FANDOM


Số.696 Chiến hạm Giá Cơ
戦艦夏姫
Thiết giáp hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

400

Icon Gun p2 Hỏa lực

180

Icon Armor p2 Giáp

148

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

80

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
- Trống - 0
- Trống - 0
BB Battleship Summer Princess 696 Full

Số.697 Chiến hạm Giá Cơ II
戦艦夏姫
Thiết giáp hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

450

Icon Gun p2 Hỏa lực

185

Icon Armor p2 Giáp

158

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

84

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
YellowGun 12.5inch Twin Secondary Gun Mount 0
- Trống - 0
BB Battleship Summer Princess 696 Full

Số.698 Chiến hạm Giá Cơ III
戦艦夏姫
Thiết giáp hạm
Chỉ số

Icon HP p2 HP

530

Icon Gun p2 Hỏa lực

195

Icon Armor p2 Giáp

168

Icon Torpedo p2 Ngư lôi

0

Icon Evasion p2 Né tránh

?

Icon AA p2 Đối không

88

Icon Aircraft p2 Sức chứa

0

Icon ASW p2 Đối ngầm

0

Icon Speed p2 Tốc độ

Chậm

Icon LOS p2 Tầm nhìn

?

Icon Range p2 Tầm bắn

Xa

Icon Luck p2 May mắn

?
Air power

0
Trang bị

Icon Aircraft p2

RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
RedGunHeavy 16inch Triple Gun Mount 0
YellowGun 12.5inch Twin Secondary Gun Mount 0
Radar Surface Radar Mark.II 0
BB Battleship Summer Princess 696 Full

Lời thoại Sửa

Sự kiện Tiếng Nhật Tiếng Việt Ghi chú
Giới thiệu
Play
ナンドデモ…シズメテ…アゲル … Ta sẽ...đánh bại ngươi...bao nhiêu lần đi chăng nữa...
Tấn công
Play
シズミナサイ! Chìm đi!
Bị tấn công
Play
キャァ! Kyaa!
Chìm
Play
ダメナノネ… Không xong rồi...


Mô tảSửa

Thông tin bên lềSửa

Danh sách địch · Danh sách tàu người chơi
Tàu thông thường Khu trục hạm

Destroyer I-Class · Destroyer Ro-Class · Destroyer Ha-Class · Destroyer Ni-Class · Destroyer Na-Class

Tuần dương

Light Cruiser Ho-Class · Light Cruiser He-Class · Light Cruiser To-Class · Light Cruiser Tsu-Class · Torpedo Cruiser Chi-Class · Heavy Cruiser Ri-Class · Heavy Cruiser Ne-Class

Mẫu hạm

Light Carrier Nu-Class · Standard Carrier Wo-Class

Thiết giáp hạm

Battleship Ru-Class · Battleship Ta-Class · Battleship Re-Class

Tàu vận tải

Transport Ship Wa-Class

Tàu ngầm

Submarine Ka-Class · Submarine Yo-Class · Submarine So-Class

Pháo đài

Floating Fortress · Escort Fortress

Imps PT Imp Pack · Artillery Imp
Boss   DemonPrincess
War Demon
Water Demon
War Princess/Water Princess
Tàu mặt nước  Destroyer PrincessDestroyer Water Demon
Destroyer Ancient DemonDestroyer Ancient Princess 
Light Cruiser DemonLight Cruiser Princess
 Heavy Cruiser Princess (Summer)
 Battleship Princess (Summer)Battleship Water Demon
Aircraft Carrier Demon (Summer)Aircraft Carrier Princess (Summer)Aircraft Carrier Water Demon
 Seaplane Tender PrincessSeaplane Tender Water Princess
 Submarine Princess (Summer)
Armored Carrier DemonArmored Carrier Princess
Southern DemonSouthern War DemonSouthern War Princess
Anchorage DemonAnchorage Princess

Air Defense Princess · Abyssal Jellyfish Princess · Abyssal Twin Princesses · Escort Princess · Northern Water Princess · New Submarine Princess · French Battleship Princess · European Princess

Căn cứ mặt đất   Anchorage Water Demon
 Harbour Princess (Summer)Harbour Water Demon
Isolated Island DemonIsolated Island Princess 

Airfield Princess · Northern Princess · Midway Princess · Supply Depot Princess (Summer) · Central Princess · Lycoris Princess · Northernmost Landing Princess

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.