Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Choukai

0
  Đang tải biên tập
  • Tuần dương hạm hạng nặng
  • Lớp Takao
  • Tàu có nâng cấp lần 2