FANDOM

 • Xac Dinh

  test3

  ngày 9 tháng 9 năm 2017 bởi Xac Dinh
  Chi tiết >
 • Xac Dinh

  test2

  ngày 11 tháng 8 năm 2017 bởi Xac Dinh

  See also: Further optimized equipment set ups - Reddit intermediate players' guide

  There is no "Equipment Setup You Should Always Have". Admirals have the freedom to choose among different setups, depending on preference and situation.

  Chi tiết >
 • Xac Dinh

  test

  ngày 10 tháng 8 năm 2017 bởi Xac Dinh

  Được ra mắt từ Sự kiện mùa thu 2017, Hạm đội tấn công yêu cầu một số điều kiện nhất định, cho phép các đô đốc dùng hạm đội thứ 3, để xuất kích với 7 tàu. 


  Những yêu cầu dưới cần phải thỏa để dùng được Hạm đội tấn công

  • Chỉ có thể dùng bằng hạm đội thứ 3.
  • Khi thỏa điều kiện, dòng 第三部隊 sẽ hiển thị phía trên biểu tượng của hạm đội thứ 3.
  • Các đô đốc không thể lưu tàu thứ 7 vào lưu đội hình và chỉ có thể lưu 6 tàu đầu.
  • Hạm đội đầu sẽ không làm gì khi đô đốc xuất kích bằng hạm đội 3.
   • Sẽ không có bất kì thông báo xác nhận nào để ngăn các đô đốc xuất kích nhầm hạm đội 1 thay vì 3 (Trừ khi không đủ điều kiện vào map đó); Vì thế, hãy cẩn thận.
    • Có thể để tàu đang sửa chữa vào hạm đội 1 vì lúc đó tàu không thể xuất kích, tránh việc xuất kích nhầm.
  • Hơn nữa, Hạm đ…


  Chi tiết >
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.