FANDOM


Điểm kinh nghiệm cho tàuSửa

 • Điểm kinh nghiệm (xp) tàu = xp cơ bản × hệ số MVP (2) × hệ số kì hạm (1.5) × hệ số xếp hạng
Hạng Hệ số
S 1.2
A 1.0
B 1.0
C 0.8
D 0.7
E 0.5, không MVP

Điểm xp theo bản đồSửa

 • Cơ bản: Kinh nghiệm cơ bản tùy thuộc vào mỗi map
 • Kì hạm: Kinh nghiệm của kì hạm (chưa MVP, A rank)
 • MVP: Kinh nghiệm của MVP (chưa tính flagship, A rank)
 • F+M(A): flagship MVP được A rank, F+M(S) flagship MVP được S rank
Map Cơ bản Kì hạm MVP F+M(A) F+M(S) Map Cơ bản Kì hạm MVP F+M(A) F+M(S)
1-1 30 45 60 90 108 4-1 310 465 620 930 1,116
1-2 50 75 100 150 180 4-2 320 480 640 960 1,152
1-3 80 120 160 240 288 4-3 330 495 660 990 1,188
1-4 100 150 200 300 360 4-4 340 510 680 1,020 1,224
1-5 150 225 300 450 540 4-5 Variable, 440 maximum Base exp
1-6 Variable, 220 maximum Base exp
2-1 120 180 240 360 432 5-1 360 540 720 1,080 1,296
2-2 150 225 300 450 540 5-2 380 570 760 1,140 1,368
2-3 200 300 400 600 720 5-3 400 600 800 1,200 1,440
2-4 300 450 600 900 1,080 5-4 420 630 840 1,260 1,512
2-5 250 375 500 750 900 5-5 450 675 900 1,350 1,620
3-1 310 465 620 930 1,116 6-1 380 570 760 1,140 1,368
3-2 320 480 640 960 1,152 6-2 420 630 840 1,260 1,512
3-3 330 495 660 990 1,188 6-3 Variable, 400 maximum Base exp
3-4 350 525 700 1,050 1,260 6-4 Variable, 600 maximum Base exp
3-5 400 600 800 1,200 1,440


Bảng XP tàuSửa

1~99

Lv Exp Cần Lv Exp. Cần Lv Exp Cần Lv Exp. Cần
1 0 0 26 32,500 2,500 51 127,500 5,000 76 331,000 12,000
2 100 100 27 35,100 2,600 52 132,700 5,200 77 343,400 12,400
3 300 200 28 37,800 2,700 53 138,100 5,400 78 356,200 12,800
4 600 300 29 40,600 2,800 54 143,700 5,600 79 369,400 13,200
5 1,000 400 30 43,500 2,900 55 149,500 5,800 80 383,000 13,600
6 1,500 500 31 46,500 3,000 56 155,500 6,000 81 397,000 14,000
7 2,100 600 32 49,600 3,100 57 161,700 6,200 82 411,500 14,500
8 2,800 700 33 52,800 3,200 58 168,100 6,400 83 426,500 15,000
9 3,600 800 34 56,100 3,300 59 174,700 6,600 84 442,000 15,500
10 4,500 900 35 59,500 3,400 60 181,500 6,800 85 458,000 16,000
11 5,500 1,000 36 63,000 3,500 61 188,500 7,000 86 474,500 16,500
12 6,600 1,100 37 66,600 3,600 62 195,800 7,300 87 491,500 17,000
13 7,800 1,200 38 70,300 3,700 63 203,400 7,600 88 509,000 17,500
14 9,100 1,300 39 74,100 3,800 64 211,300 7,900 89 527,000 18,000
15 10,500 1,400 40 78,000 3,900 65 219,500 8,200 90 545,500 18,500
16 12,000 1,500 41 82,000 4,000 66 228,000 8,500 91 564,500 19,000
17 13,600 1,600 42 86,100 4,100 67 236,800 8,800 92 584,500 20,000
18 15,300 1,700 43 90,300 4,200 68 245,900 9,100 93 606,500 22,000
19 17,100 1,800 44 94,600 4,300 69 255,300 9,400 94 631,500 25,000
20 19,000 1,900 45 99,000 4,400 70 265,000 9,700 95 661,500 30,000
21 21,000 2,000 46 103,500 4,500 71 275,000 10,000 96 701,500 40,000
22 23,100 2,100 47 108,100 4,600 72 285,400 10,400 97 761,500 60,000
23 25,300 2,200 48 112,800 4,700 73 296,200 10,800 98 851,500 90,000
24 27,600 2,300 49 117,600 4,800 74 307,400 11,200 99 1,000,000 148,500
25 30,000 2,400 50 122,500 4,900 75 319,000 11,600

Sau khi cưới, tàu lv 99 sẽ được tự động nâng lên lv 100.

~150

Lv Exp Cần Lv Exp. Cần Lv Exp Cần Lv Exp. Cần Lv Exp. Cần Lv Exp. Cần
100 1,000,000 113 1,091,000 14,000 126 1,525,000 55,000 139 2,640,000 115,000 152 4,777,000 213,000 165 7,820,000 500,000
101 1,010,000 10,000 114 1,107,000 16,000 127 1,584,000 59,000 140 2,760,000 120,000 153 4,999,000 222,000
102 1,011,000 1,000 115 1,125,000 18,000 128 1,647,000 63,000 141 2,887,000 127,000 154 5,230,000 231,000
103 1,013,000 2,000 116 1,145,000 20,000 129 1,714,000 67,000 142 3,021,000 134,000 155 5,470,000 240,000
104 1,016,000 3,000 117 1,168,000 23,000 130 1,785,000 71,000 143 3,162,000 141,000 156 5,720,000 250,000
105 1,020,000 4,000 118 1,194,000 26,000 131 1,860,000 75,000 144 3,310,000 148,000 157 5,780,000 60,000
106 1,025,000 5,000 119 1,223,000 29,000 132 1,940,000 80,000 145 3,465,000 155,000 158 5,860,000 80,000
107 1,031,000 6,000 120 1,255,000 32,000 133 2,025,000 85,000 146 3,628,000 163,000 159 5,970,000 110,000
108 1,038,000 7,000 121 1,290,000 35,000 134 2,115,000 90,000 147 3,799,000 171,000 160 6,120,000 150,000
109 1,046,000 8,000 122 1,329,000 39,000 135 2,210,000 95,000 148 3,978,000 179,000 161 6,320,000 200,000
110 1,055,000 9,000 123 1,372,000 43,000 136 2,310,000 100,000 149 4,165,000 187,000 162 6,580,000 260,000
111 1,065,000 10,000 124 1,419,000 47,000 137 2,415,000 105,000 150 4,360,000 195,000 163 6,910,000 330,000
112 1,077,000 12,000 125 1,470,000 51,000 138 2,525,000 110,000 151 4,564,000 204,000 164 7,320,000 410,000

Training Cruisers BonusSửa

Tuần dương hạm luyện tập (CT: Katori and Kashima) tăng thêm một lượng exp sau mỗi trận PvP.

 • Lượng exp phụ thuộc vào vị trí và level của CT.
 • Khi 2 CT trong hạm đội, chỉ có một CT được đặt làm kì hạm, CT còn lại làm hỗ trợ.
 • Nếu như 2 CT đặt ở vị trí hỗ trợ, exp cộng thêm tính theo level CT cao nhất.
Vị trí Level
Kì hạm Hỗ trợ 1-9 10-29 30-59 60-99 100+
CT 5% 8% 12% 15% 20%
CT 3% 5% 7% 10% 15%
CT CT 10% 13% 16% 20% 25%
2CT 4% 6% 8% 12% 17.5%

XP HQ và cấp bậcSửa

Phù hiệu Quân hàm
Quân hàm của IJN
Tiếng Việt Ghi chú Thứ tự
Rank Marshal Admiral 元帥 (Gensui)

元帥海軍大将 (Gensui Kaigun Taishō)

Nguyên soái 0.8% số người chơi thứ hạng cao nhất. 1
Rank Admiral 大将 (Taishō)
海軍大将 (Kaigun Taishō)
Đại tướng 5% số người chơi thứ hạng cao nhất. 2
Rank Vice Admiral 中将 (Chūjō)
海軍中将 (Kaigun Chūjō)
Trung tướng 10% số người chơi thứ hạng cao nhất. 3
Rank Rear Admiral 少将 (Shōshō)
海軍少将 (Kaigun Shōshō)
Thiếu tướng 20% số người chơi thứ hạng cao nhất. 4
Rank Captain 大佐 (Taisa)
海軍大佐 (Kaigun Taisa)
Đại tá 40% số người chơi thứ hạng cao nhất. 5
Rank Commander 中佐 (Chūsa)
海軍中佐 (Kaigun Chūsa)
Trung tá 55% số người chơi thứ hạng cao nhất. 6
Rank Lieutenant-Commander 少佐 (Shōsa)
海軍少佐 (Kaigun Shōsa)
Thiếu tá 7
Rank Lieutenant-Commander Novice 新米少佐 (Shinmai Shōsa) Tân Thiếu tá Đây không thực sự là một quân hàm có thật của IJN. 8

Ghi chú:

 • Xếp hạng hằng tháng của bạn trong server sẽ quyết định quân hàm và phù hiệu.
 • Bảng xếp hạng được cập nhật 2 lần/ngày (cùng giờ với PvP) và reset vào đầu tháng.

XP HQ từ sortie

Xếp hạng trận Node thường Boss
S 100% XP HQ node thường XP HQ Boss
A 80% XP HQ node thường (HQ Boss - 50% HQ thường) XP
B 50% XP HQ node thường (HQ Boss - 80% HQ thường) XP
C 0 100% XP HQ node thường (?)
D~E 0 0

Ví dụ: XP kiếm được khi đi 2-3:

 • XP node thường = 80; XP Boss = 960 (xem bên dưới)
 • Node thường (Hạng A) = 80% * 80 = 64 XP
 • XP Boss (Hạng B) = 960 - 80% * 80 = 894 XP
 • Tổng = 64 + 894 = 960 XP

Điểm XP theo bản đồSửa

Map Non-boss
Base XP
Boss
Base XP
Map Non-boss
Base XP
Boss
Base XP
Map Non-boss
Base XP
Boss
Base XP
1-1 10 20 3-1 110 1,420 5-1 160 2,020
1-2 20 140 3-2 120 1,740 5-2 170 2,340
1-3 30 260 3-3 130 2,260 5-3 180 2,660
1-4 50 500 3-4 150 3,300 5-4 190 2,880
1-5 75 1,050 3-5 150 2,300 5-5 200 3,100
1-6 80
2-1 60 720 4-1 110 1,520 6-1 170 2,140
2-2 70 840 4-2 120 1,640 6-2 180 2,560
2-3 80 960 4-3 130 1,760 6-3 160 2,620
2-4 100 1,200 4-4 140 1,880 6-4 190 2,880
2-5 100 1,200 4-5 180 2,380

XP từ PvPSửa

Lv chênh lệch S A B Thua
≥5 160 120 96 80
3~4 120 80 64 60
1~2 80 60 48 40
0 60 40 32 30
-1~-2 40 30 24 20
-3~-4 30 20 16 15
≤-5 20 15 12 10

XP từ ExpeditionSửa

XP HQ từ expedition KHÔNG bằng với XP của tàu. Xem chi tiết tại trang expedition.


Bảng XP (HQ)Sửa

Chú ý:

 • Số exp cần từ lv100 đến lv120 có thể có sai số 100.000-200.000 mỗi lv
 • Kinh nghiệm HQ có giới hạn là 180,000,000, gấp 12 lần mức kinh nghiệm để đạt tới lv120. Sau khi đạt giới hạn, không thể nhận thêm kinh nghiệm HQ.
Lv Exp Cần Lv Exp Cần Lv Exp Cần Lv Exp Cần
1 0 0 31 46,500 3,000 61 188,500 7,000 91 564,500 19,000
2 100 100 32 49,600 3,100 62 195,800 7,300 92 584,500 20,000
3 300 200 33 52,800 3,200 63 203,400 7,600 93 606,500 22,000
4 600 300 34 56,100 3,300 64 211,300 7,900 94 631,500 25,000
5 1,000 400 35 59,500 3,400 65 219,500 8,200 95 661,500 30,000
6 1,500 500 36 63,000 3,500 66 228,000 8,500 96 701,500 40,000
7 2,100 600 37 66,600 3,600 67 236,800 8,800 97 761,500 60,000
8 2,800 700 38 70,300 3,700 68 245,900 9,100 98 851,500 90,000
9 3,600 800 39 74,100 3,800 69 255,300 9,400 99 1,000,000 148,500
10 4,500 900 40 78,000 3,900 70 265,000 9,700 100 1,300,000 300,000
11 5,500 1,000 41 82,000 4,000 71 275,000 10,000 101 1,600,000 300,000
12 6,600 1,100 42 86,100 4,100 72 285,400 10,400 102 1,900,000 300,000
13 7,800 1,200 43 90,300 4,200 73 296,200 10,800 103 2,200,000 300,000
14 9,100 1,300 44 94,600 4,300 74 307,400 11,200 104 2,600,000 400,000
15 10,500 1,400 45 99,000 4,400 75 319,000 11,600 105 3,000,000 400,000
16 12,000 1,500 46 103,500 4,500 76 331,000 12,000 106 3,500,000 500,000
17 13,600 1,600 47 108,100 4,600 77 343,400 12,400 107 4,000,000 500,000
18 15,300 1,700 48 112,800 4,700 78 356,200 12,800 108 4,600,000 600,000
19 17,100 1,800 49 117,600 4,800 79 369,400 13,200 109 5,200,000 600,000
20 19,000 1,900 50 122,500 4,900 80 383,000 13,600 110 5,900,000 700,000
21 21,000 2,000 51 127,500 5,000 81 397,000 14,000 111 6,600,000 700,000
22 23,100 2,100 52 132,700 5,200 82 411,500 14,500 112 7,400,000 800,000
23 25,300 2,200 53 138,100 5,400 83 426,500 15,000 113 8,200,000 800,000
24 27,600 2,300 54 143,700 5,600 84 442,000 15,500 114 9,100,000 900,000
25 30,000 2,400 55 149,500 5,800 85 458,000 16,000 115 10,000,000 900,000
26 32,500 2,500 56 155,500 6,000 86 474,500 16,500 116 11,000,000 1,000,000
27 35,100 2,600 57 161,700 6,200 87 491,500 17,000 117 12,000,000 1,000,000
28 37,800 2,700 58 168,100 6,400 88 509,000 17,500 118 13,000,000 1,000,000
29 40,600 2,800 59 174,700 6,600 89 527,000 18,000 119 14,000,000 1,000,000
30 43,500 2,900 60 181,500 6,800 90 545,500 18,500 120 15,000,000 1,000,000

Độ khóSửa

Ở một vài map (ví dụ như các map Sự kiện và Chiến dịch phụ), kẻ địch gặp phải và tàu hiếm rớt ra tuỳ thuộc vào lv HQ của bạn. Lv càng cao thì độ khó càng tăng và tỉ lệ rớt tàu hiếm càng cao.

Độ khó

Lv Tỉ lệ rớt tàu hiếm Kẻ địch Notes
I Dễ 1 - 39 Rất thấp Hầu hết địch đều ở dạng Thường.
Một vài Tinh nhuệ có thể xuất hiện.
II Vừa 40 - 79 Thấp
(Vừa)
Hầu hết địch đều ở dạng Thường và Tinh nhuệ.
Một vài Kì hạm có thể xuất hiện.
III Khó 80 - 99
(80 - 120)
Vừa
(Cao)
Hầu hết địch đều ở dạng Tinh nhuệ và Kì hạm.
Một vài Kì hạm Kai và boss có thể xuất hiện.
Đôi khi bắt đầu từ Lv 75.
IV Rất khó 100 - 120 Cao Tất cả cấp độ có thể.
Trong một số trường hợp, boss có thể xuất hiện.
Không phải lúc nào cũng có mức này

Phần thưởng xếp hạng hằng thángSửa

 • Bảng xếp hạng được dựa trên tổng số điểm bạn kiếm được trong tháng. Có thể xem tại tab thứ 2 bên trái trong phần thông tin cá nhân.
 • 1 điểm xếp hạng = 1400 XP HQ
 • Hoàn thành các map 1-5, 1-6, 2-5, 3-5, 4-5, 5-5 và 6-5 sẽ kiếm được một lượng đáng kể điểm xếp hạng.
 • Xếp hạng sẽ được reset vào đầu mỗi tháng.
 • Các thứ hạng cao sẽ nhận được các phần thưởng đặc biệt trong tháng kế tiếp. Các mốc để nhận thưởng là 3, 20, 100, 500. Hạng càng cao thì phần thưởng sẽ càng lớn.

Chiến dịch phụ (EX OP)Sửa

 • Các map EX OP có thể hoàn thành mỗi tháng 1 lần. Vào đầu mỗi tháng, những map này sẽ được reset và bạn có thể hoàn thành nó 1 lần nữa. Nếu chưa hoàn thành map thì sẽ không bị reset.
 • Cần lấy lại API mới vào đầu mỗi tháng để được reset.
EX OP Map Điểm xếp hạng Phần thưởng
1-5 +75 Medal x1
1-6 +75 Ivt Present Box
Hộp quà
x1
2-5 +100 Medal x1
3-5 +150 Medal x1
4-5 +180 Medal x1
5-5 +200 Medal x1
6-5 +250 Medal x1

Phần thưởng xếp hạng cũSửa

Tháng Hạng 1-3 Hạng 4-20 Hạng 21-100 Hạng 101-500
4-2013 Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Reppuu
Radar bề mặt Kiểu 32

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Reppuu

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3) Không
5-2013 Ngư lôi 5 ống 61cm (Ôxy)

Máy định vị sóng âm Kiểu 3
Radar phòng không Kiểu 14

Ngư lôi 5 ống 61cm (Ôxy)

Máy định vị sóng âm Kiểu 3

Máy định vị sóng âm Kiểu 3

Đội sửa chữa khẩn cấp
(Hạng 101-200)
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)
Repair Team
(Hạng 400-405)
Súng máy 25mm 2 nòng
Đội sửa chữa khẩn cấp
(Hạng 1000-1005)

6-2013 Suisei Mẫu 12A

Thủy phi cơ quan sát Kiểu Zero

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Đội sửa chữa khẩn cấp

Suisei Mẫu 12A

Thủy phi cơ quan sát Kiểu Zero
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Thủy phi cơ quan sát Kiểu Zero

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)
(Hạng 101-340)
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)
Đội sửa chữa khẩn cấp
(Hạng 400-407)
Súng máy 25mm 2 nòng
Đội sửa chữa khẩn cấp
(Hạng 993-1000)

7-2013 Máy bay tiêm kích-ném bom Zero Kiểu 62 x2

Máy định vị sóng âm Kiểu 3
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Máy bay tiêm kích-ném bom Zero Kiểu 62

Máy định vị sóng âm Kiểu 3
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Máy bay tiêm kích-ném bom Zero Kiểu 62

Radar bề mặt Kiểu 33

Máy bay tiêm kích-ném bom Zero Kiểu 62

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

8-2013 Seiran Nguyên mẫu x2

Máy bay trinh sát Kiểu 2
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Seiran Nguyên mẫu

Máy bay trinh sát Kiểu 2
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Seiran Nguyên mẫu

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Máy bay tiêm kích-ném bom Zero Kiểu 62

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

9-2013 Seiran Nguyên mẫu

Máy bay trinh sát Kiểu 2
Máy bay tiêm kích-ném bom Zero Kiểu 62
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Seiran Nguyên mẫu

Máy bay tiêm kích-ném bom Zero Kiểu 62
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Seiran Nguyên mẫu

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Seiran Nguyên mẫu
10-2013 Seiran Nguyên mẫu

Máy bay trinh sát Kiểu 2
Ju 87C Kai
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Seiran Nguyên mẫu

Máy bay tiêm kích-ném bom Zero Kiểu 62
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Prototype Seiran

Pháo 12.7cm Kiểu B 2 nòng Kai 2

Máy bay trinh sát Kiểu 2

Ju 87C Kai

11-2013 Seiran Nguyên mẫu

Máy bay trinh sát Kiểu 2
Nữ thần sửa chữa khẩn cấp
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Seiran Nguyên mẫu

Máy bay tiêm kích-ném bom Zero Kiểu 62
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Seiran Nguyên mẫu

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Máy bay tiêm kích-ném bom Zero Kiểu 62

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

12-2013 Đáy tàu chống ngư lôi (Lớn)

Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình) x2
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Đáy tàu chống ngư lôi (Lớn)

Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình)
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình)

Trực thăng quan sát Kiểu Ka
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình)

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

1-2014 Đáy tàu chống ngư lôi (Lớn)

Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình)
Ngư lôi mũi tàu 53cm (Ôxy)
Tàu đổ bộ lớp Daihatsu

Đáy tàu chống ngư lôi (Lớn)

Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình)
Pháo cao xạ 2 nòng 10cm (Bệ pháo)

Đáy tàu chống ngư lôi (Lớn)

Tàu đổ bộ lớp Daihatsu
Pháo cao xạ 2 nòng 10cm (Bệ pháo)

Đáy tàu chống ngư lôi (Trung bình)

Pháo cao xạ 2 nòng 10cm (Bệ pháo)

2-2014 Zuiun Mẫu 12

Tenzan (Không đoàn 931)
Anti-torpedo Bulge (Large)
Tàu đổ bộ lớp Daihatsu

Zuiun Mẫu 12

Tenzan (Không đoàn 931)
Tàu đổ bộ lớp Daihatsu

Zuiun Mẫu 12

Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Không đoàn 931)
Tàu đổ bộ lớp Daihatsu

Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Không đoàn 931)

Tàu đổ bộ lớp Daihatsu

3-2014 Tenzan (Không đoàn 931)

Zuiun Mẫu 12 (Không đoàn 634)
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)
Tàu đổ bộ lớp Daihatsu

Tenzan (Không đoàn 931)

Zuiun Mẫu 12
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Không đoàn 931)

Zuiun Mẫu 12
Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

Zuiun Mẫu 12

Pháo 2 nòng 20.3cm (Số 3)

4-2014 Zuiun Mẫu 12 (Không đoàn 634)

Tenzan (Không đoàn 931)
Radar phòng không Kiểu 21 Kai
Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4

Zuiun Mẫu 12 (Không đoàn 634)

Tenzan (Không đoàn 931)
Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4

Tenzan (Không đoàn 931)

Zuiun Mẫu 12
Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4

Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Không đoàn 931)

Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4

5-2014 Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4

Radar phòng không Kiểu 21 Kai
Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm (Mẫu sau)
Zuiun Mẫu 12 (Không đoàn 634)

Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4

Zuiun Mẫu 12 (Không đoàn 634)
Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm (Mẫu sau)

Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4

Pháo cao xạ 2 nòng 12.7cm (Mẫu sau) 
Zuiun Mẫu 12

Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4

Zuiun Mẫu 12

Tháng Hạng 1-5 Hạng 6-20 Hạng 21-100 Hạng 101-500
6-2014 Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu

Radar phòng không Kiểu 21 Kai
Tenzan (Không đoàn 931)
Tàu đổ bộ lớp Daihatsu

Radar phòng không Kiểu 21 Kai

Tenzan (Không đoàn 931)
Tàu đổ bộ lớp Daihatsu

Radar phòng không Kiểu 21 Kai

Tenzan (Không đoàn 931)
Pháo sáng

Radar phòng không Kiểu 21 Kai

Tenzan (Không đoàn 931)

7-2014 Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu

Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4
Tenzan (Không đoàn 931)

Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu

Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4
Tenzan (Không đoàn 931)

Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu

Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4
Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Không đoàn 931)

Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu

Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4

8-2014 Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu

Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
Zuiun Mẫu 12 (Không đoàn 634)
Radar phòng không Kiểu 21 Kai

Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu x2

Zuiun Mẫu 12 (Không đoàn 634)
Radar phòng không Kiểu 21 Kai

Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu

Zuiun Mẫu 12 (Không đoàn 634)
Radar phòng không Kiểu 21 Kai

Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu

Zuiun Mẫu 12

9-2014 2x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1x Shiun
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1x Shiun
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
1x Shiun
1x Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
1x Shiun
10-2014 2x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Shiun
1x Ryuusei (Không đoàn 601)
2x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Shiun
2x Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1x Shiun
1x Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1x Shiun
11-2014 1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1x Reppuu
1x Ryuusei (Không đoàn 601)
1xPháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1xPháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1xRyuusei (Không đoàn 601)
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1x Tenzan (Không đoàn 601)
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Tenzan (Không đoàn 601)
12-2014 1x Reppuu (Không đội 601)
1x Ryuusei (Không đoàn 601)
1x Radar bề mặt Kiểu 22 Kai 4
1x Shiun
1x Reppuu (Không đội 601)
1x Ryuusei (Không đoàn 601)
1x Shiun
1x Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C (Không đội 601)
1x Shiun
1x Ryuusei (Không đoàn 601)
1x Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C (Không đội 601)
1x Ryuusei (Không đoàn 601)
1-2015 2x Quan sát viên lành nghề
1x  Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Zuiun Mẫu 12 (Không đoàn 634)
1x Quan sát viên lành nghề
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Zuiun Mẫu 12 (Không đoàn 634)
1x Quan sát viên lành nghề
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Zuiun Mẫu 12
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Zuiun Mẫu 12
2-2015 2x Máy định vị sóng âm kiểu 0
1x Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1x Tenzan (Không đoàn 931)
1x Máy định vị sóng âm kiểu 0
1x  Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1x Tenzan (Không đoàn 931)
1x Máy định vị sóng âm kiểu 0
1xPháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1x Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Không đội 931)
1x Máy định vị sóng âm kiểu 0
1x Máy bay ném ngư lôi Kiểu 97 (Không đội 931)
3-2015 2x Pháo 3 nòng 381mm / 50
1x Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)
1x Shiun
1x Pháo 3 nòng 381mm / 50
1x Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)
1x Shiun
1x Pháo 3 nòng 381mm / 50
1x Shiun
1x Zuiun Mẫu 12
1x Pháo 3 nòng 381mm / 50
1x Zuiun (Không đội 634)
4-2015 2x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
1x Reppuu Kai
1x Shiun
1x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
1x Reppuu Kai
1x Shiun
1x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
1x Zero Mẫu 52C (Đội 601)
1x Shiun
1x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
1x Zuiun (Không đội 634)
5-2015 2x Radar bề mặt Kiểu 32 Kai
1x Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
1x Radar bề mặt Kiểu 32 Kai
1x Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
1x Radar bề mặt Kiểu 32 Kai
1x Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
1x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
1x Radar bề mặt Kiểu 32 Kai
1x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
6-2015 1x Máy định tầm kép 15m + Radar Kiểu 21 Kai 2
2x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Máy định vị sóng âm Kiểu 0
1x Máy định tầm kép 15m + Radar Kiểu 21 Kai 2
1x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Máy định vị sóng âm Kiểu 0
1x Máy định tầm kép 15m + Radar Kiểu 21 Kai 2
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Máy định vị sóng âm Kiểu 0
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Máy định vị sóng âm Kiểu 0
Tháng Hạng 1-5 Hạng 6-20 Hạng 21-100 Hạng 101-500
7-2015 1x Nanzan nguyên mẫu
1x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Radar bề mặt Kiểu 32 Kai
1x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
1x Nanzan nguyên mẫu
1x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
1x Nanzan nguyên mẫu
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
1x Nanzan nguyên mẫu
1x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
8-2015 2x Máy định vị sóng âm Kiểu 4
1x Radar bề mặt Kiểu 32 Kai
1xNanzan nguyên mẫu
2x Máy định vị sóng âm Kiểu 4
1xNanzan nguyên mẫu
2x Máy định vị sóng âm Kiểu 4
1xTenzan (Không đội 931)
1x Máy định vị sóng âm Kiểu 4
1xTenzan (Không đội 931)
9-2015 1x Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)
1x Shiun
1x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Máy định vị sóng âm Kiểu 0
1x Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)
1x Shiun
1x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Shiun
1x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Shiun
1x Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
10-2015 1x Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)
1x Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)
1x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Máy định vị sóng âm Kiểu 0
1x Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)
1x Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)
1x Máy định vị sóng âm Kiểu 0
1x Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)
1x Máy định vị sóng âm Kiểu 0
1x Zuiun Mẫu 12
1x 1x Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)
1x Zuiun Mẫu 12
11-2015 2x Động cơ kiểu Ne
1x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Máy định tầm kép 15m + Radar Kiểu 21 Kai 2
1x Động cơ kiểu Ne
1x Máy định tầm kép 15m + Radar Kiểu 21 Kai 2
1x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Động cơ kiểu Ne
1x Radar phòng không Kiểu 21 Kai
1x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Động cơ kiểu Ne
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
12-2015 1x Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7
1x Pháo 2 nòng 15.2cm kai
1x Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)
1x Động cơ kiểu Ne
1x Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7
1x Pháo 2 nòng 15.2cm kai
1x Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)
1x Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7
1x Pháo 2 nòng 15.2cm kai
1x Zuiun Mẫu 12
1x Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7
1x Pháo 2 nòng 15.2cm kai
1-2016 1x Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7
1x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Thủy phi cơ chiến đấu Ro.44
1x Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7
1x Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
1x Thủy phi cơ chiến đấu Ro.44
1x Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Thủy phi cơ chiến đấu Ro.44
1x Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
1x Thủy phi cơ chiến đấu Ro.44
2-2016 1x Pháo 3 nòng 16 inch Mk.7
2x Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội)
1x Shiun
1x Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
1x Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội)
1x Shiun
1x Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
1x Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội)
1x Shiun
1x Thuyền Daihatsu (xe tăng hạng trung Kiểu 89 & lục chiến đội)
1x Shiun
3-2016 2x Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1
Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 96
Pháo tự động 4 nòng Bofors 40mm
Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1
Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 96
Pháo tự động 4 nòng Bofors 40mm
2x Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 96
Pháo tự động 4 nòng Bofors 40mm
Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 96
Pháo tự động 4 nòng Bofors 40mm
4-2016 2x Ngư lôi 6 ống 61cm Nguyên mẫu (Ôxy)
Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
Máy định vị sóng âm Kiểu 4
Ngư lôi 6 ống 61cm Nguyên mẫu (Ôxy)
Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
Máy định vị sóng âm Kiểu 4
Ngư lôi 6 ống 61cm Nguyên mẫu (Ôxy)
Pháo 3 nòng 35.6cm Nguyên mẫu
Máy định vị sóng âm Kiểu 4
Ngư lôi 6 ống 61cm Nguyên mẫu (Ôxy)
Máy định vị sóng âm Kiểu 4
5-2016 Ngư lôi 6 ống 61cm Nguyên mẫu (Ôxy)
Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
Radar bề mặt Kiểu 32 Kai
Reppuu (Không đội 601)
Ngư lôi 6 ống 61cm Nguyên mẫu (Ôxy)
Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C (Không đội 601)
Ngư lôi 6 ống 61cm Nguyên mẫu (Ôxy)
Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
Máy bay tiêm kích Kiểu 0 Mẫu 52C (Không đội 601)
Ngư lôi 6 ống 61cm Nguyên mẫu (Ôxy)
Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
6-2016 2xRe.2001 OR Kai
Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
Shiun
Re.2001 OR Kai
Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
Shiun
Re.2001 OR Kai
Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
Shiun
Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
Shiun
7-2016 Reppuu Kai
Raiden
Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)
Máy định tầm kép 15m + Radar Kiểu 21 Kai 2
Reppuu Kai
Raiden
Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)
Reppuu Kai
Raiden
Zuiun Mẫu 12
Reppuu Kai
Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)
8-2016 Pháo 2 nòng 38.1cm Mk.I/N Kai
Ginga
Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)
Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
Pháo 2 nòng 38.1cm Mk.I/N Kai
Zuiun Mẫu 12 (Không đội 634)
Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
Pháo 2 nòng 38.1cm Mk.I/N Kai
Zuiun Mẫu 12
Pháo 2 nòng 15.2cm Kai
Pháo 2 nòng 38.1cm Mk.I/N Kai
Zuiun Mẫu 12
9-2016 2xDaihatsu đặc biệt
Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien (Phi hành chiến đội số 244)
Shiun
Daihatsu đặc biệt
Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien (Phi hành chiến đội số 244)
Shiun
Daihatsu đặc biệt
Máy bay tiêm kích Kiểu 3 Hien Mẫu 1D
Shiun
Daihatsu đặc biệt
Shiun
10-2016 Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)
Reppuu Kai
Ginga
Máy định tầm kép 15m + Radar Kiểu 21 Kai 2
Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)
Reppuu Kai
Ginga
Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)
Reppuu Kai
Máy bay tấn công từ mặt đất Kiểu 1 Mẫu 22A
Keiun Nguyên mẫu (Mẫu trinh sát hạm)
Reppuu Kai
11-2016 2xF6F-3
Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
F6F-3
Pháo 2 nòng 51cm Nguyên mẫu
Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
F6F-3
Pháo 3 nòng 41cm Nguyên mẫu
Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
F6F-3
Pháo 2 nòng 46cm Nguyên mẫu
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.