FANDOM


Nhiệm vụ hàng tuầnSửa

Quest sortie
Nhiệm vụ stories tuần
ID Requirements FuelAmmunitionSteelBauxite Reward Note
Bw1 あ号作戦
Chiến dịch A-gou
Cho hạm đội đi stories 36 lần gặp,24 con boss và đánh thắng 12 và thằng hạng S 6 trận 300 / 300 / 300 / 100 IC X 2 Development materialX 2 Điều kiện mở: Bd2
Sau khi hoàn thành sẽ mở: Bw4
Bw2 い号作戦
Chiến dịch I-gou
Đánh chìm 20 mẫu hạm địch.
Mẫu hạm hạng nhẹ cũng được tính
0 / 500 / 0 / 500 Development materialX 2 Điều kiện mở: Bd5
Sau khi hoàn thành mở: Bw5
Bw3 海上通商破壊作戦
Chiến dịch phá vỡ tuyến hàng hỏi thương mại
Đánh chìm 20 tàu chở hàng
AP Wa Class
AP Wa Class2
Wa flagship card
của địch
500 / 0 / 400 / 0 Development materialX 3 Điều kiện mở: Bd2
Sau khi hoàn thành mở: B12
Bw4 ろ号作戦
Chiến dịch RU-gou
Đánh chìm 50 tàu chở hàng
AP Wa Class
AP Wa Class2
Wa flagship card
của địch
400 / 0 / 800 / 0 Bucket X 3 Điều kiện mở: Bw1
Sau khi hoàn thành mở: Bw10, Bm3, Bm6
Bw5 海上護衛戦
Trận chiến hộ tống vùng biển
Đánh chìm 15 tàu ngầm (SS) 600 / 0 / 0 / 0 Bucket X 2 Improvement Materials X 1 Điều kiện mở: Bw2
Sau khi hoàn thành mở: Bw6, Bw7, F12
Bw6 敵東方艦隊を撃滅せよ!
Tiêu diệt phía đông hạm đội địch
Đánh thắng 12 boss World 4: 西方海域 400 / 0 / 0 / 700 Development materialX 2 Điều kiện mở: Bw5
Sau khi hoàn thành mở: Bw8
Bw7 敵北方艦隊主力を撃滅せよ!
Tiêu dịch hạm đội chính của địch tại vùng biển phía bắc
Đánh thắng 5 boss ở biển bắc (3-3,3-4,3-5) 3-3, 3-4, or 3-5 300 / 300 / 400 / 300 FBMX 1 Development materialX 3
Improvement MaterialsX 3
Điều kiện mở: Bw5
Bw8 敵東方中枢艦隊を撃破せよ!
Đè bẹp trọng điểm phía đông hạm đội địch
Đánh thắng boss ở 4-4 500 / 0 / 500 / 0 Bucket X 1 Development materialX 1 Điều kiện mở: Bw6
Sau khi hoàn thành mở: Bw9
Bw9 南方海域珊瑚諸島沖の制空権を握れ!
Chiếm ưu thế trên không trên quần đảo san hô phía nam
Tiến đánh 5-2 và đánh thắng boss 5-2 2 lần đạt hạng S 0 / 300 / 0 / 800 Development materialX 2 Improvement MaterialsX 2 Điều kiện mở: Bw8
Sau khi hoàn thành mở: B44
Bw10 海上輸送路の安全確保に努めよ!
Phấn đấu đảm bảo an ninh của các tuyến đường vận tải biển
Tiến đánh 1-5 Và đánh thắng Boss (1-5) 3 lần (hạng A trở lên) 100 / 0 / 0 / 0 Improvement MaterialsX 3 Điều kiện mở: A45, Bw4
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.