FANDOM


Giới thiệuSửa

Tốc độ tàu được sắp xếp theo thứ tự sau:

  • Chậm (Slow) (低速)
  • Nhanh (Fast) (高速)
  • Nhanh+ (Fast+) (高速+)
  • Nhanh nhất (Fastest) (最速)
Tùy thuộc vào tàu có tốc độ nhanh hay chậm, tốc độ sau khi cải tiến sẽ được tăng lên (từ chậm hoặc nhanh trở thành nhanh, nhanh+ và nhanh nhất) khi sử dụng cải tiến động cơ bằng cách trang bị Tuabin hơi nước cải tiến
Tuabin hơi nước cải tiến
Equipment033-1
Động cơ cải tiến
Icon Evasion p2+6
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
(có thể trang bị trên slot mở rộng) cùng với 1 hoặc nhiều nồi hơi (Nồi hơi tăng cường
Nồi hơi tăng cường
Equipment034-1
Động cơ cải tiến
Icon Evasion p2+10
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Nồi hơi nhiệt, áp cao kiểu mới
Nồi hơi nhiệt, áp cao kiểu mới
Equipment087-1
Động cơ cải tiến
Icon Evasion p2+13
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
) trên cùng 1 thuyền

Hiệu quảSửa

  • Tăng tốc độ, tàu tốc độ chậm trở thành nhanh và phù hợp với luật đi đường tại một số map. Đối với các map trong tương lai, việc có tốc độ nhanh+ và nhanh nhất cũng sẽ ảnh hưởng tới luật đi đường.
    • Tuy nhiên việc này không thay đổi loại tàu, như SBB và BBV có thể có tốc độ nhanh, nhưng loại tàu không thể là FBB
  • Việc bonus evasion Icon Evasion p2 cũng sẽ xuất hiện khi tàu có tốc độ nhanh+ và nhanh nhất. Tuy nhiên hiện tại vẫn chưa có kiểm chứng.
Bảng trang bị động cơ
Loại nồi hơi Nhóm tốc độ Icon Evasion p2 tăng thêm Slots
yêu cầu
Nồi hơi nhiệt, áp cao kiểu mới
Nồi hơi nhiệt, áp cao kiểu mới
Equipment087-1
Động cơ cải tiến
Icon Evasion p2+13
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Nồi hơi tăng cường
Nồi hơi tăng cường
Equipment034-1
Động cơ cải tiến
Icon Evasion p2+10
DD LHA
CL CLT
CA CAV
BB BBV
FBB AV
CVL CV
CVB AO
SS SSV
AS AR
CT -
Fast A Fast B1 Fast B2 Fast C Slow A Slow B Slow C
0 1 Fast+ Fast+ Fast+ Fast+ Fast Fast Fast 16 2
0 2 Fastest Fast+ Fast+ Fast+ Fast Fast Fast 26 3
0 3 Fastest Fast+ Fastest Fast+ Fast Fast+ Fast 36 4
0 4 Fastest Fast+ Fastest Fast+ Fast Fast+ Fast 46 5
1 0 Fastest Fast+ Fast+ Fast+ Fast Fast Fast 19 2
1 1 Fastest Fastest Fast+ Fast+ Fast+ Fast Fast 29 3
1 2 Fastest Fastest Fastest Fast+ Fastest Fast+ Fast 39 4
1 3 Fastest Fastest Fastest Fast+ Fastest Fast+ Fast 49 5
2 0 Fastest Fastest Fastest Fast+ Fast+ Fast+ Fast 32 3
2 1 Fastest Fastest Fastest Fast+ Fastest Fast+ Fast 42 4
2 2 Fastest Fastest Fastest Fast+ Fastest Fast+ Fast 52 5
3 0 Fastest Fastest Fastest Fast+ Fastest Fast+ Fast 45 4
3 1 Fastest Fastest Fastest Fast+ Fastest Fast+ Fast 55 5
4 0 Fastest Fastest Fastest Fast+ Fastest Fast+ Fast 58 5
Speed groups
Initial speed Group Ships, classes, types
Fast A Shimakaze, Taihou, Shoukaku Class, Tone Class, Mogami Class
B1 Amatsukaze, Agano Class, Souryuu, Hiryuu, Unryuu, Amagi, Kongou Class, Iowa
B2 DD, CL, CLT, CA, CVL (Nhanh), FBB, Akagi, Katsuragi
C Kaga, Yuubari, AV (Nhanh)
Slow A Yamato Class
B BB, BBV, CVL (Slow), AV (Slow), CT, AS
C SS, SSV, LHA, AR, AO