FANDOM


(Tạo trang mới với nội dung “[https://discordapp.com/invite/N36Sk2?utm_source=Discord%20Widget&utm_medium=Connect&username=Pockie-kun Link Kancolle Fandom Discord Việt] - Với c…”)
 

Bản hiện tại lúc 15:47, ngày 24 tháng 2 năm 2019

Link Kancolle Fandom Discord Việt


- Với các nhân sự hoạt động nhiều và linh hoạt hơn, dễ dàng giải đáp thắc mắc về những thông tin, kiến thức về game Kantai Collection nhanh nhất có thể ( hơn là cách hỏi và trả lời truyền thống trên phần bình luận trong những trang như sự kiện, bản đồ).
- Cùng nhau để hỗ trợ những thành viên mới, bàn luận để đưa ra cách giải quyết vấn đề tốt nhất như cách trang bị, mang tàu như thế nào để đạt hiểu quả nhất.
Nên mọi người hãy chờ đợi gì? Nếu có thắc mắc gì thì đừng ngại vào nhé.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.