FANDOM


Chi tiết các cơ chế tính toán
Home Combat Home Artillery Spotting Home Night Attack Home AACI Home Combine Fleet
Không chiến Xạ kích quan sát Dạ Chiến Cut-in Phòng Không Hạm đội liên hợp
Home Support fleet Home Aircraft Exp 80px Home Attack fleet Home SPFF
Hạm đội chi viện Hệ thống độ thành thạo máy bay Morale Hạm đội tấn công Hạm đội Đồng minh

Cut-In Phòng không (AACI - Anti-air Cut-in)Sửa

Khi kết hợp một số trang bị sẽ có khả năng kích hoạt AACI trong giai đoạn không chiến. Khi được kích hoạt, hiệu ứng của nó trông giống như hình bên phải.

AA Cut-In

Nó sẽ được kích hoạt trước khi máy bay của đối phương được phóng ra nhưng không ảnh hưởng tới khả năng kiểm soát bầu trời.

Cách thiết lập Trang bị Sửa

Mỗi loại thiết lập trang bị bên dưới đều gây ảnh hưởng khác nhau tới khả năng bắn hạ máy bay khi sử dụng AACI.

Trang bị tàu mặt nước Sửa

Tàu sử dụng Cách thiết lập trang bị Số may bay bị bắn hạ
(ở mỗi ô)
Tàu mặt nước GreenGunDP Pháo cao xạ + Aafd c Trang bị cao xạ 2
GreenGunDP Pháo cao xạ + Aafd c Trang bị cao xạ + Radar Radar phòng không 3
GreenGunDP Pháo cao xạ + trang bị cao xạ + Radar Radar phòng không 4
GreenGunDP Pháo cao xạ + trang bị cao xạ ×2 + Radar Radar phòng không 4
GreenGunMG Súng máy 25mm 3 nòng lắp tập trung + GreenGunMG Súng phòng không + Radar Radar phòng không 3
Thiết giáp hạm RedGunHeavy Pháo hạng nặng + GreenAmmo Đạn kiểu 3 + Aafd c Trang bị cao xạ 4
RedGunHeavy Pháo hạng nặng + GreenAmmo Đạn kiểu 3 + Aafd c Trang bị cao xạ + Radar Radar phòng không 6
Akizuki GreenGunDP Pháo cao xạ ×2 4
GreenGunDP Pháo cao xạ + Radar Radar phòng không 6
GreenGunDP Pháo cao xạ ×2 + Radar Radar phòng không 7
Maya K2 GreenGunDP Pháo cao xạ + Aafd c Trang bị cao xạ + Radar Radar phòng không 6

GreenGunDP Pháo cao xạ + GreenGunMG Súng máy 25mm 3 nòng lắp tập trung +

Radar Radar phòng không

8
Isuzu K2 GreenGunDP Pháo cao xạ + GreenGunMG Súng phòng không 3
GreenGunDP Pháo cao xạ + GreenGunMG Súng phòng không + Radar Radar phòng không 4
Kasumi K2B GreenGunDP Pháo cao xạ + GreenGunMG Súng phòng không 2
GreenGunDP Pháo cao xạ + GreenGunMG Súng phòng không + Radar Radar phòng không 4
Satsuki K2 GreenGunMG Súng máy 25mm 3 nòng lắp tập trung 2

Những trang bị cho phép khả năng Cut-in Phòng Không Sửa

Hiện nay trong trò chơi có 6 loại thiết bị tấn công máy bay đặc biệt


Loại Cut-in Phòng KhôngSửa

Bằng việc đọc mạng lưới giao thông (dữ liệu API),Mỗi loại Cut-in phòng không đều đưa ra một mã API tương ứng của nó
Những thông tin trên đều được lấy từ Nguồn

 • Mã API tương ứng với cấu hình khác nhau được kích hoạt:

API
Cách thiết lập trang bị Tàu sử dụng
1 GreenGunDP Pháo cao xạ ×2 + Radar Radar phòng không Akizuki
2 GreenGunDP Pháo cao xạ + Radar Radar phòng không
3 GreenGunDP Pháo cao xạ ×2
4 RedGunHeavy Pháo hạng nặng + GreenAmmo Đạn kiểu 3 + Aafd c Trang bị cao xạ + Radar Radar phòng không Thiết giáp hạm
5 GreenGunDP Pháo cao xạ + trang bị cao xạ ×2 + Radar Radar phòng không Tàu mặt nước
6 RedGunHeavy Pháo hạng nặng + GreenAmmo Đạn kiểu 3 + Aafd c Trang bị cao xạ Thiết giáp hạm
7 GreenGunDP Pháo cao xạ + Aafd c Trang bị cao xạ + Radar Radar phòng không Tàu mặt nước
8 GreenGunDP Pháo cao xạ + Trang bị cao xạ + Radar Radar phòng không
9 GreenGunDP Pháo cao xạ + Aafd c Trang bị cao xạ
10 GreenGunDP Pháo cao xạ + Aafd c Trang bị cao xạ + Radar Radar phòng không Maya K2
11 GreenGunDP Pháo cao xạ + GreenGunMG Súng máy 25mm 3 nòng lắp tập trung
12 GreenGunMG Súng máy 25mm 3 nòng lắp tập trung + GreenGunMG Súng phòng không + Radar Radar phòng không Tàu mặt nước
13
14 GreenGunDP Pháo cao xạ + GreenGunMG Súng phòng không + Radar Radar phòng không Isuzu K2
15 GreenGunDP Pháo cao xạ + GreenGunMG Súng phòng không
16 GreenGunDP Pháo cao xạ + GreenGunMG Súng phòng không + Radar Radar phòng không Kasumi K2B
17 GreenGunDP Pháo cao xạ + GreenGunMG Súng phòng không
18 GreenGunMG Súng máy 25mm 3 nòng lắp tập trung Satsuki K2
 • Đối với tàu trang bị phù hợp với nhiều kiểu AACI, thì kiểu nào (API) có số máy bay bị bắn hạ cao nhất sẽ được kích hoạt
  • Ví dụ: Lớp Akizuki trang bị 2 GreenGunDP pháo cao xạ cùng với Radar Radar phòng không Kiểu 13 Kai sẽ phù hợp với các kiểu CIAA (API) số 1, 2, 3, 5, 8 nhưng kiểu số 1 sẽ được kích hoạt vì bắn rơi được nhiều máy bay nhất
 • Đối với hạm đội gồm nhiều tàu trang bị khả năng AACI thì tàu nào có API cao hơn sẽ CIAA trước
  • Đối với khu trục hạm, lớp Akizuki là những tàu có khả năng CIAA cao nhất nhưng API lại thấp nhất (1) trong khi đó các tàu khác nếu trang bị AACI sẽ có API cao hơn (5,16,17,18). Vì thế để tránh việc lớp Akizuki bị mất AACI thì hạm đội có Akizuki không nên mang theo Radar radar phòng không.

Những ảnh hưởng khácSửa

 • Chỉ số phòng không (Icon AA p2) của tàu trang bị cut-in (đã bao gồm của cả trang bị) ảnh hưởng trực tiếp tới tỷ lệ. Tỷ lệ rơi vào khoảng 0,4% cho mỗi điểm Phòng Không (Icon AA p2)[1][2]
 • Chỉ số may mắn Icon Luck p2 không ảnh hưởng tới tỷ lệ kích hoạt.[3]

Liên kết ngoàiSửa

 1. http://kankoregouchin.blog.fc2.com/blog-entry-43.html
 2. http://kankoregouchin.blog.fc2.com/blog-entry-41.html
 3. http://kankoregouchin.blog.fc2.com/blog-entry-40.html
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.