FANDOM

Imiyoru TNight

biệt danh Nguyễn Đức Nghĩa

  • Sống tại Sài Gòn, Việt Nam
  • Ngày sinh tháng 11 22