Thông tin[sửa | sửa mã nguồn]

Số.50 Chiyoda

千代田
(Hán việt: Thiên đại điền)
Thủy phi cơ mẫu hạm lớp Chitose
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

40

Icon Gun p2.png Hỏa lực

9 (29)

Icon Armor p2.png Giáp

18 (39)

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

20 (39)

Icon AA p2.png Đối không

14 (29)

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

24

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

34 (69)

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

10 (49)
Chế tạo
2:20:00
Tiêu tốn tối đa

Fuel.png Nhiên liệu

35

Ammo.png Đạn dược

35
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Pháo lưỡng dụng Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm
Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm
Equipment010-1.png
Pháo phụ, Phòng không
Icon Gun p2.png+2, Icon AA p2.png+4, Icon Hit p2.png+1, Icon Range p2.png Ngắn
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
12
Thủy phi cơ Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Equipment025-1.png
Thủy phi cơ trinh sát
Icon Dive p2.png+1, Icon AA p2.png+1, Icon ASW p2.png+2, Icon Hit p2.png+1, Icon LOS p2.png+5
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
12
- Khóa - -
- Khóa - -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon AA p2.png 1 Icon Armor p2.png 2
Phá dỡ
Fuel.png 3 Ammo.png 1 Steel.png 13 Bauxite.png 4
Chiyoda.jpg

Số.96 Chiyoda Kai

千代田改
(Hán việt: Thiên đại điền)
Thủy phi cơ mẫu hạm lớp Chitose
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

41

Icon Gun p2.png Hỏa lực

9 (29)

Icon Armor p2.png Giáp

20 (39)

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0 (29)

Icon Evasion p2.png Né tránh

25 (44)

Icon AA p2.png Đối không

15 (29)

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

24

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

36 (69)

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

10 (49)
Nâng cấp
Lv10 (Ammo.png40 Steel.png70)
Tiêu tốn tối đa

Fuel.png Nhiên liệu

35

Ammo.png Đạn dược

40
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Thủy phi cơ Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Equipment025-1.png
Thủy phi cơ trinh sát
Icon Dive p2.png+1, Icon AA p2.png+1, Icon ASW p2.png+2, Icon Hit p2.png+1, Icon LOS p2.png+5
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
12
Thủy phi cơ Zuiun
Zuiun (Thuỵ vân - Mây lành)
Equipment026-1.png
Thuỷ phi cơ ném bom
Icon Dive p2.png+4, Icon AA p2.png+2, Icon ASW p2.png+4, Icon Hit p2.png+1, Icon LOS p2.png+6
Tầm xa: 5 (Chi phí triển khai: 6Bauxite.png)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
6
Pháo hạng nhẹ Pháo 2 nòng 12.7cm
Pháo 2 nòng 12.7cm
Equipment002-1.png
Pháo chính, Nhẹ
Icon Gun p2.png+2, Icon AA p2.png+2, Icon Range p2.png Ngắn
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
6
- Khóa - -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon AA p2.png 2 Icon Armor p2.png 2
Phá dỡ
Fuel.png 3 Ammo.png 1 Steel.png 14 Bauxite.png 4
Chiyoda M.jpg

Số.100 Chiyoda A

千代田甲
(Hán việt: Thiên đại điền)
Thủy phi cơ mẫu hạm lớp Chitose
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

42

Icon Gun p2.png Hỏa lực

9 (31)

Icon Armor p2.png Giáp

21 (39)

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

15 (73)

Icon Evasion p2.png Né tránh

27 (49)

Icon AA p2.png Đối không

17 (42)

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

24

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

30 (69)

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

10 (59)
Nâng cấp
Lv12 (Ammo.png80 Steel.png70)
Tiêu tốn tối đa

Fuel.png Nhiên liệu

35

Ammo.png Đạn dược

40
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Thủy phi cơ Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Thủy phi cơ trinh sát Kiểu 0
Equipment025-1.png
Thủy phi cơ trinh sát
Icon Dive p2.png+1, Icon AA p2.png+1, Icon ASW p2.png+2, Icon Hit p2.png+1, Icon LOS p2.png+5
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
12
Ngư lôi Kouhyouteki A
Kouhyouteki A
Equipment041-1.png
Tàu ngầm bỏ túi
Icon Torpedo p2.png+12, Cho phép bắn ngư lôi phủ đầu
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
6
Ngư lôi Kouhyouteki A
Kouhyouteki A
Equipment041-1.png
Tàu ngầm bỏ túi
Icon Torpedo p2.png+12, Cho phép bắn ngư lôi phủ đầu
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
6
- Khóa -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon Torpedo p2.png 2 Icon AA p2.png 1 Icon Armor p2.png 2
Phá dỡ
Fuel.png 3 Ammo.png 3 Steel.png 15 Bauxite.png 3
Chiyoda M2.jpg

Số.105 Chiyoda CVL

千代田航
(Hán việt: Thiên đại điền)
Mẫu hạm hạng nhẹ lớp Chitose
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

47

Icon Gun p2.png Hỏa lực

0 (19)

Icon Armor p2.png Giáp

25 (39)

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

37 (67)

Icon AA p2.png Đối không

20 (49)

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

36

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

36 (69)

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

10 (59)
Nâng cấp
Lv15 (Ammo.png60 Steel.png100)
Tiêu tốn tối đa

Fuel.png Nhiên liệu

40

Ammo.png Đạn dược

40
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay tiêm kích Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 21
Equipment020-1.png
Máy bay tiêm kích
Icon AA p2.png+5
Tầm xa: 7 (Chi phí triển khai : 4Bauxite.png)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
21
Máy bay ném ngư lôi Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97
Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97
Equipment016-1.png
Máy bay ném ngư lôi
Icon Torpedo p2.png+5, Icon ASW p2.png+4, Icon LOS p2.png+1
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai : 5Bauxite.png)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
9
- Trống - 6
- Khóa -
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon AA p2.png 3 Icon Armor p2.png 2
Phá dỡ
Fuel.png 5 Ammo.png 5 Steel.png 17 Bauxite.png 4
Chiyoda M3.jpg

Số.105 Chiyoda CVL Kai

千代田航改
(Hán việt: Thiên đại điền)
Mẫu hạm hạng nhẹ lớp Chitose
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

57

Icon Gun p2.png Hỏa lực

0 (34)

Icon Armor p2.png Giáp

32 (64)

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

37 (69)

Icon AA p2.png Đối không

27 (69)

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

56

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

42 (79)

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

12 (59)
Nâng cấp
Lv35 (Ammo.png250 Steel.png550)
Tiêu tốn tối đa

Fuel.png Nhiên liệu

45

Ammo.png Đạn dược

40
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay tiêm kích Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52
Equipment021-1.png
Máy bay tiêm kích
Icon AA p2.png+6
Tầm xa: 6 (Chi phí triển khai : 5Bauxite.png)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
24
Máy bay ném ngư lôi Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97
Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97
Equipment016-1.png
Máy bay ném ngư lôi
Icon Torpedo p2.png+5, Icon ASW p2.png+4, Icon LOS p2.png+1
Tầm xa: 4 (Chi phí triển khai : 5Bauxite.png)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
16
Súng phòng không Pháo phản lực 30 ống 12cm
Pháo phản lực 30 ống 12cm
Equipment051-1.png
Phòng không
Icon AA p2.png+8
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
8
- Trống - 8
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon AA p2.png 3 Icon Armor p2.png 3
Phá dỡ
Fuel.png 5 Ammo.png 10 Steel.png 24 Bauxite.png 7
Chiyoda M4.jpg

Số.122 Chiyoda CVL Kai 2

千代田航改二
(Hán việt: Thiên đại điền)
Mẫu hạm hạng nhẹ lớp Chitose
Chỉ số

Icon HP p2.png HP

58

Icon Gun p2.png Hỏa lực

7(34)

Icon Armor p2.png Giáp

39(65)

Icon Torpedo p2.png Ngư lôi

0

Icon Evasion p2.png Né tránh

53(69)

Icon AA p2.png Đối không

47(72)

Icon Aircraft p2.png Sức chứa

59

Icon ASW p2.png Đối ngầm

0

Icon Speed p2.png Tốc độ

Nhanh

Icon LOS p2.png Tầm nhìn

60(79)

Icon Range p2.png Tầm bắn

Ngắn

Icon Luck p2.png May mắn

13(59)
Nâng cấp
Lv50 (Ammo.png370 Steel.png430)
Tiêu tốn tối đa

Fuel.png Nhiên liệu

45

Ammo.png Đạn dược

40
Trang bị

Icon Aircraft p2.png

Máy bay tiêm kích Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52
Equipment021-1.png
Máy bay tiêm kích
Icon AA p2.png+6
Tầm xa: 6 (Chi phí triển khai : 5Bauxite.png)
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
24
Súng phòng không Súng máy 25mm 2 nòng
Súng máy 25mm 2 nòng
Equipment039-1.png
Phòng không
Icon AA p2.png+5 Icon Evasion p2.png+1
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
16
Súng phòng không Pháo phản lực 30 ống 12cm
Pháo phản lực 30 ống 12cm
Equipment051-1.png
Phòng không
Icon AA p2.png+8
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
11
- Trống - 8
Chỉ số khác
Hiện đại hoá
Icon AA p2.png 3 Icon Armor p2.png 3
Phá dỡ
Fuel.png 5 Ammo.png 10 Steel.png 24 Bauxite.png 7
Chiyoda M5.jpgLời thoại[sửa | sửa mã nguồn]

Thủy phi cơ mẫu hạm[sửa | sửa mã nguồn]

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
水上機母艦千代田です。姉の千歳が、いつも迷惑かけていませんか? Em là Tàu phóng thủy phi cơ Chiyoda. Chị Chitose có làm phiền Đô đốc không?
Thông tin trong Thư viện
Play
水上機母艦として建造された千歳型2番艦、千代田です。

甲標的母艦としても運用できるようになっているのよ。 千歳お姉と一緒に頑張りますね!

Laid down as a Seaplane Tender, 2nd of the Chitose class, Chiyoda.

I was able to make use of midget subs, you know. I'll do my best alongside Chitose-onee!

(Chiyoda was able to use the Kyo-hotekis initally, Chitose was not)
Khi bị chọt(1)
Play
え?また千歳お姉が何か? Ế? Cái gì thế Chitose-onee?
Khi bị chọt(2)
Play
千歳お姉…危ない……あ…夢か… Chitose-onee... cẩn thận... à... Một giấc mơ ư? Chitose và Chiyoda cả hai đều bị chìm trong Trận chiến ở vùng biển Philippine
Khi bị chọt(3)
Play
千歳お姉…くすぐったいよぉ…って…提督、何してんの? Chitose-onee.. đừng, nhột... ồ, Đô đốc, ngài đang làm gì thế
Bị chọt (Sau khi cưới)
Play

Khi cưới
Play

提督、私に何か用ですか?ぁっ、千歳お姉見ませんでしたか?あっ、そう…

Admiral, do you have a job for me? ah- Ah Chitose-onee wasn't looking? Oh, I see...

Sau khi bạn afk một lúc
Play
Khi thông báo
Play
千歳お姉に…いえ、提督にご連絡です Điện báo dành cho Chitose-onee... không, là dành cho Đô đốc.
Được chọn vào fleet
Play
よし、水上機母艦千代田、出ます! Được rồi! Tàu phóng thủy phi cơ Chiyoda, xuất kích!
Khi được trang bị(1)
Play
少しは千歳お姉に近づけたかな? Em đang tiến gần hơn tới Chitose-onee, phải không ạ?
Khi được trang bị(2)
Play
ふふっこれで勝てる…千歳お姉に勝てるかも! Heheh I can win with this... Maybe even beat Chitose-onee!
Khi được trang bị(3)
Play
いただきです! Let's eat!
Khi được trang bị(3) dùng cùng câu nói với khi đi expedtion, lúc tài nguyên về, sửa chữa nhanh, và chế thiết bị.
Khi được tiếp tế
Play
少しは千歳お姉に近づけたかな? Em đang tiến gần hơn tới Chitose-onee, phải không ạ?
Khi sửa chữa
Play
どうもドック入りって好きじゃないわ Thanks for the docking, but I don't really like it.
Khi sửa chữa (lúc hỏng nặng)
Play
うっ…私が…大規模修理…?千歳お姉には黙ってて!お願い! Erg... I'm... heavy repairs...? Don't tell Chitose-onee! I beg you!
Sửa chữa
xong
Play
Khi mới có tàu mới đóng
Play
新しい船ができましたよ~って、今から来てもねぇ… Một con tàu mới đã hoàn thành~ Oh, cô ấy đây rồi~
Đi sorties về
Play
艦隊が戻ってきたね。みんな無事かな? Hạm đội đã trở về. Mọi người an toàn chứ?
Bắt đầu lượt sortie
Play
お姉!先に出るよ! Sis! I'm going ahead!
Khi vào trận
Play
千代田艦載機、敵艦発見です! My seaplanes, they have discovered the enemy!
Không chiến
Play
お姉!先にやっちゃうよ! Sis! I went ahead!
Tấn công
Play
索敵したら、攻撃よね~ Search and destroy~ (Not Engrish)
Trận đêm
Play
さーちあんど、ですとろい~! Search and destroy~ (Engrish)Possibly a parody of Integra Hellsing from Alucard?
Tấn công trong đêm
Play
お姉!先にやっちゃうよ! Sis! I went ahead!
MVP
Play
千代田が一番?あら、お姉はちゃんとやってるかな? Chiyoda's the best? Oh my, am I as good as Sis?
Bị tấn công(1)
Play
あぁぁぁっ! Aaaaah!
Bị tấn công(2)
Play
千歳お姉の方に行かせるな! I'm not going the same was as Chitose-onee! (Chitose sunk first, but Chiyoda kept on fighting, losing all hands)
Bị hỏng nặng
Play
もう…これじゃ…水上機運用が… Already... this... my seaplanes... (She's saying that she's too damaged to use the planes)
Chìm
Play

千歳お姉…ほんっとに、危なっかしいんだから…

Chitose-onee... Nó thật sự rất... nguy hiểm...

Mẫu hạm hạng nhẹ[sửa | sửa mã nguồn]

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
空母になった千代田です。是非、千歳お姉と一緒に機動部隊を編成してね The girl that became an aircraft carrier, Chiyoda. Of course, I'll be assigned to Chitose-onee's fleet, yes?
Thông tin trong Thư viện
Play
水上機母艦から大改装を受けて、航空母艦にジョブチェンジした千代田です。

結構ちゃんとした空母でしょ?千歳お姉と一緒に敵機動部隊と戦うわ!

Heavily remodeled from a seaplane tender, I'm the job-changed aircraft carrier Chiyoda.

I'm quite the carrier, no? I'll fight the enemy air force together with Chitose-onee!

Khi bị chọt(1)
Play
Play
提督、なあに? Admiral, wha~t?
Khi bị chọt(2)
Play
Play
飛行甲板って…いいよね! Flight decks... are great!
Khi bị chọt(3)
Play
千歳お姉、そ~ゆぅのは二人の部屋で……なんだ、提督なの? Chitose-onee, ju~st the two of us in the room... Oh. The Admiral.
Bị chọt (Sau khi cưới)
Play
Play

千歳お姉だけでも心配なのに、提督まで……本ッ当やれやれね

Even though I'm worried for just Chitose-onee, the Admiral upon that... really, good grief.

Khi cưới
Play

督……お気持ちは嬉しいけれど、千代田はやっぱり千歳お姉が心配だから……

Admiral.... I'm happy that you have feeling for me, but still, I'm worried about Chitose-onee...

Sau khi bạn afk một lúc
Play
Play
Khi thông báo
Play
提督、お姉から…じゃなかった。司令部から連絡です Communique from Sis... no, headquarters.
Được chọn vào fleet
Play
航空母艦千代田、出撃します! Aircraft carrier Chiyoda, launching!
Khi được trang bị(1)
Play
ありがとう!これなら正規空母並みよね Thank you! With this, I can match the regular carriers, no?
Khi được trang bị(2)
Play
今度はレイテでも大丈夫! Leyte will be okay this time!
Khi được trang bị(3)
Play
お姉、見てた? Sis, were you watching?
Khi được trang bị(3) dùng cùng câu nói với khi đi expedtion, lúc tài nguyên về, sửa chữa nhanh, và chế thiết bị.
Khi được tiếp tế
Play
満タンでよろしくね Thanks for the fill-up.
Khi sửa chữa
Play
空母はメンテが肝腎よね Carrier maintenance is vital, you know.
Khi sửa chữa (lúc hỏng nặng)
Play
痛たたた~…千歳お姉には…内緒よ~ Ow-w-w~ Keep this a secret... from Chitose-nee~
Sửa chữa
xong
Khi mới có tàu mới đóng
Play
新しい船が艦隊に加わるわ。 A new ship has been added to our fleet.
Đi sorties về
Play
作戦が終わった艦隊が、戻ってきたね Operation's complete, the fleet has returned.
Bắt đầu lượt sortie
Play
航空母艦千代田、出撃します

or 艦載機の練度も十分、出撃ね!

Aircraft carrier Chiyoda, launching!

or Attack wings are all ready, sortieing!

Khi vào trận
Play
敵艦隊発見!攻撃隊、発艦開始よ Enemy fleet spotted! Strike wing, being the attack!
Không chiến
Play
千歳お姉の隊と一緒に飛ばせたいなぁ… I really want to fly with Chitose-nee's fleet...
Tấn công
Play
さあ、艦爆隊、艦攻隊、出番よ! Okay, bomber wing, attack wing, launch!
Trận đêm
Play
そろそろトドメをさしちゃおっかな It's about time for the coup-de-grace!
Tấn công trong đêm
MVP
Play
やったあ、空母としての千代田もイケるじゃない。千歳お姉、ちゃんと見てた? Yay! I can really do it with as an aircraft carrier, can't I? Chitose-nee, did you see me?
Bị tấn công(1)
Play
やだ!? Argh!
Bị tấn công(2)
Play
飛行甲板に火災!? 消して! The flight deck's on fire!? Put it out!
Bị hỏng nặng
Play
うぅ、まあ軽空母だからね…無理はできないわ Oooh... For just a light aircraft carrier... it's just not possible.
Chìm
Play

千歳おねぇ・・・ゆっくり・・・来てね・・・

Chitose-one~... take it... easy....

Báo giờ[sửa | sửa mã nguồn]

Thời gian Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
00:00
Play
千代田よ。今日は私が時報を担当するわ。あっ、午前0時です。 I'm Chiyoda. I'll be acting as your timekeeper today. Ah, it's midnight.
01:00
Play
午前1時。提督、こんな時間までやるの?そろそろ寝ないと…。私も千歳お姉と…。 1 A.M. Admiral, your're going to keep going at this hour? You should sleep soon.... And me with Chitose-onee....
02:00
Play
午前2時。寝ないの?提督が寝たら、早く千歳お姉のところに行きたいのに~。 2 A.M. Not sleeping? I was going to quickly go to Chitose-onee's room when you went to sleep~
03:00
Play
午前3時。提督に1時間ごとに連絡するなんて…。全く、この任務なんなのかなぁ~。 3 A.M. To call on the Admiral hourly... seriously, what kind of mission is this?
04:00
Play
午前4時…。ね、眠くなんかないわ!任務中ですから…。 4 A.M.... I-I'm not sleeping! I'm in the middle of a mission....
05:00
Play
午前5時。提督、朝よ。この任務、千歳お姉にはさせられないわね…。私がやらないと。 5 A.M. Admiral, It's morning. This mission, will Chitose-onee have to do it... if I don't?
06:00
Play
午前6時。そろそろ街も動き出す時間ね。 6 A.M. About time for the town to wake up.
07:00
Play
午前7時。提督、朝よ!シャキっとした? 7 A.M. Admiral, it's morning! Are you refreshed?
08:00
Play
午前8時。忙しそうね、仕事?勉強?原稿?なんでもいいわ。出撃、行くわよ! 8 A.M. You look busy. Job? Study? Manuscript? Anything's fine. Going off to sortie!
09:00
Play
午前9時。今頃、千歳お姉はどうしているかなぁ…。 9 A.M. I wonder what's Chitose-onee's doing around this time...
10:00
Play
午前10時。提督は、千歳お姉のことどう思ってるの?1時間後には答えてよね! 10 A.M. Admiral, what do you think of Chitose-nee? You're gonna answer me in an hour!
11:00
Play
午前11時。ふ~ん、お姉のこと好きなのかぁ…。えっ、え~!?だ、ダメよ! 11 A.M. Sooooo, you like Sis, huh? E-eh!? N-No, you can't!
12:00
Play
正午です…が、提督、さっきの発言を取り消すまで、今日のランチはお預けです! Midday.... hey, Admiral, until you take back what you said, today's lunch is on hold!
13:00
Play
午後1時です。提督、さっきの発言、取り消してよ!千代田もおなかすいたよ~。ねぇ~。 It's 1 P.M. Admiral, take it back! I'm getting hungry too~ hey~
14:00
Play
午後2時。提督も強情ね~。今日から恋のライバルよ!でも、仕方ない…。はい、おにぎり。 2 P.M. The Admiral's so stubborn~ You'll be my rival in love from today! Eh, it can't be helped. Here, onigiri. (Rival in love for Chitose-nee)
15:00
Play
午後3時です。さて、午後はどっち方面に進撃するの?西?南? It's 3 P.M. So, where are we attacking this afternoon? East? South?
16:00
Play
午後4時。足りない…千歳お姉が足りないよ~。 4 P.M. Not here... Chitose-nee's not here!
17:00
Play
午後5時。提督~、お姉のどんなところが好きなの?1時間後に答えてよねっ! 5 P.M. Admiral~ What do you like about Sis? You're gonna answer me in an hour!
18:00
Play
午後6時。さぁ、答えなさい!…ええ…ふんふん…え…えぇー!う、うそー! 6 P.M. So, what's your answer! hmm... I see... hmmm... e-eh! T-that's a lie!
19:00
Play
午後7時。夕食の時間だけど…提督…お先にどうぞ…。微妙にショックで…喉を通らない… 7 P.M. It's dinner time but.... Admiral... you go on ahead... I'm a little shocked... I lost my appetite...
20:00
Play
午後8時です。目が赤いって…泣いてないですからっ! It's 8 P.M. My eyes are red... I'm haven't been crying!
21:00
Play
午後9時です。提督…私に夜食差し入れって…。それは…ちょっと嬉しいかも… It's 9 P.M. Admiral... giving me supper... I'm a little glad, maybe...
22:00
Play
午後10時です。やっぱり千歳お姉が提督の膝枕で寝るなんて、許せない! It's 10 P.M. As I thought, Chitose-nee sleeping on the Admiral's lap, I can't forgive it!
23:00
Play
午後11時よ。提督のお姉に関する記憶を塗り替えるわ!さ、膝枕を差し出すのよ!おやすみなさい! 11 P.M! I'll refresh the memories of Sis! So, bring out your lap! Good night! (rough)

Lời thoại theo mùa[sửa | sửa mã nguồn]

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Thu 2015
Play

Play

Play
千歳お姉、焼き芋しようよ!秋はなんと言っても焼き芋よ。私、お芋調達してくる!

はう…焼き芋美味しい♪

うん、甘くって、この金時美味しい。千歳お姉、食べないの?
Chitose-nee , làm khoai lang nướng đi! Mùa thu là phải nói đến khoai lang nướng!. Em sẽ mua khoai cho!

Măm♪... Khoai lang ngon quá đi♪

Vâng, ngọt lắm, đây đúng là đỉnh cho của sự ngon miệng. Chitose-nee, chị không ăn hả?
Giáng sinh 2015
Play
クリスマスか!おお、この鳥料理、お姉、好きそう!提督!千歳お姉見なかった? Giáng sinh,huh. Oh~ chị, Em thích đĩa gà này lắm! Đô đốc! Chitose-onee có thấy vậy không?
Cuối năm 2015
Play
ああ、年末の大掃除か。艤装や鎮守府、提督の執務室・・・掃除するとこいっぱいありすぎ! Ahh... dọn dẹp cuối năm... Tủ quần áo,cảng nhà với phòng đô đốc. Sao nhiều thứ cần lau dọn vậy!
Năm mới 2016
Play
提督、新年明けましておめでとう!ねえ、千歳お姉見なかった?そう・・・どこなの?
Giao mùa 2016
Play
え、千歳お姉!何?私が鬼役?…いいけど… あ、痛っ!駆逐艦がっ痛っ!もう嫌だ!
Năm mới 2016
Play
提督、新年明けましておめでとう!ねえ、千歳お姉見なかった?そう・・・どこなの?
Giao mùa 2016
Play
え、千歳お姉!何?私が鬼役?…いいけど… あ、痛っ!駆逐艦がっ痛っ!もう嫌だ!

Nhân vật[sửa | sửa mã nguồn]

Lồng tiếng bởi : Wakana Miyagawa (宮川若菜)

Minh họa : Kuuro Kuro (くーろくろ)

Xuất hiện[sửa | sửa mã nguồn]

Chitose-class là lớp tàu duy nhất có thể remode 5 lần, tổng cộng 5 hình thức.

Hình thức ban đầu

Cả hai đều mặc áo cánh trắng và kimono màu đỏ . Bên ngoài mặc chiếc áo vest có hình hoa lửa . Dưới chân mặc chiếc quần tất ngắn màu đen. Cả hai đều có một chiếc băng bịt đầu và được trang bị hai máy phóng thủy phi cơ.

Remode lần 2 (Kai)

Cô có thêm một cặp máy phóng thủy phi cơ.

Remode lần 3 (A)

Cô được trang bị thêm 2 thiết bị phóng tàu ngầm dưới chân.

Remode lần 4 (Hàng không mẫu hạm hạng nhẹ)

Họ thay thế máy phóng máy bay bằng một nhà chứa máy bay. Trên sàn là hai kí tự đầu tiên của tên họ ( của Chitose là ち と còn Chiyoda là ち よ) . Họ kiểm soát máy bay của họ bởi 2 thanh điều khiển dây.

Remode lần 5 (Kai 2)

Trang phục của được điểm thêm những vằn màu xanh lá cây. Chiyoda có một mái tóc nâu ngắn. Cô mặc một chiếc quần tất dài màu đen.

Tính cách[sửa | sửa mã nguồn]

Thông tin bên lề[sửa | sửa mã nguồn]

  • Chìm ngày 25 tháng 10 năm 1944 trong trận chiến vịnh Leyte Gulf, 25 October 1944.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Lớp Chitose
Chitose
Chitose.jpg Chitose
Thủy phi cơ mẫu hạm

Icon HP p2.png 40

Icon Gun p2.png 9 (29)

Icon Armor p2.png 18 (39)

Icon Torpedo p2.png 0

Icon Evasion p2.png 20 (39)

Icon AA p2.png 14 (29)

Icon Aircraft p2.png 24

Icon ASW p2.png 0

Icon Speed p2.png Nhanh

Icon LOS p2.png 34 (69)

Icon Range p2.png Ngắn

Icon Luck p2.png 10 (49)

Xx c.png 12

Xx c.png 12

 · Chiyoda
Chiyoda.jpg Chiyoda
Thủy phi cơ mẫu hạm

Icon HP p2.png 40

Icon Gun p2.png 9 (29)

Icon Armor p2.png 18 (39)

Icon Torpedo p2.png 0

Icon Evasion p2.png 20 (39)

Icon AA p2.png 14 (29)

Icon Aircraft p2.png 24

Icon ASW p2.png 0

Icon Speed p2.png Nhanh

Icon LOS p2.png 34 (69)

Icon Range p2.png Ngắn

Icon Luck p2.png 10 (49)

Xx c.png 12

Xx c.png 12

Danh sách tàu · Theo phân loại · Bằng hình ảnh · Theo chỉ số · Nơi tìm thấy · Danh sách địch · Chú giải
Khu trục hạm hộ tống Lớp Shimushu Shimushu · Kunashiri
Lớp Etorofu Etorofu · Matsuwa · Tsushima · Sado · Hirato · Fukae
Lớp Hiburi Hiburi · Daitou
Khu trục hạm Lớp Kamikaze Kamikaze · Asakaze · Harukaze · Matsukaze · Hatakaze
Lớp Mutsuki Mutsuki · Kisaragi · Yayoi · Uzuki · Satsuki · Minazuki · Fumizuki · Nagatsuki · Kikuzuki · Mikazuki · Mochizuki
Khu trục hạm đặc biệt Lớp Fubuki Fubuki · Shirayuki · Hatsuyuki · Miyuki · Murakumo · Isonami · Uranami
Lớp Ayanami Ayanami · Shikinami · Amagiri · Sagiri · Oboro · Akebono · Sazanami · Ushio
Lớp Akatsuki Akatsuki · Hibiki/Верный · Ikazuchi · Inazuma
Lớp Hatsuharu Hatsuharu · Nenohi · Wakaba · Hatsushimo
Lớp Shiratsuyu Shiratsuyu · Shigure · Murasame · Yuudachi · Harusame · Samidare · Umikaze · Yamakaze · Kawakaze · Suzukaze
Lớp Asashio Asashio · Ooshio · Michishio · Arashio · Asagumo · Yamagumo · Minegumo · Arare · Kasumi
Type A Lớp Kagerou Kagerou · Shiranui · Kuroshio · Oyashio · Hatsukaze · Yukikaze · Amatsukaze · Tokitsukaze · Urakaze · Isokaze · Hamakaze · Tanikaze · Nowaki · Arashi · Hagikaze · Maikaze · Akigumo
Lớp Yuugumo Yuugumo · Makigumo · Kazagumo · Naganami · Takanami · Fujinami · Hayanami · Hamanami · Okinami · Kishinami · Asashimo · Hayashimo · Akishimo · Kiyoshimo
Type B Lớp Akizuki Akizuki · Teruzuki · Suzutsuki · Hatsuzuki
Type C Lớp Shimakaze Shimakaze
Type 1934 Z1 · Z3
Lớp Maestrale Maestrale · Libeccio
Lớp J Jervis
Lớp Tashkent Tashkent
Lớp John C. Butler Samuel B. Roberts
Lớp Fletcher Johnston
Tuần dương hạm hạng nhẹ Lớp Tenryuu Tenryuu · Tatsuta
Lớp Kuma Kuma · Tama · Kitakami · Ooi · Kiso
Lớp Nagara Nagara · Isuzu · Yura · Natori · Kinu · Abukuma
Lớp Sendai Sendai · Jintsuu · Naka
Lớp Yuubari Yuubari
Lớp Agano Agano · Noshiro · Yahagi · Sakawa
Lớp Ooyodo Ooyodo
Lớp Gotland Gotland
Lớp Duca degli Abruzzi Duca degli Abruzzi · Giuseppe Garibaldi
Lớp De Ruyter De Ruyter
Lớp Perth Perth
Lớp Atlanta Atlanta
Tuần dương hạm phóng lôi Lớp Kuma Kitakami · Ooi · Kiso
Tuần dương hạm hạng nặng Lớp Furutaka Furutaka · Kako
Lớp Aoba Aoba · Kinugasa
Lớp Myoukou Myoukou · Nachi · Ashigara · Haguro
Lớp Takao Takao · Atago · Maya · Choukai
Lớp Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Lớp Tone Tone · Chikuma
Lớp Admiral Hipper Prinz Eugen
Lớp Zara Zara · Pola
Lớp Northampton Houston
Tuần dương hạm hàng không Lớp Mogami Mogami · Mikuma · Suzuya · Kumano
Lớp Tone Tone · Chikuma
Thiết giáp hạm Thiết giáp hạm nhanh Lớp Kongou Kongou · Hiei · Kirishima · Haruna
Lớp Bismarck Bismarck
Lớp Vittorio Veneto Littorio/Italia · Roma
Lớp Iowa Iowa
Lớp Gangut Gangut/Oktyabrskaya Revolyutsiya
Lớp Richelieu Richelieu
Thiết giáp hạm chậm Lớp Fusou Fusou · Yamashiro
Lớp Ise Ise · Hyuuga
Lớp Nagato Nagato · Mutsu
Lớp Yamato Yamato · Musashi
Lớp Queen Elizabeth Warspite
Lớp Nelson Nelson
Thiết giáp hạm hàng không Lớp Fusou Fusou · Yamashiro
Lớp Ise Ise · Hyuuga
Mẫu hạm Mẫu hạm hạng nhẹ Lớp Houshou Houshou
Lớp Ryuujou Ryuujou
Lớp Kasuga Maru Kasuga Maru
Lớp Taiyou Kasuga Maru · Shin'yo
Lớp Shouhou Shouhou · Zuihou
Lớp Hiyou Hiyou · Junyou
Lớp Ryuuhou Taigei
Lớp Chitose Chitose · Chiyoda
Lớp Mogami Suzuya · Kumano
Lớp Casablanca Gambier Bay
Mẫu hạm tiêu chuẩn Lớp Akagi Akagi
Lớp Kaga Kaga
Lớp Souryuu Souryuu
Lớp Hiryuu Hiryuu
Lớp Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Lớp |Unryuu Unryuu · Amagi · Katsuragi
Lớp Graf Zeppelin Graf Zeppelin
Lớp Aquila Aquila
Lớp Lexington Saratoga
Lớp Essex Intrepid
Lớp Ark Royal Ark Royal
Mẫu hạm thiết giáp Lớp Shoukaku Shoukaku · Zuikaku
Lớp Taihou Taihou
Tàu ngầm Lớp Kaidai VI I-168
Lớp Junsen 3 I-8
Lớp Junsen AM I-13 · I-14
Lớp B1 I-19 · I-26
Lớp B3 I-58
Lớp I-400 I-400 · I-401
Lớp S.T.V.3 Maruyu
Lớp IXC IXC U-boat U-511
Ro-series Ro-500
Lớp Guglielmo Marconi Luigi Torelli/UIT-25/I-504
Thủy phi cơ hạm Lớp Kamoi Kamoi
Lớp Chitose Chitose · Chiyoda
Lớp Mizuho Mizuho
Lớp Akitsushima Akitsushima
Lớp Commandant Teste Commandant Teste
Lớp Nisshin Nisshin
Tàu hậu cần Tuàn dương huấn luyện Lớp Katori Katori · Kashima
Tàu đổ bộ Lớp Hei Akitsu Maru
Lớp R1 Shinshuu Maru
Tàu tiếp liệu tàu ngầm Lớp Taigei Taigei
Tàu sửa chữa Lớp Akashi Akashi
Tàu tiếp dầu Lớp Kamoi Kamoi
Lớp Revised Kazahaya Hayasui

CG

103 3.png

103 4.png

105 3.png

105 4.png

107 3 2.png

107 4 2.png

109 3.png

109 4.png

297 3.png

297 4.png

Chiyoda fall 1.png

Chiyoda fall 2.png

AV Chiyoda Rainy Full.png

AV Chiyoda Rainy Full Damaged.png

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.