FANDOM


Số.541 Battleship Ta-Class
戦艦タ級
Chỉ số

Icon HP p2 HP

84

Icon Gun p2 Hỏa lực

60

Icon Armor p2 Giáp

80

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

20

Icon AA p2 Đối không

60

Icon Aircraft p2 Sức chứa

16

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

25

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

10
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 16inch Twin Cannon 4
RedGunHeavy 16inch Twin Cannon 4
YellowGun 12.5inch Twin Secondary Cannon 4
Seaplane Abyssal Recon Plane 4
Ta 1

Số.542 Battleship Ta-Class Elite
戦艦タ級 elite
Chỉ số

Icon HP p2 HP

88

Icon Gun p2 Hỏa lực

75

Icon Armor p2 Giáp

88

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

40

Icon AA p2 Đối không

65

Icon Aircraft p2 Sức chứa

16

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

30

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

20
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 16inch Triple Cannon 4
RedGunHeavy 16inch Twin Cannon 4
YellowGun 12.5inch Twin Secondary Cannon 4
Radar Surface Radar Mk.I 4
Ta 2

Số.543 Battleship Ta-Class Flagship
戦艦タ級 flagship
Chỉ số

Icon HP p2 HP

90

Icon Gun p2 Hỏa lực

85

Icon Armor p2 Giáp

96

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

55

Icon AA p2 Đối không

70

Icon Aircraft p2 Sức chứa

16

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Cao

Icon LOS p2 Tầm nhìn

35

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

30
Air power

?
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 16inch Triple Cannon 4
RedGunHeavy 16inch Triple Cannon 4
Seaplane Abyssal Recon Plane 4
Radar Surface Radar Mk.II 4
Ta 3

Giới thiệuSửa

  • Nếu Ru-Class được gọi là Nagato-Class (hỏa lực và giáp cao nhưng chạy chậm), thì Ta-Class được ví như Kongou-Class (Chạy nhanh nhưng giáp và hỏa lực thấp hơn).
Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.