Kancolle Việt Wiki

Sửa đổi

Chiyoda

0
  Đang tải biên tập
  • Hàng không mẫu hạm
  • Lớp Chitose
  • Tàu có nâng cấp lần 2
  • Tàu có thể trang bị Tàu đổ bộ