FANDOM


Đây là danh sách những nội dung hạn định như: CG Theo mùa, lời thoại, nội thất, nhạc nền và mini-event.

Nội dung các bản cập nhật theo mùaSửa

2013Sửa

2014Sửa

2015Sửa

 • Năm mới: Nhạc nền, CG, lời thoại và nội thất mới
 • Setsubun: Nhạc nền, lời thoại và nội thất mới
 • Valentines: new CG, voices and BGM
 • Hishimochi mini-event, phụ kiện và nhạc nền mới
 • Ngày trắng: Nhạc nền, lời thoại và nội thất mới
 • Kỷ niệm 2 năm: Lời thoại và nội thất mới
 • Mai Vũ: CG, lời thoại và nội thất mới
 • Đầu Hạ: CG, lời thoại và nội thất mới
 • Hạ Chí: Nhạc nền, CG, lời thoại và nội thất mới
 • Mùa Thu: Nhạc nền, CG, lời thoại và nội thất mới
  • Cá thu đao có thể thu thập trong suốt thời gian diễn ra sự kiện
 • Halloween: CG và lời thoại mới
 • Sự kiện mùa thu: Lời thoại liên quan tới event mới.
 • Giáng sinh: CG, lời thoại và nội thất mới
 • Cuối năm: CG, lời thoại và nội thất

2016Sửa

2017Sửa