Ri Kỳ hạm Kai
重巡リ級改flagship
Ri Kai


Icon HP
Máu
88
Icon Gun
Hỏa lực
88 (104)
Icon Torpedo
Ngư lôi
80 (90)
Icon AA
Đối không
58
Icon Armor
Giáp
80
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
8inch Triple Cannon
,RedGunMedium
8inch Triple Cannon
,Torpedo p2
21inch Torpedo Mk.I
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:RedGunMedium + Torpedo p2 + RedGunMedium

Trọng tuần dương hạm lớp Ne Sửa

Ca ne b Trọng tuần dương hạm lớp Ne
重巡ネ級
594


Icon HP
Máu
80
Icon Gun
Hỏa lực
73 (89)
Icon Torpedo
Ngư lôi
66 (76)
Icon AA
Đối không
72
Icon Armor
Giáp
82
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
8inch Triple Gun Mount
,RedGunMedium
8inch Triple Gun Mount
,Torpedo p2
22inch Torpedo Late Model
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:RedGunMedium + Torpedo p2 + RedGunMedium
Ca ne elite b Trọng tuần dương hạm lớp Ne Tinh nhuệ
重巡ネ級elite
595


Icon HP
Máu
88
Icon Gun
Hỏa lực
79 (95)
Icon Torpedo
Ngư lôi
74 (84)
Icon AA
Đối không
79
Icon Armor
Giáp
89
Icon Range
Tầm bắn
Trung bình
Trang bị:RedGunMedium
8inch Triple Gun Mount
,RedGunMedium
8inch Triple Gun Mount
,Torpedo p2
22inch Torpedo Late Model
,Seaplane
Abyssal Recon Plane
Cut-In:RedGunMedium + Torpedo p2 + RedGunMedium
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.