FANDOM


Số.684 Trung tâm Công chúa
中枢棲姫
Thiết giáp hạm (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

600

Icon Gun p2 Hỏa lực

110

Icon Armor p2 Giáp

180

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

80

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

100

Icon Aircraft p2 Sức chứa

16

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
Seaplane Abyssal Reconnaissance Flying Boat 16
Radar Coastal Radar 0
BB Central Princess 684 Full

Số.685 Trung tâm Công chúa II
中枢棲姫
Thiết giáp hạm (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

800

Icon Gun p2 Hỏa lực

160

Icon Armor p2 Giáp

210

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

90

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

120

Icon Aircraft p2 Sức chứa

16

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
Seaplane Abyssal Reconnaissance Flying Boat 16
Radar Coastal Radar 0
BB Central Princess 684 Full

Số.686 Trung tâm Công chúa III
中枢棲姫
Thiết giáp hạm (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

900

Icon Gun p2 Hỏa lực

200

Icon Armor p2 Giáp

240

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

100

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

180

Icon Aircraft p2 Sức chứa

16

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
Seaplane Abyssal Reconnaissance Flying Boat 16
Radar Coastal Radar 0
BB Central Princess 684 Full

Số.687 Trung tâm Công chúa - Hoại
中枢棲姫-壊
Thiết giáp hạm (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

550

Icon Gun p2 Hỏa lực

150

Icon Armor p2 Giáp

210

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

120

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

100

Icon Aircraft p2 Sức chứa

16

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
Seaplane Abyssal Reconnaissance Flying Boat 16
Radar Coastal Radar 0
BB Central Princess - Damaged 687 Full

Số.688 Trung tâm Công chúa - Hoại II
中枢棲姫-壊
Thiết giáp hạm (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

750

Icon Gun p2 Hỏa lực

180

Icon Armor p2 Giáp

240

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

140

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

140

Icon Aircraft p2 Sức chứa

16

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
Seaplane Abyssal Reconnaissance Flying Boat 16
Radar Coastal Radar 0
BB Central Princess - Damaged 687 Full

Số.689 Trung tâm Công chúa - Hoại III
中枢棲姫-壊
Thiết giáp hạm (Căn cứ mặt đất)
Chỉ số

Icon HP p2 HP

850

Icon Gun p2 Hỏa lực

230

Icon Armor p2 Giáp

270

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

160

Icon Evasion p2 Né tránh

??

Icon AA p2 Đối không

180

Icon Aircraft p2 Sức chứa

16

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

N/A

Icon LOS p2 Tầm nhìn

??

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

??
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
Seaplane Abyssal Reconnaissance Flying Boat 16
Radar Coastal Radar 0
BB Central Princess - Damaged 687 Full

Lời thoạiSửa

ThườngSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
Play
ナゼダ……ドウヤッテ…キタァ…………。 ドウ…ヤッテ……?
ナゼダ……ドウヤッテ…キタァ…………。 ドウ…ヤッテ……? マサカ… (Armor Broken)
Why... just how... did you come here... Just... How...?
Why... just how... did you come here... Just... How...? It can't be...! (Armor Broken)
The armor broken line is only voiced, not written.
Tấn công
Play
ヤラセル…モノカ! オチロ! As if... I'll be done in! Sink!
Bị tấn công
Play
ソンナ…バカナ…。シンジラレナイ…。 That's... absurd...! I can't believe it!
Chìm
Play
ソウカ…ウマレタリユウヲ…ナシトゲタノダナ…。ソウナノネ。キモチ、解る。 I see... you accomplished... your raison d'être, didn't you...? That's right. That feeling, I know it well.


HoạiSửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
フタタビ…ココニ…タドリ…ツイタノカァ……?キサマラガ……! So you have pursued us until here again...? You bastards...!
Tấn công
Play
イイダロウ。スベテヲシズメテヤロウ。ナンドデモ……ダ! Very well. I'll sink it all. No matter how many times... it takes!
Bị tấn công
Play
ヤラセルモノカヨ…フザケルナ! As if I'll be done in... don't mess with me!
Chìm
Play
カラダガ…トケテイク…アノアカツキノヒカリニ。 ワタシモ…セカイノ…カエッテイクノカ。   ソウカ…  ソウネ…。 ありがとう。 My body's... dissolving... into that light of dawn. So I, too,... will be returning... to the world. I see... That's it, isn't it... Thank you.


Mô tảSửa

Thông tin bên lềSửa

  • Dạng cơ bản (1, 2, 3) là boss E-6 Sự kiện mùa xuân 2016, Dạng thiệt hailà boss E-7 của cùng sự kiện.
  • Hình dạng cô dựa trên sự hợp nhất của Trân Châu Cảng và USS Arizona bởi trang bị cô mang, như pháo của thiết giáp hạm, tàu bay, radar mặt đất và được xem là căn cứ mặt đất mặc dù thanh máu màu đỏ thay vì xanh.
  • Mặc dù CG có độ phân giải thấp, cô thực sự khóc nước mắt đen và không phải do vỡ ảnh, một sự liên quan tới rò rỉ dầu ở Trân Châu Cảng.
  • Kì hạm đầu tiên chỉ huy một hạm đội toàn bộ là hime.
  • Cũng xuất hiện trong KanColle Kai - PS Vita.
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess